Welkom op de genealogiesite van de familie Benerink

Sinds 1996 ben ik bezig om een stamboom te maken van de familie Benerink, echter hij is nog niet volledig.

Dus iedereen die aanvullende informatie heeft kan dat naar mij toesturen.

ebenerink@hotmail.com

 

Waar komt de naam Benerink (Benerinck, Beneerink, Banniering) vandaan:

Zeer veel familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of pacht had.
Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. (Straatnummers waren immers nog niet ingevoerd!) Dit type naam wordt dan ook wel met de term 'adresnaam' van de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten.

Voorbeelden van adresnamen:

Boerderijnamen in het (noord)oosten van het land eindigend op -ing of -ink: Aalderink, Benerink, Bruggink, Joling, Lanting, Lieftink.

Het woord ink betekent zoon van, inkel betekend kleinzoon van, de inkel komt van het Duitse (en ook oud Germaanse) woord enkel wat kleinkind betekend. Aalderink zoon van Aaldert, Benerink zoon van Bene, Bruggink zoon van Brughel.

 

Copy of Foto_erve_Benerink_1.jpg (29319 bytes)

Foto van op het Pute aan de Broekzijdeweg in Albergen, met Joannes G.J Benerink (G2.4.5.2.4.7) en zijn ouders Johannes Gerardus Benerink (F2.4.5.2.4) en J.H.M Lindeboom. Hier woont nog steeds een Benerink.

Bovenstaande "Erve" staat nog steeds aan de broekzijdeweg in Albergen. 

 

In de weide op de voorgrond stond eens het "erve Benerink". Deze is eind 1890 afgebroken. Erve Benerink was eeuwenoud. In 1394 werd er al over gesproken. Onderstaande gegevens zijn uit archief Ridderschappen in Overijssel vanaf 1542

Albert van Scheven, priorin en gemeen convent tho Werseloehvermeieren aan Johan Benerinck en Greten, zijne echtgenoote, haar erf, geheeten Benerinck, gelegen in het gericht en het kerspel to Oetmersen in de buurschap to Albergen.
Gegeven in dem jare na Christus' gebuert dusent vijffhundert tweunde vertich, up dach Valentini des hilligen mertelers.

Albert van Scheven, priorin en gemeen convent tho Werseloe keurengoed dat Grete Benerinck tho Alberge, weduwe van Johan Benerinck,haar eigen horige, weder huwen mag met Luken Rottinck, Arends Rottinges zoon en wonen op het erf Benerinck voor 32 jaar.
Gegeven in dem jare na Christus' gebuert dusent vijffhundertveer ende vertich, up Uns leven Frouwen avent tho Lechtmissen.

Anna van Hovell, vrouwe en gemeen convent van het stift Werslokeuren goed dat Lukenne Bennerincks weer zal mogen huwen met Geese Evertinge en wonen op haar erf Benerinck, waarvoor zij een kind zullen hebben voor 12 jaar.

Elisabet van Oldenhuisz, vrouwe en gemeen convent van het stift Wersslo keuren goed dat Dirck Loesinck van Vasse met FennenGleszhuisz op haar erf Benerinck te Albergen zal wonen.
Geschen anno 1608 in februwario

Elisabet van Oldenhuisz, vrouwe en andere stiftsjufferen zoo als Elisabet Mulertz en Elisabet van Hoevel, vermeieren haar erf Benerinck toe Albergen aan Hendrick Benerinck en Aelken vanAvenhuisz toe Albergen.
Geschen Anno 1616, den derden dach Junij.

Uit oudheidkamer Twente: erve Benierink / Benerink

Allodiaal erve eig. Stift Weerselo

<1475-1765 tienden leen Overijssel

<1379-1708 achterleen Bevervoorde

<1379-1615 achterleen ten Grotenhuis

1615-1645 achterleen Huis Hengelo

1645-1708 sloptiende 3 mud rogge en 7 schepel mangzaad (gerst) aan Klooster Almelo

1448>1812 miskoren 6 spint rogge aan Kerk Tubbergen

<1500>1800 1475 Bernering, clederguet Werslo, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), burch Henrick van Besten, d.

1601 Benerinck, 11 mudde, 3 dachmal hoies, gifft die halve pacht, 2 mudde roggen, 2 mudde gerstichzaeth, gehoret den van Weerseloe. Item, gifft den convente van Almeloe 3 mudde roggen, 2 spint unde 7 schepel zaethslopteinden. 5 – 15 – 0.

1602 Benering, 11 mudt seylandt, 3 dachwerck hoylandt.

1832 Kadaster gemeente Tubbergen, sectie I nummer 609?

 

C4.5 Sophia/Euphemia/ Fije is geboren op erve Fleerkotte te Albergen. Haar ouders zijn Hermannus Joannes (Harm) Gasthuis en Catharina Fleerkotte. Harm neemt de naam Fleerkotte aan door zijn huwelijk

Sophia trouwt met Harmannus Hagenvoort, zoon van Hermannus Pegge later Hagenvoort en Fenne Pool. Zij nemen de naam Benerink aan na het gaan wonen op de erve Benerink. Het volgende staat op de site van Oudheidkamer Twente: Orgineel van de huwelijkse Voorwaarden tussen Hermannus Hermsen Hagenvort en Soofija Hermsen Beneyrenk. Het echtpaar zal introuwen op het erf Benerink. Albergen 30 augustus 1777. Gift van J. te BruggenCate, Albergen aan J.J. van Deinse

Om het nog ingewikkelder te maken de vader van Hermannus Pegge (Hagenvoort) is Henricus Loo, die na het wonen op erve Pegge de naam Pegge heeft aangenomen, zijn vrouw was Aleida Hendrickzen

Deze erve Benerink aan de Bakenweg in Albergen is in 1890 afgebroken. 

Dit houdt in dat voorouders van ons van vóór Harmannus Hagenvoort niet de achternaam Benerink voeren.

 

In Twente was het tot 1811 gebruikelijk dat men de achternaam droeg van de boerderij waarop men woonde. Dat is eeuwenlang zo geweest. De bewoners van het erve Schepers heetten Schepers omdat ze woonden in de schaapherders- scheperswoning van het Weemselo. Toen in 1701 Euphemia Schepers met Johannes Pegge trouwde bleef dit echtpaar op het schepershuis. Hij kreeg dus automatisch de naam Schepers.

En toen daarna hun dochter Aleida met Egbertus Goorkotte trouwde kreeg ook hij én hun kinderen de naam Schepers. Tot 1811 kon dat gewoon. Maar daarna moest dat anders en nam men de naam van de vader aan. Maar wat was de naam van de vader? De ambtenaar vond dat vaak anders dan de pastoor. De pastoor schreef de dagelijkse naam op, zo men genoemd werd in het dorp. Maar de ambtenaar deed dat niet altijd hij vroeg naar de naam van de vader. En zo ontstond er vaak een verschil tussen hoe men zich liet noemen en hoe men zich liet schrijven

 

Bovenstaand  is het geboortehuis van Gerardus Benerink (E2.6.4.5). Dit huis staat in Mander

Op 2 juni 2018 is geboren Mees Jansen, Peter en Marjolein van harte gefeliciteerd met jullie zoon. Frank en Hettie gefeliciteerd met jullie kleinzoon

Op 15 november 2018 is geboren Liz Reuterink, Jarno en Nienke van harte gefeliciteerd met jullie dochter. Willie en Agnes gefeliciteerd met jullie kleindochter

 

Deze stamboom is op 01-12-2018 voor het laatst bijgewerkt.

De stamboom bestaat inmiddels uit 4595 afstammelingen en 2330 partners van onderstaande personen. Dit zijn twaalf generaties. Henricus Loe en Aleida Hendrickzen (A) zijn stambedovergrootouders van Shontalee Hickling (M3.1.2.1.6.3.1.10.3.1.1.1)

 

 • A Henricus Loe nunc Pegge. Trouwde op donderdag 7 april 1690 te Tubbergen met Aleida Hendrickzen. Zij kregen 4 kinderen
 • B1 Henricus Pegge, geboren op vrijdag 18 december 1694 te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op zaterdag 19 december 1694 te Tubbergen
 • B2 Henricus Pegge nunc Benerink, geboren op dinsdag 6 maart 1696 te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op woensdag 7 maart 1696 te Tubbergen en overleden op xx-xx-1786, hij werd 89 jaar. Trouwde met Aleida Assink, zij is overleden op xx-xx-1792. Zij kregen 1 kind
 • C3.2 Bernardina Sc(h)epers, geboren en gedoopt op donderdag 30 december 1729 te Albergen (Tubbergen) . Trouwde op xx-xx-1750 te Tubbergen met Hermanus Goorkotte, geboren op xx-xx-1726 te Albergen (Tubbergen) en overleden op xx-xx-1769 te Albergen(Tubbergen), hij werd 43 jaar. Zij kregen 7 kinderen
 • Bernadina hertrouwde op zaterdag 22 april 1770 te Tubbergen met Willem Dierink nune Goorkotte, gedoopt op woensdag 8 juli 1744 te Albergen (Tubbergen), overleden op zondag 9 januari 1820 te Albergen (Tubbergen), Hij werd 75jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • C4.3 Albertus Pegge, geboren te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op dinsdag 3 mei 1741 te Tubbergen
 • C4.4 Henricus Pegge, geboren te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op zaterdag 7 oktober 1742 te Tubbergen
 • D2.1.2 Aleida Benerink, gedoopt op dinsdag 17 juni 1778 te Tubbergen. Trouwde op zaterdag 28 februari 1813 te Hoogwoud (NH) (akte 4) met Hendrik Ros, geboren op zondag 6 januari 1777 te Haaksbergen en overleden op zondag 25 april 1825 te Hoogwoud (akte 15), hij werd 48 jaar
 • D2.1.7 Hendrika Benerink, gedoopt op vrijdag 9 oktober 1790 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op maandag 24 november 1857 te Langeveen (Tubbergen) (akte 129), zij werd 67 jaar. Trouwde met Albertus oude Voshaar ook Paus genoemd, overleden op zaterdag 20 april 1811 te Ootmarsum. Zij kregen 1 kind
 • Hendrika hertrouwde op zaterdag 31 oktober 1812 te Geesteren (Tubbergen) (akte 12) met Hendrikus Timmers, gedoopt op zaterdag 21 april 1782 te Ootmarsum en overleden op dinsdag 25 november 1828 te Geesteren (Tubbergen) (akte 113), hij werd 46 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • D2.1.8 Hendrica Benerink(Dika/Diena), gedoopt op vrijdag 9 oktober 1790 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op dinsdag 11 mei 1852 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 38), zij werd 61 jaar. Trouwde op woensdag 24 april 1822 te Denekamp (akte 4) met Lucas Roesthuis, geboren op zondag 15 december 1776 te Denekamp en overleden op donderdag 8 december 1842 te Oud ootmarsum (Denekamp) (akte 94), hij werd 65 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D2.1.10 Bernardus Benerink, gedoopt op woensdag 27 juli 1796 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 27 april 1827 te Albergen (Tubbergen) (akte 53), hij werd 30 jaar. Trouwde op donderdag 6 april 1826 te Tubbergen (akte 8) met Maria Kroeze, gedoopt op maandag 28 april 1800 te Tubbergen en overleden op 23 juni 1878 te Albergen (Tubbergen) (akte 65), zij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • D3.1.1 Joannes Schepers(Jan), geboren en gedoopt op vrijdag 17 februari 1759 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 27 november 1838 te Albergen (Tubbergen) (akte 122), hij werd 79 jaar. Trouwde op vrijdag 27 mei 1786 te Tubbergen met Joanna Hinverink(Henvoort)  overleden op xx-xx-1800 te Albergen (Tubbergen). Zij kregen 4 kinderen
 • Hertrouwde op zaterdag 16 juli 1808 te Tubbergen met Janna Brummelhuis, geboren op xx-xx-1779 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 3 februari 1841 te Albergen (Tubbergen) (akte 10), zij werd 62 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • D3.1.2 Gertrudis Schepers, geboren en gedoopt  op vrijdag 17 februari 1759 te Albergen (Tubbergen) en overleden op vrijdag 19 februari 1814, zij werd 55 jaar. Trouwde op maandag 11 oktober 1785 te Tubbergen met Albert Luttikhuis, geboren op xx-xx-1861 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op dinsdag 24 mei 1836 te Tubbergen (akte 50), hij werd 75 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D3.1.3 Maria Gertrudis Schepers, gedoopt op zaterdag 21 maart 1762 te Albergen (Tubbergen), gedoopt op maandag 23 maart 1762 te Tubbergen. Trouwde met Zwibertus Schlothuis, geboren op xx-xx-1751 te Tubbergen en overleden op maandag 17 november 1829 te Vasse (Tubbergen) (akte 102), hij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • D3.1.4 Johannes Hendrikus Schepers(Hendrik), gedoopt op maandag 3 september 1764 te Albergen (Tubbergen). Trouwde op zaterdag 6 april 1794 te Tubbergen met Janna Olthof, geboren te Zenderen (Borne)
 • D3.1.5 Johanna Schepers(Janna), gedoopt op vrijdag 27 november 1767 te Albergen (Tubbergen) en overleden op donderdag 5 juni 1823 te Albergen (Tubbergen) (akte 63), zij werd 55 jaar. Trouwde op zaterdag 16 mei 1801 te Tubbergen met Joannes Henricus Boerigter nune Geerlink(Hendrik of Dieks), gedoopt op zaterdag 29 november 1760 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 27 februari 1828 te Tubbergen (akte 17), hij werd 67 jaar.  Zij kregen 5 kinderen
 • D3.2.2 Hendrika(Henedina) Goorkotte, gedoopt op vrijdag 26 augustus 1758 te Albergen (Tubbergen) en overleden op woensdag 9 september 1835 te Fleringen (Tubbergen) (akte 35), zij werd 77 jaar. Trouwde op zondag 21 oktober 1792 te Tubbergen met Hendrik oude Mensink geboren op xx-xx-1767 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op donderdag 4 mei 1813 te Fleringen (Tubbergen) (akte 50), hij werd 46 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D3.2.4 Maria Goorkotte, gedoopt op dinsdag 3 februari 1764 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 3 mei 1835 te Albergen (Tubbergen) (akte 26), zij werd 71 jaar. Trouwde op maandag 21 juli 1801 te Tubbergen met Joannes Rikmanspoel, gedoopt op zaterdag 18 augustus 1764 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 19 februari 1815 te Albergen (Tubbergen) (akte 32), hij werd 50 jaar.
 • D3.2.6 Henricus Goorkotte(Jan Hendrik), geboren op xx-xx-1770 te Albergen (Tubbergen)en overleden op vrijdag 10 juli 1846 te Albergen (Tubbergen) (akte 71), hij werd 76 jaar. Trouwde op zaterdag 30 mei 1807 te Tubbergen met Maria Fleerhuis, geboren op xx-xx-1776 te Albergen (Tubbergen) en overleden op maandag 24 oktober 1842 te Albergen (Tubbergen) (akte 90), zij werd 66 jaar.  Zij kregen 3 kinderen
 • D3.2.9 Hermen Jan Goorkotte, geboren op zaterdag 27 februari 1774 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 19 november 1839 te Albergen (Tubbergen) (akte 91), hij werd 65 jaar
 • D4.1.1 Hermannus Haarhuis, geboren te Fleringen (Tubbergen) en gedoopt op vrijdag 22 april 1769 te Tubbergen en overleden op vrijdag 19 november 1852 te Fleringen (Tubbergen) (akte 81) , hij werd 83 jaar.  Trouwde op dinsdag 22 februari 1797 te Tubbergen met Gezina Gesink, geboren te Vasse (Tubbergen) en gedoopt op donderdag 7 januari 1774 te Ootmarsum, en overleden op woensdag 22 december 1858 te Fleringen (Tubbergen) (akte 144), zij werd 84 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • D4.1.3 Joannes Henricus Haarhuis (Hendrik), geboren te Fleringen (Tubbergen) en gedoopt op donderdag 14 augustus 1778 te Tubbergen en overleden op woensdag 14 maart 1860 te Geesteren (Tubbergen) (akte 35), hij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 22 april 1809 te Geesteren (Tubbergen) met Hendrika Steggehuis, geboren te Geesteren (Tubbergen) en gedoopt op maandag 12 juli 1779 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 6 maart 1846 te Geesteren (Tubbergen)(akte 28), zij werd 66 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • D4.5.4 Geertruida Benerink, gedoopt op dinsdag 19 mei 1782 te Albergen  (Tubbergen) en overleden op zondag 2 november 1862 te Albergen (Tubbergen) (akte 115), zij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 13 april 1815 te Tubbergen(akte  9) met Stephanus (oude) Hergelink, gedoopt  op donderdag 26 december 1794 te Albergen  (Tubbergen) en overleden op dinsdag 23 januari 1855 te Albergen (Tubbergen) (akte 6), hij werd 60 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D4.5.5 GerritJan Benerink, geboren en gedoopt op donderdag 9 augustus 1784 te Albergen (Tubbergen) en overleden op maandag 16 juli 1861 te Vasse (Tubbergen) (akte 74), hij werd 76 jaar. Trouwde op donderdag 20 april 1820 te Tubbergen (akte 12) met Johanna Breembroek, geboren op dinsdag 31 juli 1787 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op zondag 21 maart 1825 te Tubbergen (akte 29), zij werd 36 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D4.5.7 Hermannus Benerink, geboren en gedoopt op zondag 12 januari 1789 te Albergen (Tubbergen) en overleden op woensdag 31 juli 1850 te Tubbergen (akte 64), hij werd 61 jaar. Trouwde op vrijdag 2 november 1827 te Tubbergen (akte 27) met Aleida Hilbert(Hilberink) , gedoopt op dinsdag 11 augustus 1795 te Tubbergen en overleden op vrijdag 24 oktober 1857 te Tubbergen (akte 105), zij werd 62 jaar.  Zij kregen 7 kinderen
 • D4.5.8 Catherina Benerink, geboren te Mander (Tubbergen), gedoopt op maandag 16 januari 1792 te Tubbergen en overleden op maandag 21 april 1862 te Vasse (Tubbergen) (akte 43), zij werd 70 jaar. Trouwde met Hendrik Veltkamp, geboren op xx-xx-1784 te Emblekamp Bentheim (Duitsland) en overleden op donderdag 24 januari 1828 te Mander (Tubbergen) (akte7), hij werd 44 jaar. Zij kregen 1 kind
 • E2.1.7.2 Albertus Timmers, geboren op 26 september 1814 te Geesteren (Tubbergen) (akte 104) en overleden op 10 januari 1823 te Geesteren (Tubbergen) (akte 3), hij werd 8 jaar
 • E2.1.7.4 Gerardus Timmers, geboren op 4 juli 1819 te Geesteren (Tubbergen) (akte 69) en overleden op 16 november 1819 te Geesteren (Tubbergen) (akte 109), hij werd 4 maanden
 • E2.1.7.7 Aleida Timmers, geboren op 3 december 1826 te Geesteren (Tubbergen) (akte 144) en overleden op 27 september 1891 te Tubbergen (akte 94), zij werd 64 jaar. Trouwde op 11 februari 1858 te Tubbergen (akte 7) met Gerardus Engbers, geboren op 30 april 1814 te Vasse (Tubbergen) (akte 41) en overleden op 16 maart 1895 te Langeveen (Tubbergen) (akte 60), hij werd 80 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E2.1.8.1 Janna Roesthuis geboren op 23 januari 1823 te Denekamp (akte 10) en overleden op 13 maart 1910 te Denekamp (akte 24), zij werd 87 jaar. Trouwde op 19 juli 1843 te Denekamp (akte 12) met Gerritjan Olde Meule, geboren op 26 oktober 1815 te Oldenzaal (akte 126) en overleden op 14 januari 1855 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 5), hij werd 39 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Janna hertrouwde op 22 november 1855 te Denekamp (akte 39) met Frederikus Steggink, geboren op 9 augustus 1828 te Denekamp en overleden op 1 november 1910 te oud Ootmarsum (Denekamp), hij werd 82 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • E2.1.8.3 Helena Roesthuis, geboren op 3 maart 1831 te Denekamp (akte 25) en overleden op 26 april 1893 te Reutum (Tubbergen) (akte 50), zij werd 62 jaar. Trouwde op 8 mei 1860 te Tubbergen (akte 22) met Hendrikus Bertels, geboren op 20 maart 1827 te Reutum (Tubbergen) (akte 38) en overleden op 2 mei 1880 te Reutum (Tubbergen) (akte 64), hij werd 53 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • E3.1.1.1 Anna Maria Schepers, gedoopt op dinsdag 13 maart 1787 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 22 juni 1817 te Hertme (Borne) (akte 52), zij werd 30 jaar. Trouwde xx-xx-1808 te Borne met Bernardus Aalderink, geboren en gedoopt op maandag 15 augustus 1768 te Hertme (Borne) en overleden op maandag 17 mei 1853 te Hertme (Borne) (akte 39), hij werd 84 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • E3.1.1.2Aleyda Schepers, geboren op zaterdag 2 augustus 1788 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 26 april 1840 te Weerselo (akte 56), zij werd 50 jaar. Trouwde  op zondag 6 december 1813 te Weerselo (akte 25) met Stefanus Stopel(Steffen), geboren op zaterdag 1 maart 1788 te Dulder (Weerselo) en overleden op dinsdag 9 juli 1844 te Dulder (Weerselo) (akte 72), hij werd 56 jaar 
 • E3.1.1.3 Alijda Schepers, geboren op zaterdag 31 januari 1790 te Albergen (Tubbergen) en overleden op xx-xx-1790 te Albergen (Tubbergen)
 • E3.1.1.5 Johannes Schepers, geboren op vrijdag 23 augustus 1809 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 15 maart 1823 te Albergen (Tubbergen) (akte 37), hij werd 13 jaar
 • E3.1.2.1 Aleida Luttikhuis (Lutkehuis), geboren op xx-xx-1789 en overleden op vrijdag 9 januari 1863 te Haarle (Tubbergen), zij werd 74 jaar
 • E3.1.3.1 Egbertus Schlothuis(Slaathuis), gedoopt op vrijdag 1 november 1794 te Vasse (Tubbergen) en overleden op dinsdag 25 februari 1868 te Vasse (Tubbergen) (akte 24), hij werd 73 jaar. Trouwde op vrijdag 21 juli 1815 te Tubbergen (akte 22) met Euphemia Dekkers, gedoopt op donderdag 5 september 1794 te Vasse (Tubbergen) en overleden op woensdag 8 februari 1860 te Vasse (Tubbergen) (akte23), zij werd 65 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • E3.1.5.2 Gerhardus Geerlink, geboren te Albergen (Tubbergen), gedoopt op woensdag 28 maart 1804 te Tubbergen en overleden op woensdag 2 september 1846 te Albergen (Tubbergen) (akte 86), hij werd 42 jaar
 • E3.1.5.3 Aleida Geerlink, geboren op vrijdag 16 januari 1807 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 11 april 1815 te Albergen (Tubbergen) (akte 57), zij werd 8 jaar
 • E3.1.5.4 Albertus Geerlink, geboren op zondag 22 april 1810 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 23 april 1815 te Albergen (Tubbergen) (akte 68), hij werd 5 jaar
 • E3.1.5.5 Harmannus Geerlink, geboren op maandag 27 januari 1812 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 23 april 1815 te Albergen (Tubbergen) (akte 67), hij werd 3 jaar
 • E3.2.6.2 Berendina Goorkotte, geboren op zaterdag 20 augustus 1809 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 15 februari 1820 te Albergen (Tubbergen) (akte 38), zij werd 10 jaar
 • E3.2.6.3 Hermanus Goorkotte, geboren op maandag 21 oktober 1817 te Albergen (Tubbergen) (akte 103) en overleden op dinsdag 15 februari 1820 te Albergen (Tubbergen) (akte 39), hij werd 2 jaar
 • E4.1.1.1 Joanna Haarhuis, geboren te Fleringen (Tubbergen), gedoopt op woensdag 15 mei 1799 te  Tubbergen en overleden op donderdag 27 januari 1887 te Weerselo (akte 7), zij werd 87 jaar. Trouwde op woensdag 4 juli 1832 te Weerselo (akte 17) met Gerrit Jan Lansink, geboren te Delden, gedoopt op zaterdag 27 januari 1793 te Delden en overleden op dinsdag 31 januari 1871 te Weerselo (akte23), hij werd 78 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • E4.1.1.3 Gerardus Joannes Haarhuis, geboren en gedoopt op zondag 21 november 1802 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op vrijdag 23 januari 1886 te Fleringen (Tubbergen) (akte 11), hij werd 83 jaar. Trouwde op donderdag 26 april 1838 te Tubbergen (akte 6) met Maria Theresia Grashuis, geboren te Tubbergen, gedoopt op woensdag 13 juni 1810 te Tubbergen en  overleden op zaterdag 8 december 1889 te Fleringen (Tubbergen) (akte 116), zij werd 79 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E4.1.1.4 Gerhardus Haarhuis (ook Hendrikus), geboren en gedoopt op woensdag 17 februari 1808 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 24 november 1860 te Weerselo (akte 102) , hij werd 52 jaar. Trouwde op maandag 14 mei 1833 te Tubbergen (akte 15) met Johanna Lubbers, geboren op maandag 28 maart 1809 te Tubbergen en overleden op woensdag 8 juli 1846 te Weerselo (akte 58), zij werd 37 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Gerhardus hertrouwde op donderdag 6 februari 1851 te Weerselo (akte 3) met Joanna Wennink, geboren op woensdag 17 juni 1818 te Weerselo en overleden op zondag 3 augustus 1885 te Deurningen (Weerselo) (akte 67), zij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • E4.1.1.5 Johanna Maria Haarhuis, geboren te Fleringen (Tubbergen), gedoopt op zaterdag 21 april 1810 te Tubbergen en overleden op maandag 13 oktober 1885 te Borne (akte 58), zij werd 75 jaar. Trouwde op donderdag 15 mei 1851 te Borne (akte 10) met Joannes Vaalt, geboren te Borne, gedoopt op maandag 2 september 1804 te Borne en overleden op donderdag 4 december 1884 te Borne (akte 80), hij werd 80 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • E4.1.3.3 Euphemia Haarhuis nunc Lubbers, geboren op zaterdag 19 november 1814 te Geesteren (Tubbergen) (akte 118) en overleden op zaterdag 6 oktober 1860 te Geesteren (Tubbergen) (akte 113), zij werd 45 jaar. Trouwde op donderdag 11 mei 1848 te Tubbergen (akte 12) met Martinus Nijmeijer nunc Kroese(n), geboren op dinsdag 24 december 1811 te Tubbergen.
 • E4.1.3.4 Joannes (Jannes) Haarhuis, geboren en gedoopt op donderdag 29 augustus 1817 te Geesteren (Tubbergen) (akte 85) en overleden op zaterdag 22 mei 1825 te Geesteren (Tubbergen) (akte 48), hij werd 7 jaar
 • E4.1.3.5 Hendrika Haarhuis, geboren op dinsdag 17 januari 1821 te Geesteren (Tubbergen) (akte 7) en overleden op zondag 7 mei 1882 te Geesteren (Tubbergen) (akte 71), zij werd 61 jaar
 • E4.5.1.1 Johanna Benerink, geboren op vrijdag 21 november 1806 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 10 december 1864 te Borne (akte 82), zij werd 58 jaar. Trouwde op donderdag 25 april 1839 te Borne (akte 7) met Gerardus Kosters, geboren op donderdag 23 maart 1798 te Borne en overleden op dinsdag 27 november 1855 te Borne (akte 96), hij werd 57 jaar.  Zij kregen 2 kinderen
 • Johanna hertrouwde op woensdag 4 juni 1857 te Borne (akte 11) met Jannes Vellener, geboren op zondag 10 februari 1828 te Borne (akte 13) en overleden op dinsdag 1 augustus 1899 te Zenderen (Borne) (akte 46), hij werd 71 jaar
 • E4.5.1.2 Hermanus Johannes Benerink(Herman), gedoopt op maandag 17 oktober 1809 te Albergen (Tubbergen) en overleden op woensdag 27 juli 1859 te Albergen (Tubbergen) (akte 87), hij werd 49 jaar. Trouwde op dinsdag 18 februari 1846 te Tubbergen (akte 6) met Adelheit Olimulder, gedoopt op maandag 1 maart 1813 te Tubbergen (akte 23)
 • E4.5.1.4 Euphemia Gezina Benerink, geboren op 15 oktober 1814 te Albergen (Tubbergen) (akte 111) en overleden op vrijdag 13 januari 1815 te Albergen (Tubbergen) (akte 8), zij werd 3 maanden
 • E4.5.1.6 Hendrika Benerink, geboren op donderdag 13 juli 1821 te Albergen (Tubbergen) (akte 83) en overleden op donderdag 18 september 1890 te Albergen (Tubbergen) (akte 146), zij werd 69 jaar. Trouwde op woensdag 7 mei 1851 te Tubbergen (akte 15) met Johannes (F)Vrongink, geboren zaterdag 21 maart 1807 te Tubbergen en overleden op zondag 7 januari 1883 te Albergen (Tubbergen) (akte 6), hij werd 75 jaar.  Zij kregen 2 kinderen
 • E4.5.4.1 Henricus Hergelink (Hendrik), geboren op woensdag 18 september 1816 te Albergen (Tubbergen) (akte 96) en overleden op donderdag 5 juli 1888 te Albergen(Tubbergen) (akte 74) , hij werd 71 jaar. Trouwde op woensdag 5 september 1855 te Tubbergen (akte 28) met Maria Oude Rotgerink ook Heerst genoemd, geboren op vrijdag 5 maart 1824 te Reutum (Tubbergen) (akte 27) en overleden op woensdag 25 december 1872 te Albergen (Tubbergen) (akte 149) onder naam Heers, zij werd 48 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E4.5.5.1 Euphemia Maria Benerink (Maria), geboren op vrijdag 18 juli 1820 te Geesteren (Tubbergen) (akte69) en overleden op maandag 21 mei 1866 te Geesteren (Tubbergen) (akte 45), zij werd 45 jaar. Trouwde op donderdag 18 augustus 1859 te Tubbergen (akte 23) met Hendrikus Everlo op Lohuis, geboren donderdag 1 oktober 1818 te Geesteren  (Tubbergen) (akte 84) en overleden op vrijdag 1 september 1877 te Geesteren (Tubbergen) (akte 105), hij werd 58 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • E4.5.5.3 Johannes Benerink, geboren op zondag 1 oktober 1821 te Tubbergen (akte 111) en overleden op woensdag 6 december 1854 te Vasse (Tubbergen) (akte 126), hij werd 33 jaar.
 • E4.5.5.4 Hendrikus Benerink, geboren op vrijdag 12 maart 1825 te Tubbergen (akte 24) en overleden op zondag 21 maart 1825 te Tubbergen (akte 30), hij werd 8 dagen.
 • E4.5.5.5 Jan Benerink, geboren en gedoopt op donderdag 10 augustus 1826 te Tubbergen (akte 89) en overleden op vrijdag 5 februari 1898 te Albergen (Tubbergen) (akte 12), hij werd 71 jaar. Trouwde op donderdag 16 september 1852 te Tubbergen (akte 25) met Maria Steffens, geboren op woensdag 17 februari 1819 te Almelo(ambt) (akte 11), en overleden op maandag 28 december 1896 te Albergen (Tubbergen) (akte 131), zij werd 77 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • E4.5.5.6 Aleida Benerink, geboren op zaterdag 2 februari 1828 te Tubbergen (akte 12) en overleden op zondag 30 december 1889 te Vasse (Tubbergen) (akte 124), zij werd 61 jaar.
 • E4.5.5.7 Hendrikus Benerink, geboren en gedoopt op zaterdag 20 september 1829 te Tubbergen (akte 122) en overleden op maandag 1 juli 1872 te Vasse (Tubbergen) (akte 78), hij werd 42 jaar.
 • E4.5.5.9 Frederikus Benerink, geboren op zaterdag 5 januari 1839 te Tubbergen (akte 8) en overleden op woensdag 21 januari 1891 te Vasse (Tubbergen) (akte 11), hij werd 52 jaar.
 • E4.5.7.4 Johannes Benerink, geboren op donderdag 16 augustus 1833 te Tubbergen (geen akte) en overleden op maandag 26 maart 1889 te Manderveen (Tubbergen) (akte 37), hij werd 55 jaar. Trouwde op donderdag 19 september 1867 te Tubbergen (akte 30) met Geertruida Aalberink, geboren op zaterdag 22 februari 1840 te Weerselo (akte 26) en overleden op zaterdag 2 september 1871 te Mander (Tubbergen) (akte 80), zij werd 31 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Johannes hertrouwde op woensdag 15 november 1871 te Tubbergen (akte 27) met Aleida Everlo, geboren op vrijdag 25 december 1841 te Geesteren (Tubbergen) (akte 121) en overleden op donderdag 8 oktober 1874 te Mander (Tubbergen) (akte 95). Zij werd 32 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Johannes hertrouwde op zaterdag 10 april 1875 te Tubbergen (akte 18) met Hendrika Johanna Kamphuis, geboren op donderdag 28 oktober 1847 te Vasse (Tubbergen) (akte 91) en overleden op maandag 26 december 1932 te Tubbergen (akte 118), zij werd 85 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E4.5.7.5 Johannes Benerink, geboren en gedoopt op zaterdag 25 april 1835 te Tubbergen (akte 66) en overleden op maandag 12 december 1921 te Geesteren (Tubbergen) (akte 113), hij werd 86 jaar. Trouwde op donderdag 23 april 1868 te Tubbergen (akte 4) met Hendrika Brughuis, geboren op vrijdag 8 januari 1842 te Geesteren (Tubbergen) (akte 4) en overleden op zaterdag 7 februari 1903 te Geesteren (Tubbergen) (akte 15), zij werd 61 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • E4.5.7.7 Albertus Benerink, geboren op dinsdag 3 juli 1838 te Tubbergen (akte 69) en overleden op maandag 19 januari 1886 te Manderveen (Tubbergen) (akte 9), hij werd 47 jaar. Trouwde op dinsdag 14 mei 1873 te Tubbergen (akte 14) met Gesina Schreuder (Schröder), geboren op dinsdag 15 mei 1833 te Tubbergen (akte 65) en overleden op vrijdag 6 maart 1896 te Manderveen (Tubbergen) (akte 35), zij werd 62 jaar. Zij kregen 2 kinderen.
 • E4.5.8.1 Frederica Veltkamp, geboren op dinsdag 16 februari 1825 te Mander (Tubbergen) (akte 14) en overleden op dinsdag 2 januari 1912 te Vasse (Tubbergen) (akte 3), zij werd 86 jaar
 • F2.1.7.6.1 Hendrikus Timmers, geboren op vrijdag 29 juli 1859 te Tubbergen (akte 90) en overleden op vrijdag 11 december 1936 te Fleringen (Tubbergen) (akte 127), hij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 21 juni 1899 te Tubbergen (akte 22) met Hendrika Maria Aalberink, geboren op zondag 31 juli 1864 te Weerselo (akte 74) en overleden op donderdag 26 november 1931 te Fleringen (Tubbergen) (akte 120), zij werd 67 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F2.1.7.6.2 Aleida Timmers, geboren op zondag 17 augustus 1862 te Langeveen (Tubbergen) en overleden op vrijdag 17 juli 1863 te Langeveen (Tubbergen) (akte 77), zij werd 11 maanden
 • F2.1.7.6.3 Johannes Timmers, geboren op zondag 26 juni 1864 te Langeveen (Tubbergen) (akte 71) en overleden op dinsdag 11 november 1941 te Weerselo, hij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 15 april 1896 te Tubbergen (akte 10) met Gezina Broenink, geboren op zondag 27 mei 1855 te Mander (Tubbergen) (akte 63) en overleden op zaterdag 20 augustus 1898 te Borne (akte 56), zij werd 43 jaar.
 • Johannes hertrouwde op vrijdag 26 april 1901 te Tubbergen (akte 13) met Gerritdina Diepemaat, geboren op woensdag 30 maart 1859 te Markelo (akte 27) en overleden op zaterdag 9 februari 1946 te Weerselo (akte 16), zij werd 86 jaar
 • F2.1.7.6.4 Gerardus Timmers, geboren op maandag 5 augustus 1867 te Langeveen (Tubbergen) (akte 119). Trouwde op donderdag 9 juli 1891 te Amsterdam (1891 reg 16 fol 29) met Marritje Wilhelmina van Rossum, geboren op vrijdag 18 november 1865 te Nieuwer Amstel (akte 277)
 • F2.1.7.6.5 Janna Timmers, geboren op zaterdag 20 mei 1871 te Langeveen (Tubbergen) (akte 70) en overleden op woensdag 11 september 1901 te Albergen (Tubbergen) (akte 136), zij werd 30 jaar. Trouwde op woensdag 20 april 1892 te Tubbergen (akte 10) met Antonie Johannes Leemhuis, geboren op maandag 6 december 1852 te Albergen (Tubbergen) (akte 131) en overleden op zaterdag 7 februari 1920 te Albergen (Tubbergen) (akte 8), hij werd 67 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F2.1.7.7.3 Susanna Engbers, geboren op dinsdag 29 september 1863 te Langeveen (Tubbergen) (akte 125) en overleden op woensdag 19 juni 1873 te Langeveen (Tubbergen) (akte 76), zij werd 9 jaar
 • F2.1.8.1.2 Maria olde Meule, geboren op vrijdag 10 november 1848 te Denekamp (akte 81) en overleden op dinsdag 31 januari 1922 te Overdinkel (Losser) (akte 37), zij werd 73 jaar. Trouwde op zaterdag 18 januari 1879 te Losser (akte 1) met Johannes Hendrikus Werger, geboren op woensdag 4 juni 1851 te Losser (akte 56) en overleden op dinsdag 18 april 1933 te Losser (akte 66), hij werd 81 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F2.1.8.1.3 Susanna olde Meule, geboren op dinsdag 12 augustus 1851 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 71) en overleden op zaterdag 6 maart 1852 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 18), zij werd 6 maanden
 • F2.1.8.1.4 Johanna Steggink, geboren op dinsdag 30 september 1857 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 88) en overleden op woensdag 28 februari 1861 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 24), zij werd 3 jaar
 • F2.1.8.1.6 Susanna Steggink, geboren op zondag14 februari 1864 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 24) en overleden op zaterdag 27 februari 1864 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 32), zij werd 14 dagen
 • F2.1.8.1.7 Johannes Steggink, geboren op donderdag 27 september 1866 te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 101) en overleden op zondag 4 april 1937 te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 20), hij werd 70 jaar. Trouwde op zaterdag 6 mei 1908 te Tubbergen (akte 14) met Euphemia Hulsink, geboren op zondag 7 november 1875 te Reutum (Tubbergen) (akte 166) en overleden op woensdag 28 juni 1950 te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 52), zij werd 74 jaar.
 • F2.1.8.2.1 Albertus Kokhuis, geboren op woensdag 2 augustus 1849 te Mander (Tubbergen) (akte 86) en overleden op dinsdag 2 januari 1850 te Mander (Tubbergen) (akte 3), hij werd 6 maanden
 • F2.1.8.2.2 Suzanna Kokhuis, geboren op maandag 21 oktober 1850 te Mander (Tubbergen) (akte 122) en overleden op dinsdag 12 januari 1853 te Mander (Tubbergen) (akte 3), zij werd 2 jaar
 • F2.1.8.2.8 Geertruida Kokhuis, geboren op donderdag 20 oktober 1864 te Langeveen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op vrijdag 4 augustus 1950 te Enschede (akte 789), zij werd 85 jaar. Trouwde op donderdag 11 oktober 1888 te Enschede (akte 88) met Gerardus Assink, geboren op zaterdag 16 juni 1866 te Enschede (akte 93) en overleden op zaterdag 17 augustus 1901 te Enschede (akte 406), hij werd 35 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Geertruida hertrouwd op zaterdag 16 augustus 1902 te Enschede (akte 136) met Christianus Theodorus Antonius Hermsen, geboren op maandag 20 maart 1877 te Den Bosch (akte 204) en overleden op maandag 27 juni 1955 te Enschede (akte 572), hij werd 78 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F2.1.8.2.9 Gezina Kokhuis, geboren op maandag 15 april 1867 te Langeveen (Tubbergen) (akte 65) en overleden op woensdag 5 april 1939 te Enschede (akte 270), zij werd 71 jaar. Trouwde op woensdag 3 augustus 1898 te Tubbergen (akte 27) met Johannes Hermannus Franciscus Ticheler, geboren op maandag 24 augustus 1874 te Enschede (akte 126) en overleden op zondag 13 oktober 1907 te Enschede (akte 285), hij werd 33 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Gezina hertrouwd op donderdag 23 juli 1914 te Enschede (akte 178) met Willem Grondman, geboren op dinsdag 30 april 1873 te Lonneker (akte 168) en overleden op donderdag 1 januari 1942 te Doetinchem (akte 2), hij werd 68 jaar.
 • F2.1.8.2.10 Hendrikus Kokhuis, geboren op vrijdag 7 juni 1872 te Langeveen (Tubbergen) (akte 78) en overleden op vrijdag 4 december 1959 te Enschede (akte 987), hij werd 87 jaar. Trouwde op vrijdag 16 februari 1901 te Lichtenvoorde (akte 3) met Hendrika Johanna Knippenborg, geboren op donderdag 11 december 1879 te Ulft (Gendringen) (akte 167) en overleden op maandag 27 april 1908 te Bocholt (D), zij werd 28 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Hendrikus hertrouwd met Anna Maria te Wiele, geboren op dinsdag 24 december 1878 te Winterswijk (akte 229) en overleden op dinsdag 22 maart 1960 te Enschede (akte 328), zij werd 81 jaar
 • F2.1.10.1.3 Maria Geerdink, geboren op 21 december 1856 te Albergen (Tubbergen) (akte 140) en overleden op 9 april 1885 te Oldenzaal (akte 28), zij werd 28 jaar. Trouwde op 19 mei 1884 te Oldenzaal (akte 9) met Hermannus Johannes Wageman, geboren op 28 juli 1859 te Oldenzaal (akte 53) en overleden op 19 september 1936 te Apeldoorn (akte 551), hij werd 77 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F2.1.10.1.4 Johannes Geerdink, geboren op 1 september 1859 te Albergen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op 3 september 1932 te Almelo (akte 215), hij werd 73 jaar. Trouwde op 28 januari 1891 te Tubbergen (akte 3) met Geertruida Gezina oude Hergelink (zie F4.5.4.3.2), geboren op 27 februari 1865 te Geesteren (Tubbergen) (akte 37) en overleden op 29 januari 1920 te Albergen (Tubbergen) (akte 5), zij werd 54 jaar. Zij kregen 7 kinderen. Zie verder  F4.5.4.3.2
 • F2.1.10.1.6 Johanna Geerdink, geboren op 18 oktober 1864 te Albergen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op 18 september 1890 te Albergen (Tubbergen) (akte 145), zij werd 25 jaar.
 • F2.1.10.1.8 Hendrika Geerdink, geboren op 13 december 1870 te Albergen (Tubbergen) (akte 158) en overleden op 10 maart 1872 te Albergen (Tubbergen) (akte 30), zij werd 1 jaar
 • F3.1.1.1.1 Hendrika Aalderink, geboren en gedoopt op vrijdag 3 februari 1810 te Borne en overleden op vrijdag 9 februari 1878 te Weerselo (akte 20), zij werd 68 jaar. Trouwde op vrijdag 21 oktober 1831 te Weerselo (akte 43) met Hendrikus Evelo, geboren op dinsdag 23 oktober 1787 te Weerselo en overleden op donderdag 26 september 1872 te Weerselo (akte 93), hij werd 84 jaar. Zij krijgen 2 kinderen
 • F3.1.1.1.2 Jannes Aalderink, geboren op donderdag 19 december 1811 te Hertme (Borne) en overleden op zondag 27 juni 1830 te Hertme(Borne) (akte 61), hij werd 18 jaar
 • F3.1.1.4.3 Jan Schepers, geboren op maandag 10 november 1829 te Albergen (Tubbergen) (akte 135) en overleden op donderdag 30 november 1871 te Albergen (Tubbergen) (akte 102), hij werd 42 jaar. Trouwde op maandag 27 juni 1864 te Tubbergen (akte 23) met Johanna Lubbers van de Zonderman, geboren op donderdag 7 februari 1834 te Albergen (Tubbergen) (akte 15) en overleden op vrijdag 29 maart 1895 te Albergen (Tubbergen) (akte 68) , zij werd 61 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F3.1.1.4.4 Aleida Schepers, geboren op donderdag 1 februari 1833 te Albergen (Tubbergen) (akte 25) en overleden op donderdag 3 november 1910 te Tubbergen (akte 109), zij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 16 oktober 1872 te Weerselo (akte 23) met Jan oude Nijhuis, geboren op maandag 28 december 1841 te Weerselo (akte 126) en overleden op zondag 27 september 1897 te Tubbergen (akte 101), hij werd 55 jaar
 • F3.1.1.4.6 Gerhardus Schepers, geboren op dinsdag 21 juni 1836 te Albergen (Tubbergen) (akte 51) en overleden op zaterdag 7 januari 1838 te Albergen (Tubbergen) (akte 3), hij werd 1 jaar
 • F3.1.1.4.7 Maria Schepers, geboren op maandag 17 september 1838 te Albergen (Tubbergen) (akte 99) en overleden op zaterdag 15 december 1900 te Tubbergen (akte 148), zij werd 62 jaar
 • F3.1.1.6.1 Johanna Schepers, geboren op zaterdag 24 juni 1854 te Fleringen (Tubbergen) (akte 99) en overleden op zondag 29 december 1918 te Fleringen (Tubbergen) (akte 147), zij werd 64 jaar
 • F3.1.1.6.2 Johannes Schepers, geboren op vrijdag 3 januari 1857 te Fleringen (Tubbergen) (akte 1) en overleden op zondag 4 juli 1948 te Saasveld (Weerselo) (akte 20), hij werd 91 jaar. Trouwde op zaterdag 7 mei 1892 te Weerselo (akte 11) met Geertrui Tinselboer, geboren op vrijdag 7 oktober 1837 te Weerselo (akte 107) en overleden op zondag 30 maart 1913 te Weerselo (akte 26), zij werd 75 jaar
 • Hertrouwde op donderdag 14 mei 1914 te Weerselo (akte 13) met Bernadina Withag (Dina), geboren op dinsdag 28 augustus 1883 te Borne (akte 89) en overleden op zondag 8 juli 1956 te Saasveld (Weerselo) (akte 32), zij werd 72 jaar. Zij kregen 4 kinderen
  • G3.1.1.6.2.1 - Schepers geboren op 29 juni 1915
  • G3.1.1.6.2.1 H.J.M Schepers geboren op 11 november 1916
  • G3.1.1.6.2.2 G.J.J Schepers geboren op 24 maart 1919
  • G3.1.1.6.2.3 J.E.M Schepers geboren op 20 oktober 1920
 • F3.1.1.6.4 Johannes Schepers(Jan), geboren op zaterdag 3 oktober 1863 te Fleringen (Tubbergen) (akte 128) en overleden op zaterdag 5 juni 1943 (akte 35) te Weerselo, hij werd 79 jaar. Trouwde op vrijdag 31 oktober 1902 te Weerselo (akte 35) met Aleida Koekkoek, geboren op donderdag 26 februari 1858 te Weerselo (akte 25) en overleden op dinsdag 23 juli 1940 te Weerselo (akte 29), zij werd 82 jaar
 • F3.1.1.6.5 Maria Schepers, geboren op maandag 25 maart 1867 te Fleringen (Tubbergen) (akte 55) en overleden op zondag 7 februari 1943 te Tubbergen (akte 14), zij werd 75 jaar. Trouwde op maandag 23 januari 1899 te Tubbergen (akte 1) met Johannes Bernardus Borghuis, geboren op woensdag 29 december 1858 te Denekamp (akte 96) en overleden op maandag 25 oktober 1943 te Tubbergen (akte 95), hij werd 84 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.2.2.1 Aleida Luttikhuis, geboren op woensdag 28 december 1814 te  Haarle (Tubbergen) (akte 129) en overleden op vrijdag 22 augustus 1834 te Reutum (Tubbergen) (akte 72), zij werd 19 jaar
 • F3.1.2.2.2 Johannes Luttikhuis, geboren op donderdag 28 februari 1817 te Haarle (Tubbergen) (akte 21) en overleden op zondag 10 maart 1817 te Haarle (Tubbergen) (akte 21), hij werd 10 dagen
 • F3.1.2.2.3 Jan Luttikhuis, geboren op dinsdag 7 januari 1818 te Haarle (Tubbergen) (akte 8) en overleden op donderdag 1 juli 1875 te Haarle (Tubbergen) (akte 87), hij werd 57 jaar
 • F3.1.2.2.5 Gerardus Joannes Luttikhuis(Gradus), geboren op donderdag 23 maart 1821 te Haarle (Tubbergen) (akte 45) en overleden op zaterdag 30 december 1871 te Haarle (Tubbergen) (akte 121), hij werd 50 jaar. Trouwde op donderdag 29 november 1855 te Tubbergen (akte 36) met Gesina Baasdam, geboren op vrijdag 19 november 1830 te Tubbergen (akte 124) en overleden op donderdag 19 januari 1860 te Haarle(Tubbergen) (akte 8), zij werd 29 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.2.2.6 Geertruida Luttikhuis, geboren op maandag 20 januari 1823 te Reutum (Tubbergen) (akte 9) en overleden op dinsdag 14 maart 1905 te Weerselo (akte 33), zij werd 82 jaar. Trouwde op zaterdag 5 januari 1856 (akte 1) te Denekamp met Gerardus Bruggink, geboren op zaterdag 20 maart 1824 te Nutter (Denekamp) (akte 25) en overleden op zaterdag 2 augustus 1856 te Nutter (Denekamp) (akte 69), hij werd 32 jaar
 • Geertruida hertrouwde op vrijdag 20 april 1860 te Weerselo (akte 12) met Gerrit Jan Horsthuis, geboren op vrijdag 20 september 1822 te Haarle (Weerselo) (akte 79) en overleden op dinsdag 24 juni 1884 te Weerselo (akte 57), hij werd 61 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.2.2.7 Suzanna Luttikhuis, geboren op maandag 15 januari 1827 te Reutum (Tubbergen) (akte 7) en overleden op vrijdag 2 augustus 1872 te Geesteren (Tubbergen) (akte 88), zij werd 45 jaar. Trouwde op donderdag 27 november 1851 te Tubbergen (akte 47) met Johannes oude Voshaar, geboren op woensdag 12 februari 1829 te Geesteren (Tubbergen) (akte 29) en overleden op dinsdag 4 maart 1856 te Geesteren (Tubbergen) (akte 21), hij werd 27 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Suzanna hertrouwde op woensdag 23 april 1857 te Tubbergen (akte 12) met Gerhardus Everlo op Lohuis, geboren op donderdag 25 april 1822 te Geesteren (Tubbergen) (akte 49) en overleden op vrijdag 28 juni 1886 te Geesteren (Tubbergen) (akte 85), hij werd 64 jaar
 • F3.1.2.3.6 Euphemia Luttikhuis, geboren op woensdag 12 augustus 1835 te Haarle (Tubbergen) (akte 91) en overleden op vrijdag 17 augustus 1866 te Denekamp (akte 65), zij werd 31 jaar. Trouwde op zaterdag 20 april 1858 te Denekamp (akte 9) met Jan Hendrik oude Lashof, geboren op donderdag 10 januari 1828 te Denekamp (akte 1) en overleden op maandag 30 november 1863 te Denekamp (akte 90), hij werd 35 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F3.1.3.1.1 Lambertus Slaathuis, geboren op vrijdag 10 maart 1820  te Vasse (Tubbergen) (akte 25) en overleden op zaterdag 23 januari 1904 te Vasse (Tubbergen) (akte 16), hij werd 83 jaar
 • F3.1.3.1.2 Johannes Slaathuis, geboren op vrijdag 4 augustus 1826 te Vasse (Tubbergen) (akte 83) en overleden op dinsdag 29 november 1904 te Vasse (Tubbergen) (akte 133), hij werd 78 jaar
 • F3.1.3.1.3 Johannes Slaathuis, geboren op maandag 12 april 1830 te Vasse (Tubbergen) (akte 54) en overleden op woensdag 5 februari 1919 te Vasse (Tubbergen) (akte 9), hij werd 88 jaar. Trouwde op woensdag 17 november 1875 te Tubbergen (akte 59) met Johanna Bossink, geboren op zaterdag 3 oktober 1846 te Haarle (Tubbergen) (akte 93) en overleden op dinsdag 1 februari 1910 te Vasse (Tubbergen) (akte 18), zij werd 63 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.3.1.4 Susanna Slaathuis, geboren op woensdag 2 april 1834 te Vasse (Tubbergen) (akte 32) en overleden op dinsdag 19 september 1882 te Vasse (Tubbergen) (akte 117), zij werd 48 jaar. Trouwde op dinsdag 23 november 1875 te Tubbergen (akte 61) met Egbertus Everhardus ter Heine, geboren op zaterdag 15 maart 1829 te Tubbergen (akte 54)
 • F3.1.5.1.2 Johanna Geerlink, geboren op zaterdag 12 januari 1828 te Albergen (Tubbergen) (akte 4) en overleden op woensdag 28 november 1883 te Albergen (Tubbergen) (akte 127), zij werd 55 jaar. Trouwde op donderdag 3 april 1856 te Tubbergen (akte 5) met Jan Rikmanspoel, geboren op zondag 19 november 1821 te Albergen (Tubbergen) (akte 134) en overleden op zondag 1 november 1899 te Albergen (Tubbergen) (akte 123), hij werd 77 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F3.1.5.1.3 GerritJan Geerlink, geboren op zondag 30 januari 1831 te Albergen (Tubbergen) (akte 7) en overleden op zondag 30 januari 1831 te Albergen (Tubbergen) (akte 12), hij werd 1 uur oud
 • F3.1.5.1.4 Aleida Geerlink, geboren op zaterdag 9 juni 1832 te Albergen (Tubbergen) (akte 47) en overleden op donderdag 3 december 1896 te Raalte (akte 118), zij werd 64 jaar. Trouwde op vrijdag 11 september 1869 te Raalte (akte 29) met Hermanus Lambertus Meinders, geboren op zaterdag 30 maart 1816 te Raalte (akte 42) en overleden op donderdag 24 juli 1879 te Raalte (akte 90), hij werd 63 jaar
 • F3.1.5.1.5 Johanna Maria Geerlink, geboren op woensdag 11 februari 1835 te Albergen (Tubbergen) (akte 24) en overleden op zaterdag 29 december 1838 te Albergen (Tubbergen) (akte 135), zij werd 3 jaar
 • F3.1.5.1.6 Gesina Geerlink, geboren op zondag 8 januari 1838 te Albergen  (Tubbergen) (akte 1) en overleden op vrijdag 7 september 1928 te Albergen (Tubbergen) (akte 77), zij werd 90 jaar
 • F3.1.5.1.8 Hendrikus Geerlink, geboren op dinsdag 8 augustus 1843 te  Albergen (Tubbergen) (akte 62) en overleden op maandag 29 februari 1932 te Albergen (Tubbergen) (akte 26), zij werd 88 jaar. Trouwde op donderdag 26 september 1878 te Tubbergen (akte 36) met Johanna Laarhuis, geboren op maandag 4 augustus 1851 te Zenderen (Borne) (akte 63) en overleden op zondag 19 december 1881 te Albergen (Tubbergen) (akte 116), zij werd 30 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F3.2.2.1.1 Janna van de Koele, geboren op zaterdag 7 augustus 1825 te Fleringen (Tubbergen) (akte 79) en overleden op woensdag 27 augustus 1829 te Fleringen (Tubbergen) (akte 72), zij werd 4 jaar
 • F3.2.2.1.2 Hendrikus van de Koele, geboren op zaterdag 7 augustus 1825 te Fleringen (Tubbergen) (akte 80) en overleden op dinsdag 19 januari 1904 te Fleringen (Tubbergen) (akte 14), hij werd 78 jaar. Trouwde op woensdag 6 juni 1866 te Tubbergen (akte 24) met Euphemia Hendrika Silderhuis, geboren op vrijdag 1 juni 1832 te Vriezenveen (akte 24) en overleden op maandag 28 december 1908 te Fleringen (Tubbergen) (akte 125), zij werd 76 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.2.2.1.3 Johannes van de Koele, geboren op dinsdag 6 januari 1830 te Fleringen (Tubbergen) (akte 4) en overleden op donderdag 11 november 1853 te Fleringen (Tubbergen) (akte 98), hij werd 23 jaar
 • F3.2.2.1.4 Johanna Koelen, geboren op maandag 27 augustus 1833 te Fleringen (Tubbergen) (akte 99) en overleden op donderdag 17 december 1869 te Wierden (akte 159), zij werd 36 jaar. Trouwde op dinsdag 10 mei 1865 te Wierden (akte 15) met Bernardus Morsink, geboren op donderdag 15 januari 1830 te Wierden (akte 7) en overleden op zondag 27 december 1869 te Wierden (akte 163), hij werd 39 jaar
 • F3.2.2.1.5 Hendrika Koelen, geboren op zaterdag 3 oktober 1835 te Fleringen (Tubbergen) (akte 119) en overleden op woensdag 28 maart 1889 te Tubbergen (akte 38), zij werd 53 jaar. Trouwde op maandag 3 juni 1872 te Tubbergen (akte 25) met Johannes Mensink, geboren op vrijdag 4 oktober 1844 te Tubbergen (akte 115) en overleden op donderdag 9 mei 1878 te Tubbergen (akte 48), hij werd 33 jaar
 • Hendrika hertrouwd op dinsdag 24 juni 1885 te Tubbergen (akte 18) met Gradus Johannes Leus, geboren op maandag 21 oktober 1816 te Almelo(stad) (akte 100) en overleden op zaterdag 10 januari 1891 te Vriezenveen (akte 6), hij werd 74 jaar.
 • F3.2.6.1.1 Jan Hendrik Goorkotte, geboren op zondag 4 december 1836 te Albergen (Tubbergen) (akte 108) en overleden op donderdag 15 november 1900 te Albergen (Tubbergen) (akte 136), hij werd 63 jaar
 • F3.2.6.1.2 Jan Goorkotte, geboren op zaterdag 26 januari 1839 te Albergen (Tubbergen) (akte 15) en overleden op maandag 15 juli 1901 te Albergen (Tubbergen) (akte 119), hij werd 62 jaar
 • F3.2.6.1.3 Maria Goorkotte, geboren op maandag 23 november 1841 te Albergen (Tubbergen) (akte 111) en overleden op dinsdag 11 augustus 1931 te Reutum (Tubbergen) (akte 92), zij werd 89 jaar. Trouwde op woensdag 30 juni 1875 te Tubbergen (akte 35) met Bernardus Lansink, geboren op woensdag 20 april 1836 te Fleringen (Tubbergen) (akte 33) en overleden op donderdag 28 maart 1912 te Reutum (Tubbergen) (akte 34), hij werd 75 jaar
 • F3.2.6.1.4 Geertruida Goorkotte, geboren op donderdag 14 maart 1845 te Albergen (Tubbergen) (akte 26) en overleden op zaterdag 26 november 1893 te Albergen (Tubbergen) (akte 112), zij werd 48 jaar
 • F3.2.6.1.6 Johanna Maria Goorkotte , geboren op vrijdag 13 februari 1858 te Albergen (Tubbergen) (akte 16) en overleden op dinsdag 10 januari 1928 te Albergen (Tubbergen) (akte 5), zij werd 69 jaar. Trouwde op zaterdag 2 juni 1888 te Tubbergen (akte 18) met Gerhardus Demmer, geboren op zondag 1 maart 1863 te Albergen (Tubbergen) (akte 53) en overleden op donderdag 10 januari 1952 te Albergen (Tubbergen) (akte 4), hij werd 88 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F4.1.1.1.1 Berendina Lansink, geboren op woensdag 30 maart 1836 te Weerselo (akte 43) en overleden op zaterdag 26 mei 1917 te Hasselo (Weerselo) (akte 51), zij werd 81 jaar. Trouwde op woensdag 26 oktober 1864 te Weerselo (akte 23) met Bernardus Ensink, geboren op zondag 26 augustus 1832 te Borne (akte 38) en overleden op zaterdag 13 mei 1905 te Hasselo (Weerselo) (akte 63), hij werd 72 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F4.1.1.1.2 Geziena Maria Lansink, geboren op maandag 24 juni 1839 te Hasselo (Weerselo) (akte 81) en overleden op woensdag 4 februari 1897 te Borne (akte 7), zij werd 57 jaar
 • F4.1.1.2.1 Jannes Mensink, geboren op maandag 24 juli 1826 te Fleringen (Tubbergen) (akte 79) en overleden op dinsdag 5 augustus 1862 te Fleringen (Tubbergen) (akte 85), hij werd 36 jaar. Trouwde op donderdag 12 februari 1858 te Tubbergen (akte 8) met Hendrika Bekhuis, geboren op zaterdag 15 juli 1826 te Tubbergen (akte 74) en overleden op 9 maart 1895 te Fleringen (Tubbergen) (akte 48), zij werd 67 jaar Zij kregen 2 kinderen
 • F4.1.1.2.2 Gesina Mensink, geboren op zondag 9 maart 1828 te Fleringen (Tubbergen) (akte 32) en overleden op maandag 4 maart 1900 te Denekamp (akte 23), zij werd 71 jaar. Trouwde op donderdag 23 april 1868 te Denekamp (akte 5) met Gerhardus Luisch, geboren op donderdag 10 september 1818 te Lattrop (Ootmarsum) en overleden op vrijdag 11 december 1903 te Denekamp (akte 63), hij werd 85 jaar.
 • F4.1.1.2.3 Gerardus Joannes Mensink, geboren op woensdag 11 februari 1830 te Fleringen (Tubbergen) (akte 21) en overleden op maandag 8 juli 1906 te Denekamp (akte 53), hij werd 76 jaar. Trouwde op maandag 29 april 1872 te Denekamp (akte 6) met Geertruij Pikkemaat, geboren op zondag 19 januari 1829 te Denekamp (akte 7) en overleden op zaterdag 17 september 1892 te Denekamp (akte 76), zij werd 63 jaar
 • F4.1.1.2.4 Hermannus Mensink, geboren op zondag 8 maart 1832 te Fleringen (Tubbergen) (akte 19) en overleden op donderdag 16 februari 1911 te Albergen (Tubbergen) (akte 20), hij werd 78 jaar. Trouwde op zaterdag 9 april 1865 te Tubbergen (akte 16) met Hendrika Sandhuis, geboren op vrijdag 20 maart 1818 te Albergen (Tubbergen) (akte 30) en overleden op woensdag 25 oktober 1905 te Albergen (Tubbergen) (akte 92), zij werd 87 jaar
 • F4.1.1.2.5 Bernardus Mensink, geboren op zaterdag 23 februari 1834 te Fleringen (Tubbergen) (akte 24) en overleden op woensdag 7 november 1883 te Groot Agelo (Denekamp) (akte 100), hij werd 49 jaar. Trouwde op vrijdag 17 augustus 1866 te Denekamp (akte 22) met Hermina Gesina Kamphuis, geboren op woensdag 28 oktober 1841 te Denekamp (akte 103) en overleden op zaterdag 23 september 1871 te Groot Agelo (Denekamp) (akte 67), zij werd 29 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Bernardus hertrouwd op woensdag 10 april 1872 te Denekamp (akte 5) met Gezina Reest, geboren op donderdag 29 januari 1841 te Denekamp (akte 10) en overleden op zondag 20 oktober 1912 te Groot Agelo (Denekamp) (akte 67), zij werd 71 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • F4.1.1.2.8 Martinus Mensink, geboren op dinsdag 24 november 1840 te Fleringen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op maandag 18 april 1892 te Fleringen (Tubbergen) (akte 72), hij werd 51 jaar
 • F4.1.1.3.1 Gesina Haarhuis, geboren op zaterdag 24 oktober 1840 te Fleringen (Tubbergen) (akte 100) en overleden op maandag 17 februari 1908 te Tubbergen (akte 17), zij werd 67 jaar. Trouwde op dinsdag 4 mei 1881 te Tubbergen (akte 11) met Gerrit Jan Hofstede, geboren op maandag 10 januari 1854 te Lemselo (Weerselo) (akte 1) en overleden op dinsdag 23 december 1930 te Tubbergen (akte 95), hij werd 76 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F4.1.1.3.2 Geertruida Haarhuis, geboren op zondag 11 december 1842 te Fleringen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op zaterdag 4 augustus 1860 te Fleringen (Tubbergen) (akte 99), zij werd 17 jaar
 • F4.1.1.3.4 Aleida Haarhuis, geboren op donderdag 23 november 1848 te Fleringen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op dinsdag 19 oktober 1881 te Geesteren (Tubbergen) (akte 98), zij werd 32 jaar. Trouwde op zaterdag 8 mei 1875 te Tubbergen (akte 29) met Jan Booijink, geboren op woensdag 8 mei 1850 te Geesteren (Tubbergen) (akte 68) en overleden op woensdag 9 december 1936 te Geesteren (Tubbergen) (akte 126), hij werd 86 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F4.1.1.3.5 Johanna Maria Haarhuis, geboren op dinsdag 10 augustus 1852 te Fleringen (Tubbergen) (akte 83) en overleden op donderdag 15 juli 1926 te Ootmarsum (akte 16), zij werd 73 jaar. Trouwde op dinsdag 12 februari 1884 te Denekamp (akte 3) met Gerardus Ophuis, geboren op maandag 17 juli 1854 te Nutter (Denekamp) (akte 55) en overleden op donderdag 15 juli 1937 te Hezingen (Tubbergen) (akte 45), hij werd 82 jaar.
 • F4.1.1.4.1 Johanna Haarhuis, geboren op zaterdag 6 oktober 1833 te Fleringen (Tubbergen) (akte 120) en overleden op donderdag 7 april 1887 te Hasselo (Weerselo) (akte 38), zij werd 53 jaar . Trouwde op woensdag 9 mei 1866 te Weerselo (akte 11) met Wilhelm Henrich Schildkamp, geboren op zaterdag 17 maart 1827 te Epe (Duitsland) en overleden op vrijdag 16 oktober 1897 te Hasselo (Weerselo) (akte 64), hij werd 70 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F4.1.1.4.2 Gesina Haarhuis, geboren op 10 augustus 1836 te Albergen (Tubbergen) (akte 67) en overleden op 10 mei 1853 te Deurningen (Weerselo) (akte 58), zij werd 16 jaar
 • F4.1.1.4.3 Gerardus Joannes Haarhuis, geboren op 9 november 1839 te Albergen (Tubbergen) (akte 127) en overleden op 18 februari 1843 te Deurningen (Weerselo) (akte 15), hij werd 3 jaar
 • F4.1.1.5.2 Maria Berendina Vaalt, geboren op vrijdag 28 april 1854 te Zenderen (Borne) (akte 43) en overleden op zaterdag 26 februari 1938 te Delden(Stad) (akte 4), zij werd 83 jaar. Trouwde op vrijdag 22 augustus 1890 te Borne (akte 15) met Hendrikus Mulder, geboren op dinsdag 9 maart 1847 te Zenderen (Borne) (akte 18) en overleden op zondag 1 december 1912 te Borne (akte 69), hij werd 65 jaar.
 • F4.1.1.6.1 Jan Egberink, geboren op vrijdag 5 mei 1843 te Weerselo (akte 59) en overleden op donderdag 22 november 1889 te Borne (akte 79), hij werd 46 jaar
 • F4.1.1.6.2 Geziena Egberink, geboren op maandag 1 juli 1845 te Weerselo (akte 71) en overleden op dinsdag 27 december 1910 te Albergen (Tubbergen) (akte 126), zij werd 65 jaar. Trouwde op woensdag 10 september 1879 te Tubbergen (akte 30) met Gerrit Jan oude Voshaar,  geboren op maandag 4 november 1839 te Albergen (Tubbergen) (akte 126) en overleden op maandag 5 februari 1912 te Albergen (Tubbergen) (akte 14), hij werd 72 jaar.
 • F4.1.1.6.3 Maria Egberink, geboren op dinsdag 7 september 1847 te Lonneker (akte 124) en overleden op vrijdag 21 december 1934 te Tubbergen (akte 105), zij werd 87 jaar. Trouwde op woensdag 28 april 1881 te Weerselo (akte 13) met Jannes Voorpool, geboren op vrijdag 7 maart 1851 te Weerselo (akte 25) en overleden op woensdag  24 november 1886 te Oldenzaal (akte 77), hij werd 35 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Maria hertrouwd op zondag 18 februari 1889 te Oldenzaal (akte 7) met Johannes Kokenberg, geboren op maandag 13 oktober 1862 te Beuningen (Losser) (akte 87) en overleden op donderdag 24 november 1955 te Boekel, hij werd 93 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F4.1.1.6.6 Geertruida Egberink, geboren op woensdag 11 februari 1858 te Lonneker (akte 33) en overleden op woensdag 10 januari 1861 te Tubbergen (akte 8), zij werd 2 jaar
 • F4.5.1.1.1 Geertruid Kosters, geboren op donderdag 18 juli 1839 te Borne (akte 61) en overleden op woensdag 15 oktober 1885 te Borne (akte 59), zij werd 46 jaar
 • F4.5.1.1.2 Gerrit Jan Kosters, geboren op woensdag 18 september 1844 te Borne (akte 84) en overleden op maandag 19 januari 1909 te Borne (akte 7), hij werd 64 jaar. Trouwde op donderdag 2 mei 1872  te Borne (akte 11) met Gesina Riekerink, geboren op zondag 6 november 1836 te Denekamp (akte 96) en overleden op dinsdag 14 maart 1916 te Borne (akte 20), zij werd 79 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F4.5.1.3.1 Everhard Dalhuis, geboren op maandag 27 mei 1839 te Borne (akte 51) en overleden op maandag 8 februari 1864 te Borne (akte 11), hij werd 24 jaar
 • F4.5.1.3.2 Gesina Dalhuis, geboren op zaterdag 6 februari 1842  te Borne (akte 8) en overleden op donderdag 11 februari 1842 te Borne (akte 16), zij werd 5 dagen
 • F4.5.1.3.3 Mina Dalhuis, geboren op donderdag 21 december 1843 te Borne (akte 85) en overleden op woensdag 26 juni 1845 te Borne (akte 53), zij werd 1 jaar
 • F4.5.1.3.4 Mina Dalhuis, geboren op zaterdag 23 mei 1846 te Borne (akte 37) en overleden op woensdag 6 januari 1870 te Borne (akte 2), zij werd 23 jaar. Trouwde op donderdag 22 januari 1869 te Borne (akte 1) met Johannes Kuipers, geboren op dinsdag 1 december 1840 te Borne (akte 113) en overleden op dinsdag 18 november 1913 te Borne (akte 82), hij werd 72 jaar. Zij kreeg 1 kind
 • F4.5.1.3.5 Gesina Dalhuis, geboren op vrijdag 28 februari 1851 te Borne (akte 21) en overleden op dinsdag 21 februari 1860 te Borne (akte 19), zij werd 8 jaar
 • F4.5.1.5.1 Geertruida Telgenkamp, geboren op donderdag 19 december 1839 te Geesteren (Tubbergen) (akte 148) en overleden op zondag 12 maart 1922 te Den Ham (akte 28), zij werd 82 jaar. Trouwde op woensdag 3 april 1872 te Den Ham (akte 6) met Franciscus Nitert, geboren woensdag 23 maart 1836 te Tubbergen (akte 24) en overleden op woensdag 8 juni 1898 te Den Ham (akte 57), hij werd 62 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.1.5.2 Maria Telgenkamp, geboren op zaterdag 6 mei 1843 te Geesteren (Tubbergen) (akte 42) en overleden op maandag 17 april 1916 te Geesteren (Tubbergen) (akte 51), zij werd 72 jaar. Trouwde op donderdag 26 oktober 1882 te Tubbergen (akte 37) met Gerrit Jan oude Voshaar, geboren op maandag 3 juli 1849 te Tubbergen (akte 80) en overleden op dinsdag 11 januari 1927 te Geesteren (Tubbergen) (akte 5), hij werd 77 jaar.  Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.1.5.3 Johanna Telgenkamp, geboren op zaterdag 8 februari 1846 te Geesteren (Tubbergen) (akte 13) en overleden op dinsdag 1 oktober 1901 te Tubbergen (akte 143), zij werd 55 jaar. Trouwde op maandag 8 februari 1870 te Tubbergen (akte 3) met Johannes Hutteman, geboren op donderdag 24 november 1837 te Tubbergen (akte 135), en overleden op zaterdag 11 oktober 1890 te Tubbergen (akte 152), hij werd 52 jaar.
 • Johanna hertrouwde op maandag 10 augustus 1891 te Tubbergen (akte 36) met Jan Stopel, geboren op vrijdag 12 september 1851 te Weerselo (akte 88) en overleden op dinsdag 1 november 1921 te Tubbergen (akte 98), hij werd 70 jaar
 • F4.5.1.5.5 Gerhardus Telgenkamp, geboren op zaterdag 9 augustus 1851 te Geesteren (Tubbergen) (akte 112) en overleden op vrijdag 26 december 1851 te Geesteren (Tubbergen) (akte 94), hij werd 4 maanden
 • F4.5.1.5.6 Johannes Telgenkamp, geboren op maandag 9 augustus 1852 te Geesteren (Tubbergen) (akte 81) en overleden op donderdag 25 februari 1853 te Geesteren (Tubbergen) (akte 20), hij werd 6 maanden
 • F4.5.1.5.7 Johanna Susanna Telgenkamp, geboren op vrijdag 25 juli 1856 te Geesteren  (Tubbergen) (akte 92) en overleden op maandag 21 maart 1859 te Geesteren (Tubbergen) (akte 36), zij werd 2 jaar
 • F4.5.4.1.1 Johannes Hergelink, geboren op dinsdag 30 september 1856 te Albergen (Tubbergen) (akte 116) en overleden op woensdag 9 april 1930 te Almelo (akte 94), hij werd 73 jaar. Trouwde op woensdag 14 januari 1886 te Almelo(stad) (akte 1) met Maria van Rijssen, geboren op zondag 4 mei 1857 te Dalfsen (akte 55) en overleden op donderdag 24 september 1903 te Almelo (akte 121), zij werd 46 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.4.1.5 Hendrikus Hergelink, geboren op woensdag 11 september 1867 te Albergen (Tubbergen) (akte 138) en overleden op woensdag 1 juni 1938 te Almelo (akte 156), hij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 21 juni 1894 te Almelo(stad) (akte 33) met Maria Cornelia Rikken, geboren op zaterdag 10 oktober 1868 te Almelo(ambt) (akte 174) en overleden op zondag 18 februari 1940 te Almelo (akte 72), zij werd 71 jaar. Zij hebben 2 kinderen
 • F4.5.4.2.3 Johanna Telgenkamp, geboren op maandag 29 mei 1848 te Albergen (Tubbergen) (akte 50) en overleden op dinsdag 13 april 1920 te Langeveen (Tubbergen) (akte 43), zij werd 71 jaar. Trouwde op woensdag 11 april 1883 te Tubbergen (akte 9) met Gerhard Elferink, geboren op zaterdag 25 mei 1850 te Langeveen (Tubbergen) (akte 76) en overleden op woensdag 6 juni 1888 te Langeveen (Tubbergen) (akte 64), hij werd 38 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Zij hertrouwde op dinsdag 2 oktober 1889 te Tubbergen (akte 48) met Hendrikus Assink, geboren op vrijdag 16 september 1859 te Mander (Tubbergen) (akte 123) en overleden op woensdag 20 september 1939 te Langeveen (Tubbergen) (akte 93), hij werd 80 jaar.
 • F4.5.4.2.4 Gerardus Telgenkamp, geboren op woensdag 26 november 1851 te Albergen (Tubbergen) (akte 112) en overleden op vrijdag 26 december 1851 te Albergen (Tubbergen) (akte 94), hij werd 1 maand
 • F4.5.4.2.5 Gerhardus Telgenkamp, geboren op dinsdag 2 mei 1854 te Albergen  (Tubbergen) (akte 59) en overleden op woensdag 28 april 1880 te Albergen (Tubbergen) (akte 59), hij werd 25 jaar
 • F4.5.4.2.6 Bernardus Telgenkamp, geboren op maandag 15 december 1857 te Albergen (Tubbergen) (akte 132) en overleden op maandag 15 december 1857 Albergen (Tubbergen) (akte 143), hij werd 7 uren
 • F4.5.4.2.7 Bernardus Telgenkamp, geboren op woensdag 23 november 1859 te Albergen (Tubbergen) (akte 158) en overleden op donderdag 26 november 1925 te Albergen (Tubbergen) (akte 80), hij werd 66 jaar
 • F4.5.4.3.1 Johannes oude Hergelink, geboren op maandag 6 augustus 1860 te Geesteren (Tubbergen) (akte 78) en overleden op donderdag 7 september 1922 te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 90), hij werd 62 jaar.
 • F4.5.5.5.1 Aleida Benerink, geboren op donderdag 19 oktober 1854 te Albergen (Tubbergen) (akte 109) en overleden op donderdag 8 februari 1855 te Albergen (Tubbergen) (akte 17), zij werd 4 maand.
 • F4.5.5.8.1 Gerhardus Johannes Voorhuis, geboren op zondag 21 december 1862 te Geesteren (Tubbergen) (akte 151) en overleden op zondag 28 februari 1932 te Lemselo (Weerselo) (akte 16), hij werd 69 jaar. Trouwde op maandag 22 april 1895 te Weerselo (akte 8) met Anna Clara Maria Francisca Davina, geboren op vrijdag 5 juli 1844 te Lonneker (akte 129) en overleden op maandag 6 september 1926 te Lemselo (Weerselo) (akte 61), zij werd 82 jaar.
 • Gerhardus hertrouwde op dinsdag 11 oktober 1927 te Losser (akte 78) met Johanna Berendina Hulshof, geboren op dinsdag 16 april 1878 te Geesteren (Tubbergen) (akte 56) en overleden op dinsdag 5 september 1939 te Weerselo (akte 43), zij werd 61 jaar
 • F4.5.5.8.4 Johanna Voorhuis, geboren op zondag 28 juni 1868 te Geesteren (Tubbergen) (akte 79) en overleden op woensdag 11 mei 1870 te Geesteren (Tubbergen)  (akte 83), zij werd 2 jaar
 • F4.5.5.8.5 Hendrikus Voorhuis(Dieks), geboren op dinsdag 11 juni 1872 te Geesteren (Tubbergen) (akte 82) en overleden op maandag 19 december 1960 te Volthe (Weerselo), hij werd 88 jaar. Trouwde op zaterdag 20 mei 1904 te Weerselo (akte 12) met Susanna Borggreve(San), geboren op woensdag 12 februari 1868 te Tilligte (Denekamp) (akte 8) en overleden op maandag 4 november 1935 te Weerselo (akte 68), zij werd 67 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F4.5.7.2.2  Gerardus Benerink, geboren op vrijdag 2 januari 1869 te Geesteren  (Tubbergen) (akte 2) en overleden op zondag 14 mei 1905 te Geesteren (Tubbergen) (akte 43), hij werd 36 jaar.
 • F4.5.7.2.4   Johannes Benerink, geboren op dinsdag 26 februari 1873 te Geesteren (Tubbergen) (akte 29) en overleden op zaterdag 15 maart 1913 te Geesteren (Tubbergen) (akte 22), hij werd 40 jaar. Trouwde op vrijdag 24 april 1902 te Tubbergen (akte 9) met Maria Aleida Elferink, geboren op maandag 24 augustus 1874 te Langeveen (Tubbergen) (akte 116) en overleden op dinsdag 28 maart 1905 te Geesteren (Tubbergen) (akte 27), zij werd 30 jaar.  Zij kregen 2 kinderen
 • Johannes hertrouwde op donderdag 7 september 1905 te Tubbergen (akte 23) met Susanna Antonia Steggink, geboren op donderdag 9 december 1875 te Langeveen (Tubbergen) (akte 187) en overleden op dinsdag 28 april 1953 te Vriezenveen (akte 45), zij werd 77 jaar . Zij kregen 1 kind
 • F4.5.7.2.6  Gezina Benerink, geboren op maandag 19 juli 1876 te Geesteren (Tubbergen) (akte 108) en overleden op maandag 15 januari 1878 te Geesteren (Tubbergen) (akte 5), zij werd 1 jaar.
 • F4.5.7.2.7  Johanna Benerink, geboren op zondag 18 juli 1876 te Geesteren (Tubbergen) (akte 101) en overleden op woensdag 23 augustus 1876 te Geesteren (Tubbergen) (akte 124), zij werd 1 maand.
 • F4.5.7.2.8  Gezina Benerink, geboren op maandag 19 juli 1880 te Geesteren (Tubbergen) (akte 108) en overleden op vrijdag 2 april 1881 te Geesteren (Tubbergen) (akte 37), zij werd 8 maanden
 • F4.5.7.4.1  Johanna Benerink, geboren op zaterdag 8 augustus 1868 te Mander (Tubbergen) (akte 99) en overleden op maandag 4 januari 1949 Reutum (Tubbergen) (akte 1), zij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 8 februari 1912 te Reutum (Tubbergen) (akte 5) met Gerardus Johannes Veenhuis, geboren op zaterdag 9 juli 1870 te Reutum (Tubbergen) (akte 96) en overleden op vrijdag 27 mei 1938 te Reutum (Tubbergen) (akte 40), hij werd 67 jaar.
 • F4.5.7.4.2  - Benerink (vrouwelijk), doodgeboren op zondag 20 maart 1870 te Mander (Tubbergen) (akte 50)
 • F4.5.7.4.3  Hendrika Benerink, geboren op zaterdag 19 augustus 1871 te Mander (Tubbergen) (akte 112) en overleden op woensdag 1 februari 1950 te Albergen (Tubbergen) (akte 14), zij werd 78 jaar. Trouwde op woensdag 6 september 1899 te Tubbergen (akte 30) met Johannes Albertus ten Velde, geboren op woensdag 1 februari 1866 te Denekamp (akte 14) en overleden op zondag 15 september 1935 te Albergen (Tubbergen) (akte 76), hij werd 69 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F4.5.7.4.4  Geertruida Benerink, geboren op maandag 14 januari 1873 te Mander (Tubbergen) (akte 6) en overleden op donderdag 4 maart 1875 te Mander (Tubbergen) (akte 38), zij werd 2 jaar.
 • F4.5.7.4.7  Aleida Benerink, geboren op zaterdag 3 februari 1883 te Manderveen (Tubbergen) (akte 16) en overleden  op donderdag 19 mei 1892 te Manderveen (Tubbergen) (akte 90), zij werd 9 jaar.
 • F4.5.7.4.8  Bernardus Benerink, geboren op donderdag 1 april 1886 te Manderveen (Tubbergen) (akte 68) en overleden op dinsdag 26 juni 1917 te Manderveen (Tubbergen) (akte 75), hij werd 31 jaar.
 • F4.5.7.4.9   Johannes Benerink, geboren op vrijdag 6 april 1889 te Manderveen (Tubbergen) (akte 73) en overleden op zaterdag 29 november 1890 teManderveen (Tubbergen) (akte 173), hij werd 1 jaar.
 • F4.5.7.5.1  Johannes Benerink, geboren op woensdag 28 januari 1869 te Geesteren (Tubbergen) (akte 11) en overleden op donderdag 24 februari 1938 te Tubbergen (akte 9), hij werd 69 jaar.
 • F4.5.7.5.2  Gerhardus Benerink, geboren op zaterdag 29 april 1871 te Geesteren (Tubbergen) (akte 59) en overleden op dinsdag 26 oktober 1948 te Geesteren (Tubbergen) (akte 76), hij werd 77 jaar. Trouwde op dinsdag 19 april 1893 te Tubbergen (akte 19) met Euphemia Maria Arke, geboren zaterdag 3 juli 1858 te Geesteren (Tubbergen) (akte 89) en overleden op woensdag 2 januari 1935 te Geesteren (Tubbergen) (akte 1), zij werd 76 jaar. Zij kregen 2 kinderen.
 • F4.5.7.5.5  Geertruida Benerink, geboren donderdag 21 juni 1883 te Geesteren (Tubbergen) (akte 87) en overleden op dinsdag 19 augustus 1884 te Geesteren (Tubbergen) (akte 89). Zij werd 1 jaar.
 • G2.1.7.6.1.1 Hermanus Timmers, geboren op zondag 7 juli 1900 te Fleringen (Tubbergen) (akte 124). Trouwde op vrijdag 3 mei 1929 te Tubbergen (akte 17) met Hendrika Johanna Kroeze, geboren op donderdag 11 januari 1906 te Geesteren (Tubbergen) (akte 6)
 • G2.1.7.6.1.2 Aleida Berendina Timmers, geboren op vrijdag 16 juli 1903 te Fleringen (Tubbergen) (akte 106) en overleden op zaterdag 7 oktober 1904 te Fleringen (Tubbergen) (akte 112), zij werd 1 jaar
 • G2.1.7.6.5.1 Hendrika Berendina Leemhuis, geboren op vrijdag 9 december 1892 te Albergen (Tubbergen) (akte 166) en overleden op zondag 5 februari 1899 te Albergen (Tubbergen) (akte 14), zij werd 6 jaar
 • G2.1.7.6.5.2 Hermina Johanna Leemhuis, geboren op zondag 31 maart 1895 te Albergen (Tubbergen) (akte 55) en overleden op vrijdag 5 januari 1957 te Almelo (akte 7), zij werd 61 jaar. Trouwde op zaterdag 24 september 1921 te Almelo (akte191) met Gerhardus Kampinga, geboren op woensdag 30 mei 1889 te Winterswijk (akte 145) en overleden op zaterdag 27 december 1941 te Almelo (akte 429), hij werd 52 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.7.6.5.4 Johanna Maria Leemhuis, geboren op donderdag 31 december 1897 te Tubbergen (akte 199) en overleden op vrijdag 3 mei 1900 te Albergen (Tubbergen) (akte 76), zij werd 2 jaar
 • G2.1.7.7.1.1 Gerhardus Johannes Paus, geboren op donderdag 23 juni 1892 te Langeveen (Tubbergen) (akte 96) en overleden op zondag 20 januari 1895 te Langeveen (Tubbergen) (akte 19), hij werd 2 jaar
 • G2.1.7.7.1.2 Johanna Aleida Paus, geboren op vrijdag 3 augustus 1894 te Langeveen (Tubbergen) (akte 144) en overleden op donderdag 21 april 1927 te Langeveen (Tubbergen) (akte 49), zij werd 32 jaar
 • G2.1.7.7.1.3 Johanna Geertruida Paus, geboren op maandag 21 oktober 1895 te Langeveen (Tubbergen) (akte 144) en overleden op donderdag 23 maart 1904 te Langeveen (Tubbergen) (akte 40), zij werd 8 jaar
 • G2.1.7.7.1.4 Hendrika Geertruida Paus, geboren op donderdag 16 april 1897 te Langeveen (Tubbergen) (akte 69) en overleden op woensdag 10 juni 1897 te Langeveen (Tubbergen) (akte 75), zij werd 1 maand
 • G2.1.7.7.1.6 Johannes Gerardus Paus(Gerard), geboren op donderdag 30 juli 1903 te Langeveen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op zaterdag 25 mei 1968, hij werd 64 jaar. Trouwde met Hendrika Josephina Heppenhuis(Riek), geboren op zaterdag 28 maart 1914 en overleden op zaterdag 31 oktober 1992, zij werd 78 jaar
 • G2.1.7.7.2.2 Geertruida Nieuwmeijer, geboren op vrijdag 6 oktober 1882 te Reutum (Tubbergen) (akte 140) en overleden op vrijdag 11 mei 1951 te Hezingen (Tubbergen) (akte 31), zij werd 68 jaar
 • G2.1.7.7.2.5 Gerhardus Johannes Nieuwmeijer, geboren op zondag 29 september 1887 te Reutum (Tubbergen) (akte 124) en overleden op xx-xx-1976, hij werd 87 jaar. Trouwde op maandag 1 oktober 1917 te Tubbergen (akte 35) met Johanna Hendrika Beernink, geboren op zaterdag 11 juni 1892 te Geesteren (Tubbergen) (akte 92) en overleden op woensdag 12 september 1979 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 87 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.7.7.2.6 Johannes Nieuwmeijer, geboren op maandag 24 december 1889 te Reutum (Tubbergen) (akte 187). Trouwde op donderdag 22 april 1920 te Vriezenveen (akte 15) met Hendrika Gezina Paus, geboren op dinsdag 28 oktober 1884 te Geesteren (Tubbergen) (akte 149)
 • G2.1.7.7.4.2 Aleida Gesina Engbers, geboren op maandag 20 juli 1897 te Oldenzaal (akte 100). Trouwde op donderdag 7 juni 1928 te Losser (akte 35) met Marinus Albertus olde Weghuis, geboren op zaterdag 18 april 1897 te Losser (akte 61)
 • G2.1.7.7.4.3 Gerhardus Johannes Antonius Engbers, geboren op donderdag 20 februari 1902 te Oldenzaal (akte 46) en overleden op dinsdag 24 januari 1984 te Oldenzaal, hij werd 81 jaar. Trouwde op dinsdag 27 september 1932 te Losser (akte 47) met Antonia Hendrika Seiger, geboren op zaterdag 21 november 1908 te Losser (akte 346)
 • G2.1.7.7.4.4 Geertruida Hendrika Engbers, geboren op vrijdag 26 februari 1904 te Losser (akte 58) en overleden op zondag 24 maart 1974, zij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 30 juni 1927 te Oldenzaal (akte 41) met Marinus Antonius ter Laak, geboren op zaterdag 24 mei 1902 te Oldenzaal (akte 98) en overleden op maandag 27 juli 1953 te Utrecht, hij werd 51 jaar
 • G2.1.7.7.4.5 Gezina Antonia Engbers, geboren op zondag 9 juni 1912 te Losser (akte 220) en overleden op donderdag 2 maart 1961 te Oldenzaal, zij werd 48 jaar. Trouwde op woensdag 15 april 1931 te Losser (akte 21) met Gerhardus Lambertus Siemerink, geboren op woensdag 26 oktober 1904 te Losser (akte 267). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.7.7.5.1 Maria Aleida Cecilia Engbers, geboren op vrijdag 17 juni 1893 te Oldenzaal (akte 81). Trouwde op woensdag 23 oktober 1918 te Oldenzaal (akte 50)met Lambertus Gerhardus Johannes Rosens, geboren op dinsdag 12 november 1895 te Oldenzaal (akte 147)
 • G2.1.7.7.5.2 Franciscus Antonius Gerhardus Engbers(Frans), geboren op woensdag 29 augustus 1894 te Oldenzaal (akte 112) en overleden op dinsdag 26 juli 1960 te Oldenzaal (akte 91), hij werd 65 jaar. Trouwde op dinsdag 3 juni 1919 te Enschede (akte 121) met Wilhelmina Rosalia Blom(Mien), geboren op zaterdag 29 december 1894 te Zwolle (akte 1032) en overleden op woensdag 15 juli 1964 te Oldenzaal, zij werd 69 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.1.1.1 Johannes olde Meule, geboren op woensdag 18 februari 1880 te Denekamp (akte 16) en overleden op woensdag  10 januari 1951 te Denekamp (akte 5), hij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 3 augustus 1910 te Denekamp (akte 29) met Mina ten Velde, geboren op zaterdag 3 december 1887 te Tubbergen (akte 165) en overleden op woensdag18 januari 1950 te Oldenzaal (akte 6), zij werd 62 jaar
 • G2.1.8.1.1.4 Hendrikus olde Meule, geboren op zondag 20 juli 1884 te Denekamp (akte 56) en overleden op zaterdag 13 mei 1967 te Ootmarsum, hij werd 82 jaar. Trouwde op maandag 10 mei 1915 te Denekamp (akte 8) met Hendrika Johanna ter Brake, geboren op vrijdag 6 april 1888 te Denekamp (akte 43) en overleden op woensdag 5 september 1956 te Denekamp (akte 35), zij werd 68 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.1.1.5 Gezina olde Meule, geboren op donderdag 24 juni 1886 te Denekamp (akte 54). Trouwde op dinsdag 23 april 1929 te Ootmarsum (akte 2) met Hendrikus Theodorus Johannes Paalhaar, geboren op dinsdag 10 november 1863 te Tubbergen (akte 147) en overleden op vrijdag 3 oktober 1947 te Ootmarsum (akte 18), hij werd 83 jaar
 • G2.1.8.1.1.6 Johanna olde Meule, geboren op zaterdag 25 februari 1888 te Denekamp (akte 20). Trouwde op donderdag 13 november 1919 te Oldenzaal (akte 57) met Joseph Johannes Vos, geboren op zaterdag 24 juni 1882 te Steggerda (Weststellingwerf) (akte 231) en overleden op dinsdag 5 maart 1957 te Oldenzaal (akte 34), hij werd 74 jaar
 • G2.1.8.1.1.7 Bernardus olde Meule, geboren op zaterdag 23 februari 1890 te Denekamp (akte 22) en overleden op dinsdag 5 december 1961, hij werd 71 jaar. Trouwde op vrijdag 19 oktober 1917 te Ootmarsum (akte 8) met Maria Wilhelmina ter Braak, geboren op vrijdag 3 mei 1895 te Denekamp (akte 39). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.1.1.9 Femia olde Meule, geboren op vrijdag 2 september 1893 te Denekamp (akte 69) en overleden op zondag 21 mei 1950 te Losser (akte 64), zij werd 56 jaar. Trouwde op donderdag 21 november 1918 te Oldenzaal (akte 57) met Gerhard Monninkhoff, geboren op zondag 16 oktober 1892 te Oldenzaal (akte 100)
 • G2.1.8.1.1.10 Hendrika olde Meule, geboren op dinsdag 5 mei 1897 te Denekamp (akte 39). Trouwde op donderdag 23 juni 1921 te Oldenzaal (akte 19) met Hendrikus Johannes Marinus Spit, geboren op maandag 14 mei 1894 te Oldenzaal (akte 65) en overleden op zondag 27 augustus 1967 te Oldenzaal, hij werd 73 jaar
 • G2.1.8.1.2.1 Maria Gezina Werger, geboren op woensdag 10 februari 1892 te Losser (akte 15) en overleden op zondag 9 januari 1933 te Raalte (akte 4), zij werd 40 jaar. Trouwde op dinsdag 16 april 1918 te Losser (akte 23) met Bernardus Antonius Klomp, geboren op zaterdag 9 juni 1899 te Raalte (akte 92)
 • G2.1.8.1.2.2 Aleida Maria Werger, geboren op maandag 21 maart 1893 te Losser (akte 33). Trouwde op dinsdag 8 juli 1919 te Losser (akte 41) met Everhardus Hermanus Korenromp, geboren op dinsdag 2 augustus 1893 te Vriezenveen (akte 78). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.1.5.1 Johannes Hendrikus Jansen, geboren op woensdag 26 september 1889 te Ootmarsum (akte 35) en overleden op zaterdag 2 maart 1957 te Oldenzaal (akte 33), hij werd 67 jaar. Trouwde op vrijdag 31 augustus 1917 te Ootmarsum (akte 7) met Johanna Wilhelmina Hümmels, geboren op dinsdag 25 september 1883 te Ootmarsum (akte 28). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.1.5.2 Bernard Jansen, geboren op zondag 1 november 1891 te Ootmarsum en overleden op donderdag 23 januari 1981 te Ootmarsum, hij werd 89 jaar. Trouwde op woensdag 1 oktober 1919 te Ootmarsum met Antonia Christina Steggink, geboren op maandag 17 december 1889 te Ootmarsum en overleden op maandag 16 december 1957 te Ootmarsum, zij werd 67 jaar
 • G2.1.8.1.5.3 Johannes Jansen, geboren op maandag 10 september 1894 te Ootmarsum (akte 34) en overleden op woensdag 19 september 1894 te Ootmarsum (akte 26), hij werd 9 dagen
 • G2.1.8.1.5.4 Johannes Jansen, geboren op donderdag 22 augustus 1895 te Ootmarsum (akte 28). Trouwde op dinsdag 15 juni 1926 te Ootmarsum (akte 4) met Wilhelmina Theodora Weustink, geboren op dinsdag 30 augustus 1893 te Ootmarsum (akte 23) en overleden op dinsdag 12 juni 1934 te Oldenzaal (akte 50), zij werd 40 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.1.5.5 Johanna Gezina Jansen, geboren op woensdag28 juni 1899 te Ootmarsum (akte 20). Trouwde op maandag 6 februari 1928 te Ootmarsum (akte 2) met Johannes Hermanus Wilms, geboren op dinsdag 17 januari 1899 te Ootmarsum (akte 1)
 • G2.1.8.1.5.6 Maria Gezina Jansen, geboren op woensdag 18 december 1901 te Ootmarsum (akte 39). Trouwde op dinsdag 12 juli 1927 te Ootmarsum (akte 5) met Hendrikus Johannes Tenniglo, geboren op zaterdag 15 oktober 1898 te Ootmarsum (akte 29)
 • G2.1.8.2.3.1 Euphemia Gesina Brughuis, geboren op maandag 20 maart 1877 te Geesteren (Tubbergen) (akte 46) en overleden op zaterdag 19 april 1930 te Almelo (akte 101), zij werd 53 jaar. Trouwde op vrijdag 24 mei 1901 te Almelo(A) (akte 24) met Johannes Wanschers, geboren op vrijdag 27 november 1874 te Almelo(A) (akte 229) en overleden op woensdag 2 december 1902 te Almelo(S) (akte 166), hij werd 28 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Euphemia hertrouwd op vrijdag 24 juni 1904 te Tubbergen (akte 16) met Johannes Hofste, geboren op donderdag 5 september 1878 te Manderveen (Tubbergen) (akte 125) en overleden op donderdag 12 maart 1959 te Almelo (akte 144), hij werd 80 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G2.1.8.2.3.2 Bernardus Brughuis, geboren op dinsdag 28 januari 1879 te Geesteren (Tubbergen) (akte 15) en overleden op zaterdag 5 februari 1944 te Almelo (akte 66), hij werd 65 jaar. Trouwde op donderdag 6 september 1923 te Tubbergen (akte 39) met Gesina Johanna Mulstege, geboren op vrijdag 8 mei 1902 te Vasse (Tubbergen) (akte 83) en overleden op donderdag 3 mei 1934 te Geesteren (Tubbergen) (akte 39), zij werd 31 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Bernardus hertrouwde met Gezina ten Velde, geboren op vrijdag 2 juni 1877 te Geesteren (Tubbergen) (akte 95) en overleden op vrijdag 23 april 1954 te Almelo (akte 192), zij werd 76 jaar
 • G2.1.8.2.3.3 Hendrikus Johannes Brughuis, geboren op dinsdag 2 november 1881 te Geesteren (Tubbergen) (akte 131) en overleden op zaterdag 7 juli 1956 te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 43), hij werd 74 jaar. Trouwde op maandag 27 september 1909 te Tubbergen (akte 42) met Maria oude Voshaar, geboren op zaterdag 4 september 1880 te Albergen (Tubbergen) (akte 134) en overleden op zondag 29 december 1929 te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 111), zij werd 49 jaar
 • G2.1.8.2.3.5 Hendrikus Willebrordus Brughuis, geboren op 14 november 1884 te Geesteren (Tubbergen) (akte 161). Trouwde op 27 september 1912 te Almelo(A) (akte 66) met Maria Hendrika oude Breuil, geboren op 24 juli 1888 te Almelo(A) (akte 92) en overleden op 26 maart 1959 te Almelo (akte 169), zij werd 70 jaar
 • G2.1.8.2.3.6 Maria Brughuis, geboren op zaterdag 8 oktober 1887 te Geesteren (Tubbergen) (akte 129) en overleden op maandag 29 november 1954 te Tubbergen (akte 93), zij werd 67 jaar. Trouwde op vrijdag 2 mei 1913 te Tubbergen (akte 16) met Gerhardus Johannes Kokhuis, geboren op zaterdag 29 maart 1884 te Langeveen (Tubbergen) (akte 49) en overleden op zondag 17 juli 1949 te Tubbergen (akte 52), hij werd 65 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.8.2.3.8 Hendrikus Johannes Brughuis, geboren op zaterdag 18 februari 1894 te Geesteren (Tubbergen) (akte 38) en overleden op zondag 21 mei 1972 te Harbrinkhoek (Tubbergen), hij werd 78 jaar. Trouwde op vrijdag 14 november 1924 te Tubbergen (akte 45) met Aleida Maria ten Velde, geboren op vrijdag 11 maart 1898 te Geesteren (Tubbergen) (akte 39) en overleden op dinsdag 10 juli 1962, zij werd 64 jaar
 • G2.1.8.2.4.5 Bernardus Bekke, geboren op maandag 1 september 1885 te Langeveen (Tubbergen) (akte 112) en overleden op maandag 11 oktober 1971, hij werd 86 jaar. Trouwde op donderdag 10 mei 1917 te Tubbergen (akte 10) met Johanna Maria Boerman, geboren op maandag 20 juni 1887 te Geesteren (Tubbergen) (akte 92) en overleden op zondag 9 januari 1961, zij werd 73 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.4.6 Johannes Bekke, geboren op zondag 4 maart 1888 te Langeveen (Tubbergen) (akte 42) en overleden op zaterdag 14 augustus 1971, hij werd 83 jaar. Trouwde op donderdag 12 september 1912 te Tubbergen (akte 34) met Johanna Aleida Bouhuis, geboren op donderdag 11 augustus 1887 te Weerselo (akte 57) en overleden op zaterdag 1 januari 1961, zij werd 73 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.2.4.7 Gezina Bekke, geboren op woensdag 14 mei 1890 te Langeveen (Tubbergen) (akte 64). Trouwde op dinsdag 19 november 1912 te Losser (akte 74) met Johannes Alink, geboren op woensdag 11 januari 1877 te Rossum (Weerselo) (akte 6) en overleden op maandag 22 september 1958 te Enschede (akte 726), hij werd 81 jaar
 • G2.1.8.2.4.8 Hein Bekke, geboren op zondag 25 oktober 1891 te Langeveen (Tubbergen) (akte 179) en overleden op dinsdag 21 mei 1900 te Langeveen (Tubbergen) (akte 83), hij werd 8 jaar
 • G2.1.8.2.4.9 Susanna Bekke, geboren op woensdag 13 november 1895 te Langeveen (Tubbergen) (akte 156) en overleden op zaterdag 9 november 1918 te Langeveen (Tubbergen) (akte 112), zij werd 22 jaar
 • G2.1.8.2.4.10 Antonius Hendrikus Bekke, geboren op maandag 28 mei 1900 te Langeveen (Tubbergen) (akte 108) en overleden op dinsdag 29 mei 1900 te Langeveen (Tubbergen) (akte 86), hij werd 1 dag
 • G2.1.8.2.5.4 Johannes Hermannus Weerink, geboren op woensdag 20 mei 1891 te Almelo(A) (akte 78) en overleden op vrijdag 22 april 1949 te Almelo (akte 195), hij werd 57 jaar. Trouwde op vrijdag 8 augustus 1924 te Tubbergen (akte 31) met Berendina Gesina Hondeborg, geboren op zondag 17 januari 1892 te Tubbergen (akte 10) en overleden op vrijdag 18 december 1959 te Almelo (akte 568), zij werd 67 jaar
 • G2.1.8.2.5.5 Maria Aleida Weerink, geboren op zondag 13 november 1893 te Almelo(A) (akte 187). Trouwde op maandag 2 juni 1930 te Tubbergen (akte 26) met Johannes Hilberink, geboren op woensdag 25 april 1883 te Geesteren (Tubbergen) (akte 57) en overleden op zaterdag 19 april 1958 te Tubbergen (akte 21), hij werd 74 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.5.6 Aleida Weerink, geboren op donderdag 13 augustus 1896 te Almelo(A) (akte 163) en overleden op donderdag 1 juli 1943 te Almelo (akte 217), zij werd 46 jaar. Trouwde op vrijdag 13 november 1925 te Tubberen (akte 63) met Gerhardus Schmidt, geboren op donderdag 24 februari 1893 te Albergen (Tubbergen) (akte 34). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.5.7 Gradus Johannes Weerink, geboren op zaterdag 28 november 1897 te Almelo(A) (akte 247) en overleden op zondag 8 maart 1981, hij werd 83 jaar. Trouwde op vrijdag 1 mei 1931 te Almelo (akte 78) met Aleida Engelina Maria Klaas, geboren op zondag 1 februari 1909 te Almelo(A) (akte 30) en overleden op dinsdag 16 december 1980, zij werd 71 jaar
 • G2.1.8.2.5.8 Johanna Maria Weerink, geboren op donderdag 20 november 1902 te Almelo(A) (akte 300) en overleden op zaterdag 5 november 1988, zij werd 85 jaar. Trouwde op vrijdag 25 april 1930 te Tubbergen (akte 7) met Bernardus Rikhof, geboren op zaterdag 5 januari 1901 te Langeveen (Tubbergen) (akte 6) en overleden op donderdag 21 mei 1964, hij werd 63 jaar
 • G2.1.8.2.6.2 Johanna Kokhuis, geboren op 2 juni 1895 te Geesteren (Tubbergen) (akte 86) en overleden op 15 februari 1900 te Geesteren (Tubbergen) (akte 18), zij werd 4 jaar
 • G2.1.8.2.6.4 Johannes Kokhuis, geboren op dinsdag 13 december 1898 te Geesteren (Tubbergen) (akte 191) en overleden op dinsdag 11 januari 1972 te Almelo, hij werd 73 jaar. Trouwde op donderdag 13 augustus 1931 te Tubbergen (akte 40) met Johanna Nobbenhuis, geboren op maandag 2 oktober 1904 te Geesteren (Tubbergen) (akte 139) en overleden op zaterdag 17 oktober 1981 te Almelo, zij werd 77 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.6.5 Johanna Kokhuis, geboren op woensdag 21 februari 1901 te Geesteren (Tubbergen) (akte 38). Trouwde op maandag 20 juni 1927 te Tubbergen (akte 24) met Gerardus Werger, geboren op maandag 25 april 1898 te Uelsen (D). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.6.6 Maria Hendrika Kokhuis, geboren op dinsdag 23 februari 1904 te Geesteren (Tubbergen) (akte 26). Trouwde op woensdag 3 juni 1931 te Tubbergen (akte 24) met Gerhardus Johannes Kienhuis, geboren op zaterdag 25 mei 1895 te Manderveen (Tubbergen) (akte 83)
 • G2.1.8.2.7.1 Aleida Susanna Kokhuis geboren op maandag 23 januari 1894 te Langeveen (Tubbergen) (akte 19) en overleden op dinsdag 6 februari 1962 te Weerselo, zij werd 68 jaar. Trouwde op woensdag 17 januari 1923 te Tubbergen (akte 4) met Hendrikus Johannes Rikhof (hij was eerder gehuwd met haar zus Johanna Kokhuis zie G2.1.8.2.7.3), geboren op woensdag 1 juli 1891 te Langeveen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op woensdag 25 oktober 1961 te Weerselo, hij werd 70 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • G2.1.8.2.7.3 Johanna Kokhuis, geboren op zondag 8 december 1895 te Langeveen (Tubbergen) en overleden op 5 februari 1922 te Langeveen (Tubbergen), zij werd 26 jaar. Trouwde op 25 mei 1916 te Tubbergen met Hendrikus Johannes Rikhof (zie G2.1.8.2.7.1), geboren op woensdag 1 juli 1891 te Langeveen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op woensdag 25 oktober 1961 te Weerselo, hij werd 70 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G2.1.8.2.7.4 Maria Kokhuis, geboren op dinsdag 25 augustus 1897 te Langeveen (Tubbergen) (akte 133). Trouwde op woensdag 20 augustus 1924 te Tubbergen (akte 32) met Johannes Reinders, geboren op vrijdag 21 december 1888 te Henzingen (Tubbergen) (akte 207)
 • G2.1.8.2.7.5 Hendrika Kokhuis, geboren op vrijdag 19 juni 1902 te Langeveen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op donderdag 8 juli 1976, zij werd 74 jaar. Trouwde op vrijdag 25 juni 1926 te Tubbergen (akte 26) met Gerardus Albertus Kuiphuis, geboren op woensadag 5 april 1905 te Geesteren (Tubbergen) (akte 55) en overleden op maandag 8 mei 1972, hij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.7.6 Johannes Kokhuis, geboren op zondag 6 november 1904 te Langeveen (Tubbergen) (akte 166). Trouwde op donderdag 23 april 1931 te Ootmarsum (akte 1) met Susanna Maria Reinders, geboren op donderdag 15 juni 1905 te Ootmarsum (akte 11) en overleden op dinsdag 15 juli 1958 te Oldenzaal (akte 76), zij werd 53 jaar
 • G2.1.8.2.7.7 Gesina Kokhuis, geboren op zaterdag 30 maart 1907 te Langeveen (Tubbergen) (akte 59). Trouwde op donderdag 16 mei 1929 te Tubbergen (akte 23) met Bernardus Kuipers, geboren op zondag 28 februari 1898 te Mander (Tubbergen) (akte 35) en overleden op donderdag 21 april 1949 te Langeveen (Tubbergen) (akte 32), hij werd 51 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.8.1 Maria Gezina Antonia Assink, geboren op dinsdag 24 mei 1892 te Enschede (akte 271) en overleden op dinsdag 29 november 1955 te Enschede (akte 948), zij werd 63 jaar. Trouwde op zaterdag 23 mei 1914 te Enschede (akte 121) met Theodorus Henricus Martinus van Drunen, geboren op zaterdag 9 december 1876 te Den Bosch (akte 504) en overleden op donderdag 29 mei 1941 te Enschede (akte 471), hij werd 64 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.1.8.2 Gerardus Lambertus Assink, geboren op woensdag 29 augustus 1894 te Enschede (akte 447). Trouwde op donderdag 12 juni 1919 te Deventer (akte 118) met Gerarda Johanna Haerlman, geboren op maandag 27 mei 1895 te Raalte (akte 83)
 • G2.1.8.1.8.3 Lambertus Johannes Harrij Assink, geboren op zaterdag 19 augustus 1899 te Enschede (akte 587) en overleden op donderdag 16 november 1944 te Nieder Roden (D) (akte 1950/510 Deventer), hij werd 45 jaar. Trouwde op woensdag 3 januari 1929 te Deventer (akte 4) met Euphemia Waanders, geboren op dinsdag 27 februari 1906 te Deventer (akte 142) en overleden op woensdag 7 september 1949 te Deventer (akte 459), zij werd 43 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.8.4 Andries Anton Jozef Hermsen, geboren op zondag 29 maart 1903 te Enschede (akte 274). Trouwde op vrijdag 23 februari 1929 te Enschede (akte 67) met Antje Diever, geboren op vrijdag 17 maart 1905 te Noordwolde (Weststellingwerf)
 • G2.1.8.2.8.5 Lambertha Geertruida Hermsen, geboren op zaterdag 12 november 1904 te Enschede (akte 847) en overleden op zaterdag 29 januari 1966, zij werd 61 jaar. Trouwde op donderdag 19 november 1931 te Enschede (akte 403) met Derk Willem Schievels, geboren op zaterdag 2 november 1900 te Deventer (akte 659) en overleden op zondag 20 juni 1971, hij werd 70 jaar
 • G2.1.8.2.8.7 Maria Adriana Hermsen, geboren op woensdag 20 juli 1910 te Enschede (akte 577). Trouwde op donderdag 27 november 1930 te Enschede (akte 499) met Antonius Martinus Kokkelkoren, geboren op woensdag 23 februari 1905 te Hengelo(O) (akte 88)
 • G2.1.8.2.9.1 Johann Hermann Albert Ticheler, geboren op xx-xx-1901 te Bocholt (D). Trouwde op donderdag 4 december 1930 te Goes (akte 42) met Cornelia Elisabeth Melieste, geboren op dinsdag 18 oktober 1910 te Goes en overleden op maandag 30 oktober 1995 te Goes, zij werd 85 jaar
 • G2.1.8.2.10.2 Gertrud Josephina Kokhuis, geboren op zondag 13 december 1903 te Bocholt (D). Trouwde op donderdag 14 oktober 1926 te Enschede met Erich Anton Wilhelm Steffens, geboren op donderdag 26 juni 1902 te Bocholt (D) en overleden op vrijdag 7 maart 1980 te Glanerburg (D), hij werd 77 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.3.1.3 Hermina Euphemia Helmich, geboren op zondag 24 juli 1892 te Enschede (akte 380). Trouwde op woensdag 31 januari 1923 te Den Haag met Marius Adrianus Johannes Visser, geboren op vrijdag 22 maart 1901 te Den Haag
 • G2.1.8.3.1.5 Hermannus Helmich, geboren op zondag 20 september 1896 te Enschede (akte 503) en overleden op vrijdag 23 april 1948 te Den Haag, hij werd 51 jaar. Trouwde op woensdag 18 mei 1927 te Den Haag met Anna Maria Cornelia Bergonje(Anna), geboren op dinsdag 11 april 1899 te Den Haag. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.3.1.6 Johannes Helmich, geboren op zondag 20 september 1896 te Enschede (akte 504) en overleden op zondag 2 januari 1961 te Den Haag, hij werd 64 jaar. Trouwde op woensdag 5 december 1923 te Den Haag met Christina Maria Bolmers, geboren op donderdag 30 april 1897 te Enschede (akte 248) en overleden op xx-xx-1977, zij werd 80 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.3.1.7 Maria Euphemia Helmich, geboren op maandag 24 juli 1899 te Enschede (akte 528) en overleden op woensdag 20 september 1899 te Enschede (akte 335), zij werd 1 maand
 • G2.1.8.3.2.2 Andreas Alphonsus Jacobus Evers, geboren op zondag 24 november 1895 te Enschede (akte 632) en overleden op zaterdag 27 april 1957 te Enschede (akte 338), hij werd 61 jaar. Trouwde op donderdag 4 september 1919 te Enschede (akte 216) met Johanna Pieper, geboren op zondag 26 augustus 1894 te Enschede (akte 443)
 • G2.1.8.3.2.4 Aloysius Joseph Evers, geboren op vrijdag 14 oktober 1898 te Enschede (akte 615) en overleden op maandag 18 maart 1957 te Enschede (akte 217), hij werd 58 jaar. Trouwde op donderdag 30 juli 1925 te Enschede (akte 205) met Wilhelmine Schmitz, geboren op donderdag 5 november 1897 te Vluijn (D)
 • G2.1.8.3.2.6 Alphons Joseph Evers, geboren op maandag 24 augustus 1903 te Enschede (akte 687) en overleden op vrijdag 19 maart 1943 te Enschede (akte 210), hij werd 39 jaar. Trouwde met Maria Broekhuis
 • G2.1.8.3.2.7 Nicolaas Gerrit Evers, geboren op zaterdag 2 september 1905 te Enschede (akte 688). Trouwde met Elisabeth Maria Ewering, geboren op zondag 13 december 1903 te Enschede (akte 980)
 • G2.1.8.3.3.1 Theodora Johanna Maria Obdeijn, geboren op zondag 10 juli 1898 te Enschede (akte 427) en overleden op dinsdag 30 oktober 1956 te Enschede (akte 828), zij werd 58 jaar. Trouwde op woensdag 5 oktober 1932 te Enschede (akte 291) met Cornelis Albertus Hendrikus Schutstal, geboren op vrijdag 9 september 1887 te Enschede (akte 403) en overleden op zondag 7 augustus 1955 te Enschede (akte 665)
 • G2.1.8.3.3.4 Bernardus Hendrikus Obdeijn, geboren op zondag 7 mei 1904 te Enschede (akte 327). Trouwde op zaterdag 26 januari 1935 te Tilburg (akte 29) met Antonia Johanna Restituta van Rijswijk, geboren op maandag 14 februari 1905 te Tilburg (akte 227)
 • G2.1.8.3.3.6 Arnoldus Antonius Joannes Obdeijn, geboren op donderdag 6 mei 1908 te Enschede (akte 357) en overleden op vrijdag 27 december 1991, hij werd 83 jaar. Trouwde met Adriana Catharine Vet(Jeanne), geboren op zaterdag 24 februari 1912 te Wormerveer (NH) (akte 27) en overleden op vrijdag 22 januari 1999 te Enschede, zij werd 86 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.10.1.1.1 Gezina Geerdink, geboren op donderdag 9 januari 1879 te Geesteren (Tubbergen) (akte 7) en overleden op vrijdag 25 april 1879 te Langeveen (Tubbergen) (akte 63), zij werd 3 maanden
 • G2.1.10.1.1.2 Gezina Geerdink, geboren op woensdag 3 maart 1881 te Geesteren (Tubbergen) (akte 30) en overleden op dinsdag 29 juni 1881 te Geesteren (Tubbergen) (akte 69), zij werd 3 maanden
 • G2.1.10.1.1.3 Gerardus Geerdink, geboren op zaterdag 6 mei 1882 te Geesteren (Tubbergen) (akte 71) en overleden op zaterdag 8 juni 1895 te Albergen (Tubbergen) (akte 115), hij werd 13 jaar
 • G2.1.10.1.1.4 Gerhard Geerdink, geboren op donderdag 6 november 1885 te Geesteren (Tubbergen) (akte 144) en overleden op dinsdag 22 december 1964, hij werd 79 jaar. Trouwde op vrijdag 1 juni 1911 te Tubbergen (akte 16) met Geziena Legtenberg, geboren op dinsdag 4 september 1889 te Dulder (Weerselo) (akte 55) en overleden op woensdag 8 augustus 1984, zij werd 94 jaar
 • G2.1.10.1.1.5 Hendrikus Geerdink, geboren op zaterdag 27 augustus 1887 te Geesteren (Tubbergen) (akte 110). Trouwde op donderdag 29 januari 1914 te Tubbergen (akte 2) met Maria Kempers, geboren op dinsdag 23 september 1884 te Mander (Tubbergen) (akte 128) en overleden op 2 januari 1948 te Almelo (akte 4), zij werd 63 jaar
 • G2.1.10.1.1.6 Berendina Geerdink, geboren op woensdag 15 april 1891 te Geesteren (Tubbergen) (akte 63) en overleden op zaterdag 1 maart 1969 te Almelo, zij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 9 februari 1916 te Tubbergen (akte 4) met Albertus Weerink, geboren op woensdag 15 augustus 1888 te Almelo (A) (akte 100) en overleden op woensdag 29 juni 1977, hij werd 88 jaar. Zij kregen 4 kinderen. Zie verder G2.1.8.2.5.3
 • G2.1.10.1.2.2 Bernardina Geerdink, geboren op zondag 9 oktober 1887 te Munnekemoor (Vlagtwedde) (akte 126) en overleden op zaterdag 21 juli 1979 te Groenlo, zij werd 91 jaar. Trouwde op dinsdag 2 februari 1921 te Vlagtwedde (akte 11) met Teunis Eding, geboren op maandag 11 juli 1893 te Drouwen (Borger) (akte 161) en overleden op dinsdag 19 0ktober 1979 te Eibergen, hij werd 83 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.10.1.2.3 Johannes Hermannus Geerdink, geboren op vrijdag 5 oktober 1889 te Munnekemoor (Vlagtwedde) (akte 125) en overleden op dinsdag 14 april 1970, hij werd 80 jaar. Trouwde op maandag 27 december 1920 te Emmen (akte 469) met Johanna Helena Wösten, geboren op zondag 29 maart 1896 te Munsterscheveld (Emmen) (akte 206)
 • G2.1.10.1.2.4 Ferdinand Geerdink, geboren op maandag 8 februari 1892 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 27) en overleden op zondag 23 april 1989 te Emmer-Compascuum (Emmen), hij werd 97 jaar. Trouwde op woensdag 5 mei 1920 te Vlagtwedde (akte 49) met Maria Tekla Jansen, geboren op maandag 14 september 1896 te Vetstukken (Odoorn) (akte 240) en overleden op zondag 19 april 1981 te Emmer-Compascuum (Emmen), zij werd 84 jaar. Zij kregen 9 kinderen
 • G2.1.10.1.2.5 Hermannus Geerdink, geboren op maandag 26 maart 1894 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 53) en overleden op zaterdag 23 april 1983 te Emmen, hij werd 89 jaar. Trouwde op zaterdag 11 november 1922 te Emmen (akte 327) met Anna Helena Berens(Leentje), geboren op donderdag 9 november 1899 te terApelkanaal (Vlagtwedde) (akte 198) en overleden op maandag 12 januari 1993 te Emmen, zij werd 93 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • G2.1.10.1.2.6 Gerhardus Geerdink, geboren op zaterdag 4 april 1896 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 68) en overleden op zaterdag 25 april 1897 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 48), hij werd 1 jaar
 • G2.1.10.1.2.7 Gerhardus Geerdink, geboren op zaterdag 6 februari 1898 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 21) en overleden op zondag  28 juni 1987 te ter Apel (Vlagtwedde), hij werd 89 jaar. Trouwde op zondag 21 november 1937 te Vlagtwedde (akte 95) met Margaretha Joanna Henderika Ninteman, geboren op woensdag 20 maart 1900 te ter Apelkanaal (Vlagtwedde) (akte 45) en overleden op vrijdag 16 juli 1971 te ter Apel (Vlagtwedde), zij werd 71 jaar
 • G2.1.10.1.2.8 Aleida Catharina Geerdink, geboren op zondag 3 maart 1900 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 34) en overleden op zaterdag 19 januari 1924 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 8), zij werd 23 jaar
 • G2.1.10.1.2.9 Lukas Geerdink, geboren op maandag 13 april 1902 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 76) en overleden op zaterdag 30 januari 1971, hij werd 68 jaar. Trouwde op woensdag 5 juni 1935 te Vlagtwedde met Helena Jansen(Leen), geboren op donderdag 14 december 1911 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 266) en overleden op woensdag 16 oktober 1996, zij werd 84 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • G2.1.10.1.2.10 Johanna Maria Geerdink(Anni), geboren op maandag 22 februari 1904 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 38) en overleden op zondag 6 juli 1986 te Emmen, zij werd 82 jaar. Trouwde op woensdag 18 november 1931 te Vlagtwedde (akte 109) met Johan Bernard Herman Wilming, geboren op donderdag 3 augustus 1905 te Munsterscheveld (Emmen) (akte 662) en overleden op dinsdag 27 maart 1990 te Munsterscheveld (Emmen), hij werd 84 jaar. Zij kregen 7 kinderen
 • G2.1.10.1.2.12 Margaretha Geerdink, geboren op donderdag 30 juli 1908 te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 209) en overleden op woensdag 29 juli 1998, zij werd 89 jaar. Trouwde op zaterdag 21 mei 1938 te Vlagtwedde (akte 61) met Petrus Johannes Jacobus Steernberg(Peet), geboren op zondag 25 juli 1909 te Emmen (akte 668) en overleden op zaterdag 18 december 1971 te Emmer-Compascuum (Emmen), hij werd 62 jaar
 • G2.1.10.1.3.1 Lambertus Johannes Josephus Wageman, geboren op dinsdag 18 maart 1885 te Oldenzaal (akte 26) en overleden op zaterdag 6 september 1952 te Oldenzaal (akte 97), hij werd 67 jaar. Trouwde op woensdag 14 juni 1911 te Oldenzaal (akte 22) met Geertruida Wesselink, geboren op woensdag 26 april 1886 te Oldenzaal (akte 44) en overleden op dinsdag 1 januari 1946 te Oldenzaal (akte 2), zij werd 59 jaar
 • G2.1.10.1.5.1 Hendrikus Johannes Geerdink geboren op dinsdag 26 maart 1901 te Albergen (Tubbergen) (akte 66) en overleden op zondag 9 december 1973, hij werd 72 jaar. Trouwde op vrijdag 29 mei 1931 te Tubbergen (akte 23) met Geertruida Gesina Lohuis, geboren op vrijdag 10 maart 1904 te Geesteren (Tubbergen) (akte 38) en overleden op dinsdag 8 februari 1972, zij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.1.1.1.1 Hermina Evelo, geboren op vrijdag 30 november 1832 te Weerselo (akte 95) en overleden op donderdag 23 september 1909 te Weerselo (akte 83), zij werd 76 jaar. Trouwde op vrijdag 9 juli 1858 te Weerselo (akte 22) met Egbert Luttikhuis (F3.1.2.1.9), geboren op zondag 23 september 1833  te Tubbergen (akte 115) en overleden op donderdag 12 februari 1897 te Weerselo (akte 13), hij werd 63 jaar. Zie verder F3.1.2.1.9
 • G3.1.1.1.3.5 Geertrui Aalderink, geboren op zaterdag 9 augustus 1857 te Borne (akte 50) en overleden op maandag 23 januari 1928 te Wehl (akte 6), zij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 19 mei 1893 te Wehl (akte 15) met Gerhardus Reinerus Wolbertus Menting, geboren op zondag 27 februari 1859 te Wehl (akte 19) en overleden op zondag 24 november 1912 te Wehl (akte 35), hij werd 53 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.1.1.3.8 Johanna Aalderink, geboren op dinsdag 12 juni 1866 te Borne (akte 54) en overleden op donderdag 30 januari 1925 te Borne (akte 7), zij werd 58 jaar
 • G3.1.1.4.1.2 Johannes Kemna, geboren op donderdag 22 juli 1858 te Weerselo (akte 81) en overleden op woensdag 17 augustus 1904 te Albergen (Tubbergen) (akte 93), hij werd 46 jaar. Trouwde op vrijdag 6 april 1894 te Borne (akte 12) met Maria ter Haar, geboren op donderdag 15 maart 1855 te Zenderen (Borne) (akte 25) en overleden op maandag 1 september 1941 te Albergen (Tubbergen) (akte 95), zij werd 86 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G3.1.1.4.1.3 Bernardus Kemna, geboren op dinsdag 30 januari 1861 te Weerselo (akte 4) en overleden op vrijdag 16 juni 1911 te Arnhem (akte 499), hij werd 50 jaar. Trouwde op woensdag 25 november 1896 te Goor (akte 16) met Hendrika Wolbers, geboren op dinsdag 9 mei 1871 te Delden (Ambt) (akte 36) en overleden op maandag 2 mei 1898 te Goor (akte 11), zij werd 26 jaar.
 • Bernardus hertrouwde op zaterdag 6 mei 1899 te Goor (akte 13) met Johanna Goselink, geboren op donderdag 20 maart 1868 te Zeldam (Delden (Ambt)) (akte 24) en overleden op vrijdag 8 januari 1949 te Goor (akte 4), zij werd 80 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G3.1.1.4.1.4 Gerrit Jan Kemna(Gert-Jan), geboren op donderdag 6 augustus 1863 te Weerselo (akte 71) en overleden op dinsdag 17 november 1931 te Borne (akte 69), hij werd 68 jaar. Trouwde op vrijdag 14 jui 1901 te Borne (akte 14) met Johanna Tijhuis(Janna), geboren op dinsdag 3 september 1878 te Wierden (akte 129) en overleden op maandag 14 november 1955 te Hertme (Borne) (akte 75), zij werd 77 jaar
 • G3.1.1.4.2.3 Johannes Schepers(Jens), geboren op donderdag 21 september 1876 te Dulder (Weerselo) (akte 116). Trouwde op donderdag 20 februari 1908 te Weerselo (akte 7) met Geertrui Holtkamp, geboren op donderdag 27 september 1866 te Weerselo (akte 90) en overleden op donderdag 9 april 1942 te Weerselo (akte 30), zij werd 75 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.1.4.3.1 Jannes Schepers, geboren op donderdag 21 april 1865 te Albergen (Tubbergen) (akte 65) en overleden op zondag 21 april 1867 te Albergen (Tubbergen) (akte 48), hij werd 2 jaar
 • G3.1.1.4.3.2 Gezina Schepers, geboren op maandag 9 november 1868 te Albergen (Tubbergen) (akte 132). Trouwde op donderdag 9 april 1902 te Weerselo (akte 2) met Jannes Gosselt Vorspoel, geboren op donderdag 14 juli 1859 te Saasveld (Weerselo) (akte 79) en overleden op donderdag 9 september 1937 te Weerselo (akte 59), hij werd 78 jaar
 • G3.1.1.4.3.3 Janna Schepers, geboren op vrijdag 26 februari 1870 te Albergen (Tubbergen) (akte 26) en overleden op dinsdag 3 mei 1891 te Albergen (Tubbergen) (akte 52), zij werd 21 jaar.
 • G3.1.1.6.3.1 Jan Hendrik Hendrikus Schepers, geboren op maandag 26 november 1900 te Fleringen (Tubbergen) (akte 188) en overleden op zondag 2 december 1979 te Hengelo(O), hij werd 79 jaar. Trouwde op donderdag 14 april 1932 te Tubbergen (akte 6) met Wilhelmina Anna  Holsink, geboren op vrijdag 14 maart 1890 te Reutum (Tubbergen) (akte 38) en overleden op zaterdag 31 mei 1952 te Vasse (Tubbergen) (akte 57), zij werd 62 jaar
 • Jan hertrouwde met Geziena Geertruida Hendrika Jagers op Akkershuis, geboren op xx-xx-1902 en overleden op woensdag 12 april 1978, zij werd 76 jaar
 • G3.1.1.6.3.2 Gerardus Johannes Schepers, geboren op zaterdag 5 maart 1904 te Fleringen (Tubbergen) (akte 34) en overleden op donderdag 20 februari 1969 te Almelo, hij werd 64 jaar. Trouwde met Gesina Maria Tijscholte, geboren op donderdag 29 januari 1914 te Lattrop (Denekamp) en overleden op dinsdag 21 augustus 1979 te Fleringen (Tubbergen), zij werd 65 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.1.6.3.5 Bernardus Albertus Schepers, geboren op dinsdag 18 januari 1910 te Fleringen (Tubbergen) (akte 8) en overleden op vrijdag 8 mei 1981 te Albergen (Tubbergen), hij werd 71 jaar. Trouwde met Wilhelmina Geertruida Lutke Veldhuis
 • G3.1.1.6.3.7 Hermanus Johannes Schepers, geboren op zaterdag 22 november 1913 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op maandag 3 mei 1976 te Almelo, hij werd 62 jaar. Trouwde met Maria Johanna Wesselink, geboren op zondag 26 maart 1922 te Weerselo en overleden op donderdag 23 augustus 2001 te Almelo, zij werd 79 jaar
 • G3.1.1.6.5.3 Henricus Bernardus Borghuis(Bernard), geboren op zaterdag 8 maart 1907 te Tubbergen (akte 41) en overleden op woensdag 21 november 1979 te Lichtenvoorde, hij werd 72 jaar. Trouwde op dinsdag 8 september 1942 met Jo Lohuis
 • G3.1.2.2.4.2 Maria Luttikhuis, geboren op zaterdag 25 december 1852 te Reutum (Tubbergen) (akte 142) en overleden op dinsdag 9 november 1881 te Reutum (Tubbergen) (akte 102), zij werd  28 jaar
 • G3.1.2.1.4.6 Gerhardus Johannes Luttikhuis, geboren op maandag 3 december 1860 te Reutum (Tubbergen) (akte 132) en overleden op donderdag 6 maart 1907 te Reutum (Tubbergen) (akte 25), hij werd 46 jaar. Trouwde op donderdag 28 juni 1900 te Tubbergen (akte 26) met Susanne Engelina Leferink op Reinink(San), geboren op vrijdag 10 maart 1876 te Weerselo (akte 34) en overleden op dinsdag 18 juni 1946 te Reutum (Tubbergen) (akte 65), zij werd 70 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.2.2.4.7 Hendrika Luttikhuis, geboren op donderdag donderdag 26 maart 1863 te Reutum (Tubbergen) (akte 45) en overleden op vrijdag 6 september 1918 te Weerselo (akte 69), zij werd 55 jaar
 • G3.1.2.2.4.8 Antony Luttikhuis, geboren op dinsdag 10 mei 1865 te Reutum (Tubbergen) (akte 76) en overleden op maandag 23 mei 1865 te Reutum (Tubbergen) (akte 80), hij werd 13 dagen
 • G3.1.2.2.7.2 Euphemia Gesina oude Voshaar, geboren op zaterdag 21 oktober 1854 te Geesteren (Tubbergen) (akte 111) en overleden op donderdag 13 september 1861 te Geesteren (Tubbergen) (akte 91), zij werd 6 jaar
 • G3.1.2.2.9.4 Maria Geertruida Luttikhuis, geboren op vrijdag 7 augustus 1868 te Dulder (Weerselo) (akte 74) en overleden op maandag 4 november 1878 te Dulder (Weerselo) (akte 111), zij werd 10 jaar
 • G3.1.2.2.3.2 Albertus Johannes Luttikhuis, geboren op zondag 18 maart 1860 te Haarle (Tubbergen) (akte 32) en overleden op woensdag 4 januari 1945 te Denekamp (akte 1), hij werd 84 jaar. Trouwde op maandag 11 november 1901 te Tubbergen (akte 33) met Aleida Johanna Mollink, geboren op vrijdag 3 april 1874 te Denekamp (akte 30) en overleden op donderdag 17 mei 1951 de Denekamp (akte 39), zij werd 77 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.2.3.3 Hendrikus Luttikhuis, geboren op zondag 26 april 1863 te Haarle(Tubbergen) (akte 61) en overleden op dinsdag 13 juli 1943 te Weerselo (akte 39), hij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 19 januari 1894 te Weerselo (akte 4) met Susanna Engberink, geboren op zondag 5 februari 1860 te Weerselo (akte 7) en overleden op dinsdag 2 mei 1905 te Rossum (Weerselo) (akte 42), zij werd 45 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Hendrikus hertrouwde op donderdag 7 juni 1911 te Weerselo (akte 18) met Euphemia Maria Kok, geboren op donderdag 8 april 1875 te Lemselo (Weerselo) (akte 30) en overleden op vrijdag 12 oktober 1956 te Volthe (Weerselo) (akte 40), zij werd 81 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.2.3.5 Maria Luttikhuis, geboren op vrijdag 25 mei 1866 te Haarle (Tubbergen) (akte 69) en overleden op zondag 14 oktober 1945 te Ootmarsum (akte 33), zij werd 79 jaar. Trouwde op dinsdag 16 juli 1901 te Ootmarsum (akte 3) met Theodorus Johannes Gerhardus Rekers, geboren op woensdag 26 september 1861 te Ootmarsum (akte 34) en overleden op dinsdag 7 april 1942 te Ootmarsum (akte 14), hij werd 80 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.2.3.6 Gerrit Jan Luttikhuis, geboren op maandag 14 september 1868 te Reutum (Tubbergen) (akte 113) en overleden op maandag 14 september 1868 te Reutum (Tubbergen) (akte 117), hij werd enkele uren oud
 • G3.1.2.2.3.7 Gerrit Jan Luttikhuis, geboren op vrijdag 21 augustus 1869 te Haarle(Tubbergen) (akte 102) en overleden op maandag 5 december 1896 te Haarle (Tubbergen) (akte 123), hij werd 27 jaar
 • G3.1.2.2.3.8 Bernardus Luttikhuis, geboren op vrijdag 10 november 1871 te Haarle(Tubbergen) (akte 144) en overleden op woensdag 18 juli 1956 te Tubbergen (akte 45), hij werd 84 jaar. Trouwde op woensdag 13 juli 1898 te Tubbergen (akte 24) met Maria Gezina Welmer, geboren op zondag 30 juni 1873 te Tubbergen en overleden op zaterdag 16 februari 1952 te Tubbergen (akte 27), zij werd 78 jaar
 • G3.1.2.2.3.9 Hermannus Luttikhuis(Herman), geboren op woensdag 6 mei 1874 te Haarle(Tubbergen) (akte 64) en overleden op donderdag 16 april 1891 te Haarle (Tubbergen) (akte 46), hij werd 16 jaar
 • G3.1.2.2.3.10 Aleida Luttikhuis, geboren op vrijdag 6 januari 1877 te Haarle (Tubbergen) en overleden op zondag 7 maart 1954 te Haarle (Tubbergen) (akte 23), zij werd 77 jaar. Trouwde op vrijdag 16 juli 1903 te Tubbergen (akte 26) met Johannes ter Braak, geboren op zondag 15 mei 1865 te Langeveen (Tubbergen) (akte 80) en overleden op donderdag 9 november 1939 te Haarle (Tubbergen) (akte 108), hij werd 74 jaar
 • G3.1.2.3.3.2 Gerrit Ottenhof, geboren op donderdag 23 januari 1851 te Ootmarsum (akte 8) en overleden op woensdag 29 januari 1851 te Ootmarsum (akte 4), hij werd 6 dagen
 • G3.1.2.3.3.3 Johanna Ottenhof, geboren op zondag 15 februari 1852 te Ootmarsum (akte 6) en overleden op zondag 25 februari 1929 te Huissen (akte 26), zij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 6 november 1878 te Ootmarsum (akte 13) met Johannes Lodewikus Sanders, geboren op maandag 20 maart 1854 te Haaksbergen (akte 36) en overleden op vrijdag 9 augustus 1912 te Enschede (akte 246), hij werd 58 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.3.3.4 Gerrit Ottenhof, geboren op woensdag 6 september 1854 te Ootmarsum (akte 70) en overleden op woensdag 6 september 1854 te Ootmarsum (akte 21), hij werd 5 uren oud
 • G3.1.2.3.3.5 Gerrit Ottenhof, geboren op zaterdag 15 september 1855 te Ootmarsum (akte 33) en overleden op donderdag 29 november 1917 te Ootmarsum (akte 21), hij werd 62 jaar. Trouwde op maandag 26 november 1894 te Ootmarsum (akte 9) met Hendrika Gezina van de Koele (zie G3.2.2.1.2.1), geboren op zaterdag 7 september 1867 te Fleringen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op maandag 18 september 1950 te Ootmarsum (akte 21), zij werd 83 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.3.3.6 Willem Ottenhof, geboren op zondag 21 maart 1858 te Ootmarsum (akte 17) en overleden op zaterdag 4 juli 1936 te Ootmarsum (akte 9), hij werd 78 jaar
 • G3.1.2.3.3.9 Christina Ottenhof, geboren op woensdag 23 februari 1865 te Ootmarsum (akte 13) en overleden op woensdag 21 november 1883 te Ootmarsum (akte 33), zij werd 18 jaar
 • G3.1.2.3.4.2 Johannes Gerardus Luttikhuis, geboren op vrijdag 7 november 1856 te Denekamp (akte 107) en overleden op zaterdag 8 maart 1941 te Ootmarsum (akte 7), hij werd 84 jaar. Trouwde op woensdag 9 juni 1886 te Ootmarsum (akte 6) met Johanna Sleiderink, geboren op maandag 11 augustus 1851 te Denekamp (akte 72) en overleden op donderdag 30 januari 1930 te Ootmarsum (akte 2), zij werd 78 jaar . Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.2.3.4.4 Gezina Maria Luttikhuis, geboren op woensdag 19 oktober 1859 te Denekamp (akte 109) en overleden op donderdag 4 januari 1951 te Denekamp (akte 3), zij werd 91 jaar . Trouwde op donderdag 26 augustus 1881 te Denekamp (akte 15) met Bernard Rolink, geboren op zaterdag 6 november 1852 te Denekamp (akte 100) en overleden op maandag 23 november 1936 te Denekamp (akte 55), hij werd 84 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G3.1.3.1.2.1 Egbertus Gerhardus Slaathuis, geboren op maandag 14 juli 1879 te Vasse (Tubbergen) (akte 88) en overleden op zaterdag 10 juni 1933 te Vasse (Tubbergen) (akte 54), hij werd 53 jaar. Trouwde op zondag 4 mei 1912 te Tubbergen (akte 14) met Berendina Johanna Dekker, geboren op zaterdag 4 december 1881 te Geesteren (Tubbergen) (akte 148) en overleden op zaterdag 19 oktober 1918 te Vasse (Tubbergen) (akte 85), zij werd 36 jaar
 • G3.1.3.1.2.3 Bernardus Slaathuis, geboren op vrijdag 5 oktober 1883 te Vasse (Tubbergen) (akte 128) en overleden op dinsdag 16 december 1947 te Almelo (akte 473), hij werd 64 jaar
 • G3.1.5.1.2.3. Johanna Rikmanspoel, geboren op donderdag 27 maart 1862 te Albergen (Tubbergen) (akte 37) en overleden op dinsdag 25 november 1930 te Almelo (akte 303), zij werd 68 jaar. Trouwde op zaterdag 28 mei 1892 te Tubbergen (akte 20) met Theodorus Hermanus Seisveld(Theo), geboren op dinsdag 30 december 1857 te Zwollekerspel en overleden op dinsdag 24 februari 1903 te Tubbergen (akte 24), hij werd 45 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • Johanna hertrouwde op donderdag 17 juni 1909 te Tubbergen met Johannes Hendrikus Jacobus van Limbeek(Jan), geboren op dinsdag 2 september 1857 te Slagharen (Hardenberg(ambt)) en overleden op dinsdag 26 februari 1941 te Den Ham (akte 29), hij werd 83 jaar
 • G3.1.5.1.7.1 Johanna Gezina Geerlink, geboren op maandag 24 november 1879 te Albergen (Tubbergen) (akte 146) en overleden op donderdag 1 januari 1880 te Albergen (Tubbergen) (akte 1), ze werd 5 weken
 • G3.1.5.1.7.2 Bernardus Johannes Geerlink, geboren op dinsdag 30 november 1881 te Albergen (Tubbergen) (akte 146) en overleden op donderdag 2 maart 1904 te Albergen (Tubbergen) (akte 33), hij werd 22 jaar
 • G3.1.5.1.8.1 Johannes Hendrikus Geerlink, geboren op vrijdag 3 mei 1878 te Tubbergen (akte 70). Trouwde op donderdag 24 april 1913 te Tubbergen (akte 15) met Geertruida Elisabeth Hartman, geboren op woensdag 30 september 1874 te Langeveen (Tubbergen) (akte 130) en overleden op donderdag 12 augustus 1954 te Tubbergen (akte 64), zij werd 79 jaar
 • G3.1.5.1.8.2 Johanna Berendina Geerlink, geboren op dinsdag 6 april 1880 te Tubbergen (akte 50) en overleden op woensdag 6 april 1921 te Oldenzaal (akte 38), zij werd 41 jaar. Trouwde op woensdag 2 januari 1918 te Oldenzaal (akte 1) met Bernardus Johannes Heitkamp, geboren op donderdag 11 februari 1875 te Oldenzaal (akte 11) en overleden op vrijdag 14 april 1933 te Oldenzaal (akte 53), hij werd 58 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.5.1.8.4 Hendrika Johanna Geerlink, geboren op zondag 22 juni 1884 te Tubbergen (akte 17) en overleden op maandag 21 april 1947 te Groenlo (akte 25), zij werd 62 jaar. Trouwde op dinsdag 27 juli 1926 te Tubbergen (akte 33) met Frederikus Theodorus Nales, geboren op zondag 14 april 1878 te Beltrum (Eibergen) (akte 38) en overleden op donderdag 22 mei 1969 te Groenlo, hij werd 91 jaar
 • G3.1.5.1.8.5 Hermannus Geerlink, geboren op vrijdag 18 augustus 1886 te Tubbergen (akte 124) en overleden op zaterdag 18 mei 1940 te Fleringen (Tubbergen) (akte 53), hij werd 53 jaar. Trouwde op woensdag 14 september 1921 te Tubbergen (akte 53) met Gerharda Maria Huls, geboren op zondag 1 februari 1886 te Ootmarsum (akte 5). Zij kregen 1 kind
 • G3.2.2.1.2.1 Hendrika Gezina van de Koele, geboren op zaterdag 7 september 1867 te Fleringen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op maandag 18 september 1950 te Ootmarsum (akte 21), zij werd 83 jaar. Trouwde op maandag 26 november 1894 te Ootmarsum (akte 9) met Gerrit Ottenhof , geboren op zaterdag 15 september 1855 te Ootmarsum (akte 33) en overleden op donderdag 29 november 1917 te Ootmarsum (akte 21), hij werd 62 jaar. Zij kregen 1 kind. Zie verder  (zie G3.1.2.2.3.5)
 • G3.2.2.1.2.2 Gezina Johanna van de Koele, geboren op dinsdag 22 maart 1870 te Fleringen (Tubbergen) (akte 37) en overleden op woensdag 27 november 1901 te Fleringen (Tubberen (akte 157), zij werd 31 jaar. Trouwde op woensdag 22 augustus 1900 te Tubbergen (akte 29) met Hendrikus Lenferink, geboren op zondag 31 mei 1868 te Fleringen (Tubbergen) (akte 69) en overleden op zaterdag 29 november 1952 te Fleringen (Tubbergen) (akte 102), hij werd 84 jaar
 • G3.2.2.1.2.3 Johannes Albertus van de Koele, geboren op woensdag 11 december 1873 te Fleringen (Tubbergen) (akte 189). Trouwde op woensdag 29 mei 1901 te Tubbergen (akte 21) met Hermina Maria Mensink, geboren op donderdag 31 oktober 1878 te Tubbergen (akte 154) en overleden op donderdag 25 maart 1948 te Fleringen (Tubbergen) (akte 26), zij werd 69 jaar
 • G3.2.2.1.6.4 Johannes Hendrikus Zegger, geboren op maandag 14 september 1869 te Fleringen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op zondag 20 november 1932 te Amsterdam, hij werd 63 jaar. Trouwde op donderdag 9 juli 1891 te Amsterdam (akte 1529) met Anna Geertruida Andriessen, geboren op woensdag 18 februari 1869 te Amsterdam en overleden op dinsdag 21 februari 1922 te Amsterdam (akte 1925), zij werd 53 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Johannes hertrouwde op woensdag 27 juni 1923 te Amsterdam (akte 439) met Helena Theodora Cornelia Andriessen, geboren op donderdag 30 maart 1871 te Amsterdam en overleden op maandag 27 juni 1939 te Amsterdam (akte 248), zij werd 68 jaar
 • G3.2.2.1.6.5 Johannes Zegger, geboren op 17 november 1872 te Fleringen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op dinsdag 3 oktober 1882 te Fleringen (Tubbergen) (akte 121), hij werd 9 jaar
 • G3.2.2.1.6.6 Johanna Geziena  Zegger, geboren op zondag 23 mei 1875 te Fleringen (Tubbergen) (akte 73) en overleden op donderdag 3 januari 1952 te Bunnik (akte 1), zij werd 76 jaar. Trouwde op donderdag 6 juli 1916 te de Bilt (akte 14) met Johannes van der Lienden, geboren op dinsdag 22 januari 1884 te de Bilt (akte 4).
 • G3.2.2.1.6.7 Gezina Maria Zegger, geboren op dinsdag 16 april 1878 te Fleringen (Tubbergen) (akte 57) en overleden op zondag 4 mei 1958 te Ootmarsum (akte 6), zij werd 80 jaar. Trouwde op zaterdag 3 mei 1912 te Ootmarsum (akte 3) met Bernardus Albertus Geerdink, geboren op zondag 28 april 1872 te Ootmarsum (akte 15) en overleden op dinsdag 3 december 1957 te Ootmarsum (akte 19), hij werd 85 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.2.6.1.5.6 Geertruida Maria Tinselboer, geboren op woensdag 22 december 1886 te Lemselo (Weerselo) (akte 119) en overleden op donderdag 17 oktober 1929 te Lemselo (Weerselo) (akte 79), zij werd 42 jaar. Trouwde op vrijdag 13 juli 1917 te Weerselo  (akte 25) met Johannes Antonius Stevelink, geboren op donderdag 20 december 1883 te Haarle (Tubbergen) (akte 157)
 • G3.2.6.1.6.1 Hanna Demmer, geboren op zondag 22 juli 1889 te Albergen (Tubbergen) (akte 119) en overleden op zondag 22 juli 1889 te Albergen (Tubbergen) (akte 70), ze werd 1 uur oud
 • G3.2.6.1.6.2 Anna Maria Demmer, geboren op donderdag 2 juli 1891 te Albergen (Tubbergen) (akte 108) en overleden zaterdag 11 mei 1900 te Albergen (Tubbergen) (akte 81), zij werd 8 jaar
 • G3.2.6.1.6.4 Johannes Bernardus Demmer, geboren op donderdag 11 augustus 1893 te Albergen (Tubbergen) (akte 126). Trouwde op vrijdag 29 augustus 1924 te Tubbergen (akte 36) met Berendina Hermina Geerlink, geboren op vrijdag 5 juni 1896 te Albergen (Tubbergen) (akte 96). Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.1.1 Hermina Mensink, geboren op zondag 4 september 1859 te Fleringen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op vrijdag 8 april 1893 te Geesteren (Tubbergen) (akte 40), zij werd 33 jaar. Trouwde op woensdag 28 mei 1884 te Tubbergen (akte 14) met Hermannus Damink, geboren op maandag 7 maart 1859 te Groot-Agelo (Denekamp) (akte 27) en overleden op zondag 17 maart 1900 te Ootmarsum (akte 11), hij werd 41 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.2.5.1 Johanna Susanna Mensink, geboren op woensdag 29 mei 1867 te Groot-Agelo (Denekamp) (akte 49) en overleden op zondag 19 januari 1868 te Groot-Agelo (Denekamp) (akte 4), zij werd 7 maanden
 • G4.1.1.2.5.4 Gerardus Mensink, geboren op zondag 15 december 1873 te groot-Agelo (Denekamp) (akte 78). Trouwde op donderdag 17 januari 1907 te Denekamp (akte 1) met Gesina Maria Holtwijk, geboren op dinsdag 8 februari 1876 te groot-Agelo (Denekamp) (akte 14) en overleden op zondag 25 augustus 1907 te Denekamp (akte 49), zij werd 31 jaar
 • Gerardus hertrouwd op woensdag 12 november 1913 te Denekamp (akte 33) met Aleida Gesina aan de Stegge, geboren op zondag 9 oktober 1892 te Reutum (Tubbergen) (akte 139) en overleden op dinsdag 6 februari 1923 te Denekamp (akte 5), zij werd 30 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Gerardus hertrouwd op vrijdag 24 oktober 1924 te Denekamp (akte 25) met Gesina Kamphuis, geboren op zondag 16 augustus 1897 te Albergen (Tubbergen). Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.5.5 Bernardus Johannes Mensink, geboren op woensdag 15 december 1875 te Groot-Agelo (Denekamp) (akte 92) en overleden op maandag 1 augustus 1949 te Denekamp (akte 40), hij werd 73 jaar. Trouwde op donderdag 17 augustus 1905 te Denekamp (akte 18) met Euphemia Holtwijk, geboren op dinsdag 13 februari 1878 te Groot-Agelo (Denekamp) (akte 19) en overleden op dinsdag 30 november 1954 te Denekamp (akte 44), zij werd 76 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.2.5.6 Johannes Mensink, geboren op zaterdag 21 december 1878 te Groot-Agelo (Denekamp) (akte 102) en overleden op vrijdag 18 april 1879 te Groot-Agelo (Denekamp) (akte 32), hij werd 4 maanden
 • G4.1.1.2.5.8 Maria Mensink, geboren op vrijdag 21 september 1883 te Denekamp (akte 73) en overleden op zaterdag 5 december 1964 te Oldenzaal, zij werd 81 jaar. Trouwde op donderdag 18 mei 1911 te Oldenzaal (akte 18) met Hermannus Gerardus Vlutters, geboren op zaterdag 31 juli 1880 te Oldenzaal (akte 64)
 • G4.1.1.2.6.1 Johannes Mensink, geboren op maandag 27 april 1874 te Fleringen (Tubbergen) (akte 58) en overleden op donderdag 11 december 1958 te Fleringen (Tubbergen) (akte 57), hij werd 84 jaar. Trouwde op donderdag 6 juni 1912 te Tubbergen (akte 24) met Dina Lubbers, geboren op maandag 19 januari 1886 te Albergen (Tubbergen) (akte 10). Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.6.2 Hendrika Maria Mensink, geboren op dinsdag 24 augustus 1875 te Fleringen (Tubbergen) (akte 120) en overleden op donderdag 18 september 1958 te Weerselo (akte 30), zij werd 83 jaar. Trouwde op vrijdag 8 juli 1904 te Weerselo (akte 18) met Jan Hendrik Hendrikus Wiegink, geboren op zaterdag 14 maart 1874 te Weerselo (akte 39) en overleden op donderdag 17 januari 1918 te Weerselo (akte 7), hij werd 43 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Hendrika hertrouwd op woensdag 28 mei 1919 te Weerselo (akte 14) met Bernardus Hesselink, geboren op dinsdag 24 augustus 1881 te Weerselo (akte 63) en overleden op dinsdag 9 augustus 1960 te Hengelo(O), hij werd 78 jaar
 • G4.1.1.2.6.4 Johannes Hermanus Mensink, geboren op vrijdag 3 september 1881 te Fleringen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op maandag 8 februari 1904 te Fleringen (Tubbergen) (akte 21), hij werd 22 jaar
 • G4.1.1.2.6.6 Maria Hendrika Mensink, geboren op zondag 9 oktober 1887 te Fleringen (Tubbergen) (akte 130). Trouwde op woensdag 16 oktober 1912 te Tubbergen (akte 24) met Gerhardus Lubbers, geboren op vrijdag 29 oktober 1880 te Albergen (Tubbergen) (akte 155) en overleden op donderdag 17 oktober 1918 te Albergen (Tubbergen) (akte 81), hij werd 37 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Maria hertrouwd op woensdag 25 mei 1921 te Tubbergen (akte 30) met Bernardus Johannes Klumpers, geboren op vrijdag 2 november 1889 te Geesteren (Tubbergen) (akte 159)
 • G4.1.1.2.6.7 Bernardus Gerardus Mensink, geboren op vrijdag 12 januari 1889 te Fleringen (Tubbergen) (akte 11) en overleden op zaterdag 13 januari 1889 te Fleringen (Tubbergen) (akte 5), hij werd 1 dag
 • G4.1.1.2.6.8 Bernardus Gerardus Mensink, geboren op zaterdag 26 maart 1891 te Fleringen (Tubbergen) (akte 51) en overleden op dinsdag 22 juni 1971. Trouwde op donderdag 7 juli 1921 te Denekamp (akte 25) met Susanna Maria Pikkemaat, geboren op vrijdag 23 maart 1883 te Denekamp (akte 31) en overleden op vrijdag 21 oktober 1955 te Denekamp (akte 63), zij werd 72 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.6.9 Johannes Bernardus Mensink, geboren op woensdag 7 maart 1894 te Fleringen (Tubbergen) (akte 54) en overleden op donderdag 11 december 1986 te Borne, hij werd 92 jaar. Trouwde op vrijdag 23 juli 1926 te Borne (akte 29) met Hermina Liedenbaum, geboren op zaterdag 13 januari 1906 te Borne (akte 9)
 • G4.1.1.2.9.2 Jan Wolkotte, geboren op zondag 12 september 1875 te noord- Deurningen (Denekamp) (akte 78) en overleden op maandag 10 januari 1876 te noord- Deurningen (Denekamp) (akte 4), hij werd 3 maand
 • G4.1.1.2.9.4 Bernardus Wolkotte, geboren op 27 oktober 1877 te Noord Deurningen (Denekamp) (akte 84) en overleden op 15 juni 1950 te Oldenzaal (akte 58), hij werd 72 jaar. Trouwde met Katharina Gröne, geboren op xx-xx-1882 te Beckum (D) en overleden op 16 september 1948 te Denekamp (akte 36), zij werd 66 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.9.7 Gezina Maria Wolkotte, geboren op vrijdag 2 juli 1881 te Denekamp (akte 53) en overleden op vrijdag 18 januari 1913 te Enschede (akte 24), zij werd 31 jaar. Trouwde op donderdag 4 januari 1912 te Enschede (akte 1) met Albertus Gerrit Evers, geboren op woensdag 6 maart 1867 te Enschede (akte 38) en overleden op zondag 13 juni 1920 te Enschede (akte 282), hij werd 53 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.9.8 Everhard Wolkotte, geboren op zondag 26 augustus 1883 te Ootmarsum (akte 23) en overleden op zaterdag 5 juli 1884 te Ootmarsum (akte 19), hij werd 10 maanden
 • G4.1.1.3.3.1 Johanna Maria Haarhuis, geboren op woensdag 27 augustus 1885 te Fleringen (Tubbergen) (akte 110). Trouwde op woensdag 12 oktober 1904 te Tubbergen (akte 28) met Joannes Weerink, geboren op donderdag 31 augustus 1877 te Geesteren (Tubbergen) (akte 141) en overleden op vrijdag 25 juni 1965 te Albergen (Tubbergen), hij werd 87 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.3.3.6 Johannes Hermannus Haarhuis, geboren op donderdag 26-05-1898 te Fleringen (Tubbergen) (akte 89). Trouwde op vrijdag 20-11-1925 te Lonneker (akte 151) met Maria Gesina Timmerhuis, geboren op zaterdag 17-06-1899 te Lonneker (akte 158) en overleden op maandag 23-08-1943 te Enschede (akte 563), zij werd 44 jaar
 • Johannes hertrouwde op woensdag 29 augustus 1945 te Lonneker met Johanna Bernarda Everink, geboren op dinsdag 31 december 1901 te Eschmarke
 • G4.1.1.3.4.3 Maria Booijink, geboren op zondag 2 mei 1880 te Geesteren (Tubbergen) (akte 64). Trouwde op donderdag 14 april 1910 te Weerselo (akte 8) met Johannes oude Maatman, geboren op dinsdag  21 november 1871 te Deurningen (Weerselo) (akte 96) en overleden op woensdag 10 oktober 1945 te Weerselo (akte 62), hij werd 73 jaar
 • G4.1.1.3.4.4 Aleida Booijink, geboren op maandag 18 oktober 1881 te Geesteren (Tubbergen) (akte 127) en overleden op maandag 18 juni 1883 te Geesteren (Tubbergen) (akte 62), zij werd 1 jaar
 • G4.1.1.4.4.1 Hendrikus Gerhardus oude Kamphuis, geboren op zaterdag 27 januari 1878 te Weerselo (akte 13) en overleden op woensdag 2 maart 1960 te Weerselo (akte 9), hij werd 82 jaar. Trouwde op donderdag 2 juni 1910 te Weerselo (akte 18) met Maria oude Oosterik, geboren op vrijdag 2 januari 1886 te Dulder (Weerselo) (akte 2). Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.4.4.2 Johannes oude Kamphuis, geboren op vrijdag 20 oktober 1882 te Deurningen (Weerselo) (akte 106) en overleden op maandag 9 november 1936 te Hengelo(O) (akte 268), hij werd 54 jaar. Trouwde op vrijdag 25 augustus 1905 te Weerselo (akte 22) met Maria Meulenbroek, geboren op maandag 16 augustus 1880 te Deurningen (Weerselo) (akte 97) en overleden op donderdag 21 juni 1906 te Hengelo(O) (akte 104), zij werd 25 jaar
 • Johannes hertrouwde op vrijdag 15 april 1910 te Borne (akte 6) met Geziena Meulenbroek, geboren op zondag 11 februari 1883 te Deurningen (Weerselo) (akte 19) en overleden op zondag 20 augustus 1950 te Borne (akte 69), zij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.5.1.1 Johannes Gerhardus Vaalt, geboren op donderdag 17 mei 1888 te Borne (akte 41). Trouwde op vrijdag 2 november 1928 te Borne (akte 57) met Carolina Wilhelmina Huls, geboren op donderdag 18 mei 1899 te Borne (akte 67)
 • G4.1.1.5.1.2 Gerhardus Franciscus Vaalt, geboren op vrijdag 12 september 1890 te Borne (akte 82) en overleden op donderdag 5 februari 1948 te Hengelo(O) (akte 38) , hij werd 57 jaar. Trouwde op vrijdag 9 juni 1922 te Borne (akte 22) met Elisabeth Johanna Leuverink, geboren op dinsdag 3 april 1894 te Borne (akte 48)
 • G4.1.1.5.1.3 Maria Johanna Vaalt, geboren op vrijdag 4 maart 1893 te Borne (akte 28). Trouwde op zaterdag 2 januari 1932 te Borne (akte 1) met Gradus Johannes oude Wolbers, geboren op woensdag 12 september 1889 te Borne (akte 94)
 • G4.1.1.5.1.4 Bernardus Johannes Vaalt, geboren op vrijdag 15 maart 1895 te Borne (akte 27). Trouwde op vrijdag 18 augustus 1922 te Borne (akte 32) met Hermina Gesiena Leushuis, geboren op vrijdag 11 september 1891 te Borne (akte 86)
 • G4.1.1.6.3.2 Bernardus Voorpool, geboren op maandag 3 februari 1885 te Oldenzaal (akte 14) en overleden op zondag 25 september 1893 te Oldenzaal (akte 69), hij werd 8 jaar
 • G4.1.1.6.3.3 Lambertus Kokenberg, geboren op vrijdag 4 januari 1890 te Oldenzaal (akte 4) en overleden op zaterdag 16 februari 1890 te Oldenzaal (akte 27), hij werd 1 maand
 • G4.1.1.6.4.2 Bernardus Lenferink, geboren op maandag 21 februari 1882 te Tubbergen (akte 26) en overleden op woensdag 18 oktober 1882 te Tubbergen (akte 134), hij werd 7 maand
 • G4.1.1.6.4.3 Bernardus Lenferink, geboren op zondag 5 augustus 1883 te Tubbergen (akte 96) en overleden op zondag 14 december 1952 te Tubbergen (akte 109), hij werd 69 jaar. Trouwde op donderdag 9 september 1920 te Tubbergen (akte 48) met Gezina Maria Koopman, geboren op vrijdag 13 januari 1881 te Tubbergen (akte 4) en overleden op donderdag 20 oktober 1960 te Tubbergen (akte 59), zij werd 79 jaar
 • G4.1.1.6.4.4 Berendina Johanna Lenferink, geboren op zaterdag 13 december 1885 te Tubbergen (akte 162) en overleden op dinsdag 25 april 1939 te Tubbergen (akte 49), zij werd 53 jaar. Trouwde met Petrus Dominicus Heijnen
 • G4.1.1.6.5.1 Johannes Marinus Pots, geboren op woensdag19 mei 1880 te Reutum (Tubbergen) (akte 75) en overleden op woensdag 17 oktober 1951 te Delden (ambt) (akte 44), hij werd 71 jaar. Trouwde op donderdag 21 november 1907 te Wierden (akte 43) met Gezina Hoek, geboren op maandag 18 december 1871 te Wierden (akte 146) en overleden op donderdag 16 maart 1916 te Delden (Ambt) (akte 13), zij werd 44 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Johannes hertrouwd op vrijdag 17 november 1922 te Delden (Ambt) (akte 28) met Johanna Roetgerink, geboren op donderdag 16 november 1899 te Delden (Ambt) (akte 63). Zij kregen 3 kinderen
 • G4.1.1.6.5.3 Gerhardus Johannes Pots, geboren op zondag 17 december 1882 te  Reutum (Tubbergen)  (akte 175) en overleden op zaterdag 26 april 1885 te Reutum (Tubbergen) (akte 54), hij werd 2 jaar
 • G4.1.1.6.5.5 Gradus Johannes Pots, geboren op woensdag 21 april 1886 te Wierden (akte 86) en overleden op dinsdag 6 mei 1980, hij werd 94 jaar. Trouwde op donderdag 9 februari 1911 te Wierden (akte 4) met Hendrika Johanna Slagers, geboren op woensdag 20 augustus 1885 te Wierden (akte 126) en overleden op maandag 19 juli 1926 te Almelo (akte 166), zij werd 40 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Gradus hertrouwd op donderdag 10 november 1927 te Wierden (akte 73) met Johanna te Wierike, geboren op woensdag 8 juli 1896 te Wierden (akte 112) en overleden op donderdag 6 juli 1939 te Wierden (akte 69), zij werd 42 jaar
 • G4.1.1.6.5.7 Geertruida Maria Pots, geboren op zaterdag 29 december 1889 te Wierden. Trouwde op vrijdag 13 juni 1913 te Denekamp (akte 17) met Bernardus Hesselink, geboren op zondag 11 juni 1882 te Denekamp (akte 56) en overleden op woensdag 27 juli 1960 te Borne (akte 34), hij werd 78 jaar
 • G4.1.1.6.5.8 Antonius Marinus Hubertus Pots, geboren op zondag 5 juni 1893 te Delden (Ambt) (akte 37) en overleden op zondag 2 april 1950 te Hengelo(O) (akte 133), hij werd 56 jaar. Trouwde op vrijdag 30 juli 1920 te Delden (Ambt) (akte 21) met Rika Roetgerink, geboren op donderdag 22 augustus 1901 te Delden (Ambt) (akte 42)
 • G4.5.1.1.2.1 Johanna Maria Kosters, geboren op woensdag 26 augustus 1874 te Borne (akte 74) en overleden op dinsdag 7 oktober 1947 te Hengelo(O) (akte 266), zij werd 73 jaar. Trouwde op vrijdag 12 november 1915 te Borne (akte 15) met Bernardus op de Woerd, geboren op dinsdag 15 april 1879 te Borne (akte 46) en overleden op woensdag 7 december 1949 te Borne (akte 95), hij werd 70 jaar
 • G4.5.1.6.1.3 Johanna Resing, geboren op zaterdag 2 januari 1881 te Albergen (Tubbergen) (akte 1) en overleden op vrijdag 7 juni 1957 te Hengelo (O) (akte 184), zij werd 76 jaar. Trouwde op vrijdag 30 juli 1909 te Borne (akte 27) met Egbertus Aloijsius van den Berg, geboren op maandag 3 juni 1873 te Borne (akte 61) en overleden op donderdag 7 april 1927 te Hengelo(O) (akte 96), hij werd 53 jaar
 • G4.5.1.6.1.5 Bernard Resing, geboren op zaterdag 22 januari 1887 te Albergen (Tubbergen) (akte 10) en overleden op dinsdag 22 oktober 1918 te Albergen (Tubbergen) (akte 87), hij werd 31 jaar
 • G4.5.1.6.1.6 Johanna Maria Resing, geboren op maandag 20 augustus 1889 te Albergen (Tubbergen) (akte 130) en overleden op vrijdag 9 augustus 1940 te Borne (akte 52), zij werd 50 jaar. Trouwde op vrijdag 16 november 1917 te Borne (akte 29) met Johannes Hendrikus Gervink, geboren op maandag 7 juni 1881 te Borne (akte 55) en overleden op maandag 22 oktober 1951 te Borne (akte 90), hij werd 70 jaar
 • G4.5.1.6.1.7 Johannes Resing, geboren op donderdag 29 oktober 1891 te Albergen (Tubbergen) (akte 180) en overleden op maandag 2 november 1891 te Albergen (Tubbergen) (akte 112), hij werd 4 dagen
 • G4.5.1.6.1.8 Gesina Resing, geboren op woensdag 17 augustus 1893 te Albergen (Tubbergen) (akte 131). Trouwde op donderdag 24 augustus 1922 te Weerselo (akte 30) met Hermannus Johannes Bouhuis, geboren op zaterdag 2 oktober 1885 te Weerselo (akte 87)
 • G4.5.1.6.2.3 Johanna Euphemia Geertruida Boudrij, geboren op maandag 15 november 1886 te Oldenzaal (akte 109) en overleden op maandag 26 januari 1942 te Losser (akte 9), zij werd 55 jaar. Trouwde op woensdag 17 mei 1933 te Oldenzaal met Hendrik Joseph Melis, geboren op 27 augustus 1897 te Cromvoirt (Vught) en overleden op 7 oktober 1973 te Losser, hij werd 76 jaar
 • G4.5.1.6.2.4 Euphemia Johanna Josephina Boudrij, geboren op zondag 18 maart 1889 te Oldenzaal (akte 21) en overleden op vrijdag 10 juni 1938 te Weerselo (akte 38), zij werd 49 jaar. Trouwde op dinsdag 23 november 1926 te Weerselo (akte 33) met Herman Johannes Kuipers, geboren op donderdag 25 september 1885 te Weerselo (akte 83) en overleden op zaterdag 20 mei 1933 te Oldenzaal (akte 69), hij werd 47 jaar
 • G4.5.4.1.1.1 Johannes Hendrikus Hergelink, geboren op vrijdag 29 oktober 1886 te Almelo (akte 234). Trouwde op woensdag 20 november 1918 te Den Haag met Louisa Maria Mook, geboren op maandag 28 november 1893 te Den Haag
 • G4.5.4.1.1.3 Johanna Maria Hergelink, geboren op woensdag 11 mei 1892 te Almelo (akte 118) en overleden op donderdag 7 december 1978 te Hellendoorn, zij werd 86 jaar. Trouwde op zaterdag 23 augustus 1919 te Almelo (akte 109) met Johannes Hendrikus Westendorp, geboren op zondag 18 december 1887 te Enschede (akte 549) en overleden op woensdag 15 oktober 1958 te Hengelo(O), hij werd 70 jaar.
 • G4.5.4.1.2.1 Maria Hendrika Hergelink, geboren op woensdag 9 juli 1884 te Vriezenveen (akte 61) en overleden op woensdag 4 december 1935 te Geleen (akte 105), zij werd 51 jaar. Trouwde op donderdag 3 augustus 1905 te Almelo(stad) (akte 40) met Heinrich Wilhelm Boks, geboren op maandag 29 november 1880 te Almelo(stad) (akte 256) en overleden op maandag 6 juli 1953 te Sittard (akte 230), hij werd 72 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.1.2.5 Gerhardus Josephus Hergelink, geboren op zondag 14 augustus 1892 te Borne (akte 85) en overleden op zondag 30 september 1973 te Almelo (akte 659), hij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 30 januari 1920 te Almelo (akte 22) met Rebekka Hendrika Schnelle, geboren op vrijdag 26 februari 1898 te Almelo(stad) (akte 41)
 • G4.5.4.1.2.8 Johanna Joshephina Hergelink, geboren op zondag 18 maart 1900 te Almelo(stad) (akte 72) en overleden op woensdag 15 december 1971 te Almelo, zij werd 71 jaar. Trouwde op zaterdag 24 juli 1920 te Almelo (akte 152) met Gerhardus Kroezen, geboren op zaterdag 21 mei 1893 te Tubbergen (akte 92)
 • G4.5.4.1.3.1 Johanna Meijer, geboren op donderdag 15 januari 1886 te Fleringen (Tubbergen) (akte 8) en overleden op woensdag 6 mei 1953 te Almelo (akte 211), zij werd 67 jaar. Trouwde op vrijdag 10 mei 1918 te Tubbergen (akte 18) met Gerhardus Albertus Wolters, geboren op zondag 8 februari 1891 te Tubbergen (akte 25) en overleden op maandag 17 april 1978 te Tubbergen, hij werd 87 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.4.1.3.2 Maria Meijer, geboren op dinsdag 24 januari 1888 te Fleringen (Tubbergen) (akte 13) en overleden op donderdag 6 februari 1969 te Maria Parochie (Tubbergen), zij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 16 juni 1922 te Tubbergen (akte 18) met Frederikus Antonius oude Geerdink, geboren op woensdag 22 oktober 1890 te Albergen (Tubbergen) (akte 143) en overleden op dinsdag 28 december 1954 te Tubbergen (akte 106), hij werd 64 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.1.3.3 Gezina Meijer, geboren op vrijdag 16 november 1889 te Fleringen (Tubbergen) (akte 168) en overleden op vrijdag 24 oktober 1947 te Almelo (akte 409), zij werd 57 jaar. Trouwde op woensdag 6 september 1916 te Tubbergen (akte 26) met Herman Resing , geboren op vrijdag 31 augustus 1883 te Tubbergen (akte 107). Zij kregen 5 kinderen. Zie verder G4.5.1.6.1.4
 • G4.5.4.1.3.4 Jan Meijer, geboren op zondag 25 oktober 1891 te Fleringen (Tubbergen) (akte 177) en overleden op maandag 13 november 1967 te Albergen (Tubbergen), hij werd 76 jaar. Trouwde op donderdag 25 september 1924 te Tubbergen (akte 41) met Susanna Tijink, geboren op zondag 26 juli 1903 te Mander (Tubbergen) (akte 111) en overleden op maandag 4 februari 1985 te Albergen (Tubbergen), zij werd 81 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.4.1.3.6 Bernardus Hendrikus Meijer, geboren op vrijdag 6 juli 1900 te Fleringen (Tubbergen) (akte 123) en overleden op maandag 7 januari 1901 te Fleringen (Tubbergen) (akte 9), hij werd 6 maanden
 • G4.5.4.1.3.7 Bernardus Gerardus Meijer, geboren op vrijdag 16 januari 1903 te Fleringen (Tubbergen) (akte 10). Trouwde op maandag 8 juni 1931 te Tubbergen (akte 26) met Aleida Johanna Gerwers, geboren op zondag 5 juli 1903 te Tilligte (Denekamp) (akte 68) en overleden op zaterdag 31 december 1988 te Fleringen (Tubbergen), zij werd 85 jaar
 • G4.5.4.1.4.1 Hendrikus Hulshof, geboren op woensdag 28 november 1888 te Albergen (Tubbergen) (akte 190). Trouwde op donderdag 9 oktober 1930 te Tubbergen (akte 52) met Johanna Gesina Snijders, geboren op donderdag 4 juni 1903 te Albergen (Tubbergen) (akte 89) zie ook H4.5.4.2.1.1.1
 • G4.5.4.1.4.2 Jan Hulshof, geboren op zaterdag 31 januari 1891 te Albergen (Tubbergen) (akte 16) en overleden op maandag 21 november 1960 te Albergen (Tubbergen) (akte 61), hij werd 69 jaar. Trouwde op vrijdag 21 november 1924 te Tubbergen (akte 46) met Euphemia Johanna oude Nijhuis, geboren op vrijdag 13 januari 1896 te Albergen (Tubbergen) (akte 4)
 • G4.5.4.1.4.3 Bernardus Hulshof, geboren op zondag 9 oktober 1893 te Albergen (Tubbergen) (akte 165) en overleden op maandag 19 augustus 1946 te Almelo (akte 358), hij werd 52 jaar. Trouwde op zaterdag 15 oktober 1921 te Almelo (akte 219) met Heintje Staal,  geboren op zaterdag 14 februari 1897 te Zwolle (akte 111) en overleden op maandag 23 augustus 1993 te Almelo, zij werd 96 jaar
 • G4.5.4.1.4.4 Maria Berendina Hulshof, geboren op dinsdag 10 november 1896 te Albergen (Tubbergen) (akte 178) en overleden op dinsdag 20 december 1983 te Wierden, zij werd 87 jaar. Trouwde op vrijdag 21 september 1928 te Tubbergen (akte 53) met Albertus Tiehuis, geboren op zaterdag 1 oktober 1898 te Borne (akte 83) en overleden op dinsdag 23 juli 1985 te Wierden, hij werd 86 jaar
 • G4.5.4.1.5.1 Hendrik Petrus Hergelink, geboren op woensdag 28 augustus 1895 te Almelo(Stad) (akte 213) en overleden op dinsdag 23 september 1958 te Almelo (akte 421), hij werd 63 jaar. Trouwde op zaterdag 28 juli 1923 te Almelo (akte 179) met Helena Maria van der Horst, geboren op zaterdag 21 mei 1893 te Almelo (Stad) (akte 118) en overleden op maandag 4 juni 1979 te Almelo, zij werd 86 jaar
 • G4.5.4.1.5.2 Johanna Maria Hergelink, geboren op zaterdag 30 april 1898 te Almelo(ambt) (akte 108). Trouwde op zaterdag 16 juli 1927 te Almelo(stad) (akte 137) met Johannes Hermannus Antonius van den Berg, geboren op vrijdag 6 juli 1900 te Almelo(stad) (akte 170)
 • G4.5.4.2.1.1 Johanna Maathuis, geboren op dinsdag 19 mei 1869 te Albergen (Tubbergen) (akte 64) en overleden op vrijdag 11 juni 1926 te Harbrinckhoek (Tubbergen) (akte 58), zij werd 57 jaar. Trouwde op woensdag 12 juni 1901 te Tubbergen (akte 23) met Johannes Snijders, geboren op zaterdag 26 januari 1867 te Albergen (Tubbergen) (akte 12) en overleden op woensdag 10 juli 1929 te Harbrinckhoek (Tubbergen) (akte 66), hij werd 62 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.5.4.2.1.2 Gerhardus Maathuis, geboren op woensdag 31 mei 1871 te Albergen (Tubbergen) (akte 76) en overleden op maandag 15 oktober 1956 te Albergen (Tubbergen) (akte 63), hij werd 85 jaar. Trouwde op maandag 10 mei 1909 te Tubbergen (akte 13) met Aleida ten Thij, geboren op zaterdag 4 maart 1876 te Albergen (Tubbergen) (akte 41) en overleden op maandag 25 juli 1932 te Albergen (Tubbergen) (akte 77), zij werd 56 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G4.5.4.2.1.3 Hendricus Maathuis, geboren op woensdag 27 november 1873 te Albergen (Tubbergen) (akte 182) en overleden op vrijdag 21 december 1906 te Tubbergen (akte 125), hij werd 33 jaar. Trouwde op dinsdag 19 september 1899 te Tubbergen (akte 31) met Maria Braakhuis, geboren op vrijdag 7 december 1866 te Albergen (Tubbergen) (akte 159) en overleden op woensdag 13 maart 1935 te Albergen (Tubbergen) (akte 30), zij werd 68 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.2.1.4 Hermanus Maathuis, geboren op woensdag 6 september 1877 te Albergen (Tubbergen) (akte 147) en overleden op zondag 27 februari 1882 te Albergen (Tubbergen) (akte 33), hij werd 5 jaar
 • G4.5.4.2.1.5 Hermannus Maathuis, geboren op vrijdag 19 januari 1883 te Albergen (Tubbergen) (akte 11) en overleden op zaterdag 16 november 1937 te Albergen (Tubbergen) (akte 81), hij werd 54 jaar
 • G4.5.4.2.2.6 Hendrikus Telgenkamp, geboren op dinsdag 29 december 1897 te Albergen (Tubbergen) (akte 202) en overleden op zaterdag 8 augustus 1936 te Almelo (akte 219), hij werd 38 jaar. Trouwde op vrijdag 2 juli 1926 te Almelo (akte 105) met Berendina Maria Lowik, geboren op zondag 29 november 1896 te Almelo (ambt) (akte 232) en overleden op maandag 6 november 1978 te Almelo, zij werd 81 jaar.
 • G4.5.4.2.3.2 Euphemia Johanna Elferink, geboren op zondag 25 januari 1886 te Langeveen (Tubbergen) (akte 17) en overleden op woensdag 7 januari 1948 te Langeveen (Tubbergen) (akte 4), zij werd 61 jaar. Trouwde op donderdag 14 november 1907 te Tubbergen (akte 31) met Jan Schothuis, geboren op zondag 30 juli 1876 te Langeveen (Tubbergen) (akte 105) en overleden op woensdag 6 september 1939 te Langeveen (Tubbergen) (akte 88), hij werd 63 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.3.2.1 Johanna Geerdink, geboren op donderdag 26 mei 1892 te Albergen (Tubbergen) (akte 78) en overleden op vrijdag 8 april 1983 te Almelo, zij werd 90 jaar. Trouwde op vrijdag 26 april 1918 te Tubbergen (akte 10) met Gerhardus Johannes Snijders, geboren op donderdag 1 mei 1889 te Geesteren (Tubbergen) (akte 80) en overleden op dinsdag 30 augustus 1960 te Almelo (akte 401), hij werd 71 jaar
 • G4.5.4.3.2.2 Hendrika Geerdink, geboren op woensdag 24 april 1895 te Albergen (Tubbergen) (akte 66) en overleden op zondag 17 juli 1983 te Tubbergen, zij werd 88 jaar. Trouwde op woensdag 23 mei 1923 te Tubbergen (akte 21) met Bernardus Gerhardus Steggink, geboren op zondag 19 augustus 1888 te Geesteren (Tubbergen) (akte 134) en overleden op zaterdag 1 januari 1944 te Tubbergen (akte 1), hij werd 55 jaar
 • G4.5.4.3.2.5 Hermanus Johannes Geerdink, geboren op donderdag 15 maart 1900 te Albergen (Tubbergen) (akte 48) en overleden op xx-xx-1966, hij werd 65 jaar. Trouwde op donderdag 15 mei 1930 te Tubbergen (akte 16) met Gesina ten Velde, geboren op vrijdag 28 oktober 1904 te Albergen (Tubbergen) (akte 159) en overleden op maandag 1 augustus 1994 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 89 jaar
 • G4.5.4.3.2.6 Berendina Gesina Geerdink, geboren op donderdag 12 september 1901 te Albergen (Tubbergen) (akte 155). Trouwde op vrijdag 8 juni 1928 te Tubbergen (akte 32) met Gerhardus Haarhuis, geboren op woensdag 2 augustus 1894 te Geesteren (Tubbergen) (akte 143)
 • G4.5.4.3.2.7 Johannes Hermanus Geerdink, geboren op maandag 11 juli 1904 te Albergen (Tubbergen) (akte 103) en overleden op dinsdag 13 maart 1945 te Almelo (akte 138), hij werd 40 jaar. Trouwde met Maria Hendrika Lowik, geboren op maandag 5 augustus 1912 en overleden op vrijdag 3 januari 1975 te Maria Parochie (Tubbergen), zij werd 62 jaar
 • G4.5.4.3.3.3 Maria Johanna oude Hergelink, geboren op vrijdag 21 april 1904 te Geesteren (Tubbergen) (akte 62) en overleden op dinsdag 12 november 1985 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 81 jaar. Trouwde op zaterdag 2 mei 1936 met Gerardus Hendrikus oude Voshaar, geboren op zondag 28 februari 1904 te Geesteren (Tubbergen) (akte 30) en overleden op zaterdag 10 juni 1961, hij werd 57 jaar
 • G4.5.4.3.3.4 Johanna oude Hergelink, geboren op zaterdag 23 maart 1906 te Geesteren (Tubbergen) (akte 52) en overleden op zaterdag 4 september 1982 te Almelo, zij werd 76 jaar. Trouwde met Johannes Hermanus ter Wee, geboren op vrijdag 16 oktober 1908 te Geesteren (Tubbergen) (akte 159) en overleden op donderdag 5 augustus 1982 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 73 jaar
 • G4.5.4.3.3.5 Wilhelmina oude Hergelink, geboren op woensdag 3 september 1907 te Geesteren (Tubbergen) (akte 152) en overleden op vrijdag 2 maart 1984 te Almelo, zij werd 76 jaar. Trouwde met Gerardus Johannes Gehring, geboren op zaterdag 28 april 1906 te Geesteren (Tubbergen) (akte 70) en overleden op dinsdag 17 november 1998 te Almelo, hij werd 92 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.4.3.3.6 Johannes Bernardus oude Hergelink, geboren op zondag 21 januari 1912 te Geesteren (Tubbergen) (akte 14) en overleden op maandag 3 april 1995 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 83 jaar. Trouwde met Susanna Engelbertink, geboren op dinsdag 29 april 1919 te Harbrinkhoek (Tubbergen) en overleden op zaterdag 18 juni 2005 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 86 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.4.3.3.7 Geertruida oude Hergelink, geboren op vrijdag 20 oktober 1916 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op maandag 21 maart 1932 te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 35) , zij werd 15 jaar
 • G4.5.5.5.2.2 Johanna Hendrika Benerink, geboren op zondag 7 juni 1890 te Albergen (Tubbergen) (akte 79). Trouwde op zaterdag 26 mei 1923 te Tubbergen (akte 22) met Otto van der Laan, geboren op woensdag 21 juni 1891 te Rotterdam (akte 3545) en overleden op donderdag 31 mei 1951 te Almelo (akte 273), hij werd 59 jaar
 • G4.5.5.5.2.7 Hermina Gerritdina Benerink, geboren op maandag 19 februari 1900 te Albergen (Tubbergen) (akte 37). Trouwde op vrijdag 28 juni 1929  te Tubbergen (akte 34) met Johannes Bernardus Zwijnenberg, geboren op dinsdag 1 december 1898 te Borne (akte 100) en overleden op woensdag 5 februari 1941 te Almelo (akte 50), hij werd 42 jaar
 • G4.5.5.5.2.8 Johannes Hermanus Benerink, geboren op zondag 30 maart 1902 te Albergen (Tubbergen) (akte 54) en overleden op maandag 28 december 1959 te Almelo (akte 582), hij werd 57 jaar. Trouwde op vrijdag 23 mei 1930 te Almelo (akte 109) met Johanna Krabbenbos, geboren op maandag 17 juni 1901 te Meppel (akte 159) en overleden op maandag 2 augustus 1971 te Almelo, zij werd 70 jaar. Zij hebben 2 kinderen
 • G4.5.5.5.3.1 Gerhardus Johannes Kroeze, geboren op woensdag 6 september 1881 te Albergen (Tubbergen) (akte 110) en overleden op dinsdag 11 juni 1957 te Almelo (akte 232), hij werd 75 jaar. Trouwde op vrijdag 11 januari 1907 te Almelo(Ambt) (akte 1) met  Hendrika Leus, geboren op vrijdag 10 januari 1875 te Almelo(ambt) (akte 10) en overleden op vrijdag 2 februari 1951 te Almelo (akte 73), zij werd 76 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.5.5.5.3.4 Gradus Hermannus Kroeze (Herman), geboren op zaterdag 13 januari 1887 te Almelo(Ambt) (akte 10) en overleden op woensdag 26 april 1967 te Almelo, hij werd 80 jaar. Trouwde op vrijdag 30 augustus 1912 te Almelo(Ambt) (akte 63) met Gerharda Willemina Koelen, geboren op donderdag 4 juli 1887 te Almelo(Ambt) (akte 77) en overleden op woensdag 10 januari 1973 te Almelo, zij werd 85 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.5.5.3.6 Johan Kroeze, geboren op 1 januari 1891 te Almelo (ambt) en overleden op zondag 13 september 1893 te Almelo(ambt) (akte 70), hij werd 2 jaar
 • G4.5.5.5.3.7 Johan Kroeze, geboren op dinsdag 23 december 1893 te Almelo(ambt) (akte 210) en overleden op vrijdag 8 februari 1918 te Almelo (akte 34), hij werd 24 jaar
 • G4.5.5.5.3.10 Gezina Kroeze, geboren op dinsdag 30 oktober 1900 te Almelo(Ambt) (akte 230). Trouwde op donderdag 25 juni 1925 te Tubbergen (akte 34) met Johannes Gerardus Veldhof, geboren op zaterdag 24 juni 1898 te Tubbergen (akte 106). Zij kregen 1 kind
 • G4.5.5.8.2.1 Gerhardus Johannes Voorhuis, geboren op maandag 24 april 1890 te Geesteren (Tubbergen) (akte 52) en overleden op zaterdag 30 mei 1959 te Geesteren (Tubbergen) (akte 34), hij werd 69 jaar. Trouwde op vrijdag 21 november 1919 te Tubbergen (akte 53) met Geertruida Johanna Haarhuis, geboren op maandag 8 juni 1894 te Tubbergen (akte 114) en overleden op maandag 25 augustus 1952 te Geesteren (Tubbergen) (akte 81), zij werd 58 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.5.8.2.5 Johannes Bernardus Voorhuis, geboren op maandag 13 december 1896 te Geesteren (Tubbergen) (akte 200) en overleden op vrijdag 3 maart 1967, hij werd 70 jaar. Trouwde op vrijdag 27 januari 1928 te Tubbergen (akte 2) met Hendrika Maathuis, geboren op vrijdag 5 september 1902 te Geesteren (Tubbergen) (akte 151) en overleden op woensdag 7 februari 1962 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 59 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.5.8.2.6 Euphemia Gezina Maria Voorhuis, geboren op zondag 31 oktober 1898 te Geesteren (Tubbergen) (akte 168) en overleden op donderdag 20 februari 1986 te Albergen (Tubbergen), zij werd 87 jaar. Trouwde op vrijdag 23 november 1928 te Tubbergen (akte 63) met Johannes Hermannus Lübker(Löbker), geboren op zondag 19 april 1888 te Lattrop (Denekamp) (akte 50). Zij kregen 1 kind
 • G4.5.5.8.2.7 Euphemia Gesina Voorhuis, geboren op zondag 31 oktober 1898 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 28 december 1900 te Geesteren (Tubbergen) (akte 152), zij werd 2 jaar
 • G4.5.5.8.3.1 Johannes Ravers, geboren op maandag 10 maart 1893 te Almelo(Ambt) (akte 58) en overleden op zaterdag 7 april 1896 te Almelo(Ambt) (akte 35), hij werd 3 jaar
 • G4.5.5.8.3.2 Gezina Euphemia Hendrika Ravers, geboren op donderdag 14 juli 1895 te Almelo(Ambt) (akte 116) en overleden op donderdag 14 augustus 1975 te Almelo, zij werd 80 jaar. Trouwde op vrijdag 28 november 1919 te Almelo (akte 176) met Johannes Pouwels, geboren op dinsdag 16 april 1891 te Almelo(Ambt) (akte 55) en overleden op zaterdag 1 april 1978 te Almelo, hij werd 86 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.5.8.3.3 Hendrika Johanna Euphemia Ravers, geboren op vrijdag 13 september 1897 te Almelo(Ambt) (akte 207). Trouwde op vrijdag 27 oktober 1922 te Almelo (akte 188) met Wilhelm Johannes Bakker, geboren op woensdag 27 augustus 1902 te Eschendorf(D) (akte 342)
 • G4.5.5.8.3.4 Aleida Maria Johanna Ravers, geboren op vrijdag 25 september 1899 te Almelo(Ambt) (akte 207) en overleden op donderdag 12 maart 1981 te Almelo, zij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 30 december 1921 te Almelo (akte 289) met Willem Lucassen, geboren op donderdag 3 mei 1900 te Almelo(Ambt) (akte 91) en overleden op zondag 30 december 1984 te Almelo, hij werd 84 jaar
 • G4.5.7.2.1.2 Johanna Maria Tijhuis, geboren op vrijdag 10 mei 1894 te Langeveen (Tubbergen) (akte 106). Trouwde op woensdag 15 mei 1918 te Tubbergen (akte 21) met Albertus Kroeze, geboren op woensdag 2 september 1882 te Tubbergen (akte 128). Zij kregen 1 kind
 • G4.5.7.2.1.4 Aleida Tijhuis, geboren op zondag 30 augustus 1897 te Langeveen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op donderdag 29 november 1979 te Tubbergen, zij werd 82 jaar. Trouwde op donderdag 2 oktober 1919 te Tubbergen (akte 42) met Gerhardus Johannes Wissink, geboren op zaterdag 24 november 1892 te Tubbergen (akte 157) en overleden op zondag 21 juni 1970 te Tubbergen, hij werd 77 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.7.2.1.5 Gerhard Tijhuis, geboren op  zaterdag 24 maart 1900 te Langeveen (Tubbergen) (akte 56) en overleden op dinsdag 26 december 1905 te Langeveen (Tubbergen) (akte 118), hij werd 5 jaar
 • G4.5.7.2.1.6 Bernard Gerhardus Tijhuis, geboren op zaterdag 23 november 1901 te Langeveen (Tubbergen) (akte 184). Trouwde op vrijdag 8 juli 1927 te Denekamp (akte 27) met Geziena Maria Veenhuis, geboren op woensdag 3 april 1901 te Denekamp (akte 25) en overleden op vrijdag 7 januari 1949 te Oldenzaal (akte 2), zij werd 47 jaar
 • G4.5.7.2.3.1 Aleida Horst, geboren op woensdag 5 september 1894 te Geesteren (Tubbergen) (akte 158) en overleden op donderdag 21 september 1978 te Almelo, zij werd 84 jaar. Trouwde op vrijdag 21 februari 1919 te Tubbergen (akte 7) met Gerhardus Johannes Nijkamp, geboren op zondag 10 april 1887 te Tubbergen (akte 61) en overleden op vrijdag 25 november 1966 te Almelo, hij werd 79 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.7.2.3.2 Hendrikus Horst(Hein), geboren op zaterdag 26 oktober 1895 te Geesteren (Tubbergen) (akte 146) en overleden op donderdag 27 april 1989 te Geesteren (Tubbergen) hij werd 93 jaar. Trouwde met Hendrika Veldhof, geboren op zondag 5 november 1899 te Albergen (Tubbergen) (akte 163) en overleden op maandag 4 juli 1988 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 88 jaar
 • G4.5.7.2.3.4 Bernardus Horst, geboren op zaterdag 16 juli 1898 te Geesteren (Tubbergen) (akte 116) en overleden op donderdag 18 november 1982 te Almelo, hij werd 84 jaar. Trouwde op woensdag 25 januari 1922 te Tubbergen (akte 1) met Hermina Nijkamp, geboren op dinsdag 18 augustus 1891 te Langeveen (Tubbergen) (akte 134) en overleden op dinsdag 5 juli 1983 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 91 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.7.2.3.5 Jannes Horst, geboren op woensdag 7 februari 1900 te Geesteren (Tubbergen) (akte 30) en overleden op zondag 1 september 1901 te Geesteren (Tubbergen) (akte 132), hij werd 1 jaar
 • G4.5.7.2.3.8 Gerrit Horst, geboren op xx-xx-1907 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 21 januari 1910 te Geesteren (Tubbergen) (akte 9), hij werd 3 jaar
 • G4.5.7.2.3.9 Johannes Gerardus Horst, geboren op dinsdag 3 mei 1910 te Geesteren (Tubbergen) (akte 82) en overleden op zaterdag 7 september 1991 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 81 jaar. Trouwde met Gerharda Geertruida ter Braak, geboren op dinsdag 28 september 1909 te Vriezenveen (akte 124) en overleden op donderdag 21 mei 1984 te Almelo, zij werd 74 jaar
 • G4.5.7.2.4.3 Gerardus Johannes Benerink, geboren op maandag 9 november 1908 te Geesteren (Tubbergen) (akte 170) en overleden op xx-xx-1964 te Vriezenveen, hij werd 56 jaar. Trouwde op vrijdag 12 april 1929 te Vriezenveen met Arendina Mulder, geboren op woensdag 15 juni 1910 te Vriezenveen (akte 81) en overleden op xx-xx-1998, zij werd 87 jaar
 • G4.5.7.4.3.1 Johanna Susanna ten Velde, geboren op dinsdag 19 februari 1901 te Albergen (Tubbergen) (akte 34) en overleden op donderdag 21 maart 1901 te Albergen (Tubbergen) (akte 66), zij werd 1 maand
 • G4.5.7.4.5.2   Anna Antonia Benerink(Anneke), geboren op maandag 13 juni 1910 te Tubbergen en overleden  op zondag 18 oktober 1992 te Almelo, zij werd 82 jaar. Trouwde op donderdag 25 mei 1939 te Tubbergen (akte 19) met Petrus Schlosser(Piet), geboren op donderdag 30 maart 1911 te Almelo (Stad) (akte 54) en overleden op zondag 16 december 1962 te Almelo, hij werd 51 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.5.7.4.5.4   Gerard Joseph Benerink(Gerard), geboren op donderdag 2 januari 1913 te Tubbergen en overleden op donderdag 16 december 1993 te Hengelo(O), hij werd 80 jaar. Trouwde op vrijdag 8 januari 1943(Voor de wet) te Hengelo en voor de kerk op donderdag 28 januari 1943 te Hengelo(O) met Maria Gezina Wissink(Marie), geboren op dinsdag 5 december 1916 te Hengelo(O) en overleden op maandag 7 november 2005 te Hengelo(O), zij werd 88 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • G4.5.7.4.5.9  Johanna Maria Geertruida Benerink(Joke), geboren op maandag 24 november 1919 te Tubbergen en overleden op woensdag 3 juli 2002 te Breda, zij werd 82 jaar. Trouwde op 27 december 19xx te Tubbergen met Wolterus van den Pangaard(Wout) geboren op zaterdag 8 juni 1918 te Amsterdam en overleden  op maandag 11 mei 1992 te Breda, hij werd 73 jaar. Zij kregen 2 kinderen
  • H4.5.7.4.5.9.1 C.G.M  van den Pangaard geboren op 11 september 1957
  • H4.5.7.4.5.9.2 O.M.R  van den Pangaard geboren op 2 januari 1959
 • G4.5.7.4.5.12 Herman Albert Benerink(Herman), geboren op donderdag 14 augustus 1924 te Tubbergen en overleden op donderdag 14 januari 1999 te Tubbergen, hij werd 74 jaar. Trouwde op maandag 7 januari 1952 te Tubbergen met Maria Hendrika Asbreuk (Marie), geboren op dinsdag 16 mei 1922 te Tubbergen en overleden op zaterdag 28 januari 2012 te Tubbergen, zij werd 89 jaar. Zij kregen 2 kinderen.
 • G4.5.7.4.5.14   Josephina Maria Benerink(Fini), geboren op vrijdag 2 april 1926 te Tubbergen en overleden op zaterdag 31 maart 2012 te Ootmarsum, zij werd 85 jaar. Trouwde op dinsdag 23 oktober 1956 met Gerardus Johannes Antonius Brandehof(Gerard), geboren op maandag 11 april 1927 en overleden op woensdag 30 maart 2005 te Ootmarsum, hij werd 77 jaar.
 • G4.5.7.4.6.1 Johanna Maria Brokelman, geboren op maandag 4 november 1907 te Tubbergen (akte 185) en overleden op dinsdag 18 februari 1908 te Tubbergen (akte 19), zij werd 3 maanden
 • G4.5.7.4.6.3 Maria Aleida Brokelman, geboren op maandag 14 februari 1910 te Tubbergen (akte 21) en overleden op donderdag 24 februari 1910 te Tubbergen (akte 32), zij werd 10 dagen
 • G4.5.7.4.6.4 Franciscus Johannes Brokelman(Frans), geboren op 10 juli 1912 te Tubbergen (akte 118) en overleden op 20 maart 1985, hij werd 72 jaar. Trouwde met Susanna Horst(Santje) ) zie G4.5.7.4.6.6, geboren op donderdag 16 mei 1918 en overleden op dinsdag 31 januari 2001, zij werd 82 jaar
 • G4.5.7.4.6.6 Henricus Bernardus Brokelman(Bernard), geboren op dinsdag 18 november 1913 te Tubbergen en overleden op vrijdag 3 februari 1956 te Almelo (akte 47), hij werd 42 jaar. Trouwde met Susanna Horst(Santje), geboren op donderdag 16 mei 1918 en overleden op dinsdag 31 januari 2001, zij werd 82 jaar
 • G4.5.7.5.2.1 Gerhardus Johannes Benerink, geboren op dinsdag 5 februari 1895 te Geesteren (Tubbergen) (akte 19) en overleden op donderdag 21 maart 1895 te Geesteren (Tubbergen) (akte 62), hij werd 1 maand.
 • G4.5.7.5.4.3 Johanna Geertruida Grootelaar, geboren op maandag 10 augustus 1903 te Langeveen (Tubbergen) (akte 120) en overleden op maandag 10 februari 1930 te Langeveen (Tubbergen) (akte 16), zij werd 26 jaar. Trouwde op vrijdag 8 november 1929 te Tubbergen met Gerardus Johannes Mensen, geboren op maandag 17 april 1905 te Langeveen (Tubbergen) (akte 64) en overleden op zaterdag 6 maart 1993 te Langeveen (Tubbergen), hij werd 87 jaar
 • G4.5.7.5.4.4 Maria Grootelaar, geboren op woensdag 14 juli 1909 te Langeveen (Tubbergen) (akte 111). Trouwde op vrijdag 17 juni 1932 te Tubbergen (akte 21) met Johannes Hendrikus Stroot, geboren op vrijdag 22 juli 1904 te Vasse (Tubbergen) (akte 106). Zij kregen 1 kind
 • G4.5.7.5.6.8 Maria Antonia Euphemia Benerink(Marie), geboren op zaterdag 25 december 1926 te Reutum (Tubbergen) en overleden op zondag 19 april 2009 te Albergen (Tubbergen), zij werd 82 jaar. Trouwde op woensdag 10 juni 1959 met Toon Meijer, geboren op donderdag 31 oktober 1929 en overleden op zaterdag 21 februari 2009 te Albergen (Tubbergen), hij werd 79 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.7.5.6.10 Euphemia Maria Benerink(Feem), geboren op woensdag 1 oktober 1930 te Reutum (Tubbergen) en overleden op maandag 15 februari 1999 te Weerselo, zij werd 68 jaar. Trouwde op woensdag 28 juni 1961 te Tubbergen met Antonius Franciscus Hams(Toon), geboren op zaterdag 29 januari 1927 te Weerselo en overleden op zaterdag 16 augustus 1997 te Weerselo, hij werd 70 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.7.7.2.1 Bernardus Johannes Teikotte, geboren op donderdag 4 juni 1908 te Manderveen (Tubbergen) (akte 99) en overleden op vrijdag23 april 1909 te Manderveen (Tubbergen) (akte 43), hij werd 10 maanden
 • G4.5.7.7.2.2 Gesina Maria Teikotte, geboren op dinsdag 22 november 1910 te Manderveen (Tubbergen) (akte 208) en overleden op donderdag 2 februari 1911 te  Manderveen (Tubbergen) (akte 9), zij werd 2 maanden
 • G4.5.7.7.2.5 Maria Teikotte, geboren op xx juni 1920 te Manderveen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 1 maart 1921 te Manderveen (Tubbergen) (akte 22), zij werd 9 maanden
 • H2.1.7.7.1.5.1 Hendrik Rikhof, geboren op zondag 1 februari 1920 te Getelo Moor (D) en overleden op donderdag 6 februari 1981 te Raalte, hij werd 61 jaar. Trouwde met Marie Schuurman, geboren op woensdag 13 juli 1921 en overleden op donderdag 9 september 1999, zij werd 78 jaar
 • H2.1.7.7.1.5.2 Maria Johanna Rikhof, geboren op dinsdag 1 maart 1921 te Getelo Moor (D) en overleden op vrijdag 18 maart 1921 te Langeveen (Tubbergen) (akte 27), zij werd 2 weken
 • H2.1.7.7.1.5.3 Johanna Maria Rikhof, geboren op dinsdag 1 maart 1921 te Getelo Moor (D) en overleden op vrijdag 18 maart 1921 te Langeveen (Tubbergen) (akte 28), zij werd 2 weken
 • H2.1.7.7.1.5.4 Gerard Rikhof, geboren op zondag 20 mei 1923 te Getelo Moor (D) en overleden op zaterdag 10 november 1983 te Almelo, hij werd 60 jaar. Trouwde met Annie Kottink
 • H2.1.7.7.1.5.6 Jan Rikhof, geboren op woensdag 22 februari 1928 te Getelo Moor (D) en overleden op woensdag 23 september 1992 te Almelo, hij werd 64 jaar. Trouwde met .. oude Wesselink. Zij kregen 3 kinderen
 • H2.1.7.7.1.5.8 Riek Rikhof. Trouwde met Harry Antonius Kock(Harry), geboren op woensdag 29 november 1929 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op dinsdag 31 mei 2016 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 86 jaar. Zij kregen 1 kind
 • H2.1.7.7.1.5.11 Truus Rikhof, geboren op donderdag 8 januari 1937 te Langeveen (Tubbergen) en overleden op vrijdag 3 september 2004. Trouwde met .. Hobert. Zij kregen 4 kinderen
 • H2.1.7.7.1.5.13 .. Rikhof. Trouwde met Johan Plegt, geboren op xx-xx-1940 en overleden op xx-xx-1997, hij werd 57 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • H2.1.7.7.2.3.2 Johanna Theresia Eidhof, geboren op maandag 16 januari 1928 te Manderveen (Tubbergen) en overleden op maandag 30 januari 1928 te Manderveen (Tubbergen) (akte 12), zij werd 2 weken
 • H2.1.7.7.2.3.3 Susanna Maria Eidhof, geboren op xx april 1929 te Manderveen (Tubbergen) en overleden op woensdag 29 mei 1929 te Manderveen (Tubbergen) (akte 52), zij werd 1 maand
 • H2.1.7.7.2.5.2 Jan Nieuwmeijer, geboren op donderdag 1 januari 1920 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op donderdag 24 januari 2003 te Harbrinkhoek (Tubbergen), hij werd 83 jaar. Trouwde op 15 juni 1952
 • H2.1.8.1.1.3.1 Johanna Maria Hesselink,  geboren op woensdag 17 april 1906 te Oldenzaal (akte 70). Trouwde op woensda 8 juli 1931 te Oldenzaal (akte 31) met Lambertus Gerhardus Johannes Marinus Mazeland, geboren op vrijdag 7 mei 1903 te Oldenzaal (akte 89)
 • H2.1.8.1.1.11.2 Albertus Gerhardus Hermanus olde Meule(Gait), geboren op maandag 27 april 1931 te Denekamp en overleden op zondag 18 november 2006 te Ootmarsum, hij werd 75 jaar. Trouwde op dinsdag 28 oktober 1958 te Tubbergen met Marie Masselink, geboren op maandag 2 mei 1932 te Mander (Tubbergen) en overleden op donderdag 6 november 2015 te Almelo, zij werd 83 jaar. Zij kregen 1 kind
 • H2.1.8.2.3.1.1 Johannes Hendrikus Wanschers, geboren op woensdag 17 juli 1901 te Almelo(A) (akte 175) en overleden op zaterdag 18 december 1937 te Almelo (akte 310), hij werd 36 jaar. Trouwde op vrijdag 23 september 1927 te Almelo (akte 196) met Berendina Berends, geboren op dinsdag 28 april 1903 te Tubbergen. Zij kregen 1 kind
 • H2.1.8.2.3.1.4 Albertus Gerhardus Hofste, geboren op dinsdag 8 oktober 1907 te Almelo(A) (akte 271) en overleden op zaterdag 13 april 1991 te Almelo, hij werd 83 jaar. Trouwde met Johanna Alberta ter Hallo(Jo), geboren op woensdag 9 april 1913 te Vriezenveen en overleden op maandag 17 september 1990 te Almelo, zij werd 77 jaar. Zij kregen 1 kind
 • H2.1.8.2.3.2.1 Gerardus Johannes Brughuis, geboren op zaterdag 1 augustus 1925 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op dinsdag 8 augustus 1989 te Almelo, hij werd 64 jaar. Trouwde op woensdag 10 november 1954 te Geesteren (Tubbergen)
 • H2.1.8.2.3.2.2 Johanna Maria Theresia Brughuis, geboren op donderdag 20 januari 1927 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op woensdag 5 oktober 1994 te Albergen (Tubbergen), zij werd 67 jaar. Trouwde op woensdag 11 augustus 1954 met Gerard Johan Kroezen, geboren op woensdag 31 maart 1926 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op dinsdag 23 juli 2003 te Almelo, hij werd 77 jaar.
 • H2.1.8.2.3.7.2 Johanna Gesina Beernink, geboren op donderdag 3 maart 1920 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op woensdag 12 maart 1980 te Oldenzaal, zij werd 60 jaar. Trouwde met Antonius Hendrikus Gerrit Arendsen, geboren op zaterdag 6 december 1913 en overleden op donderdag 29 april 1971, hij wer 57 jaar
 • H2.1.8.2.3.7.4 Gesina Maria Beernink(Sien), geboren op vrijdag 8 september 1922 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op donderdag 18 november 2005 te Almelo, zij werd 83 jaar. Trouwde op woensdag 25 oktober 1950 met Gerardus Johannes Steggink, geboren op zaterdag 20 maart 1915 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op donderdag 23 juni 1977 te Almelo, hij werd 62 jaar. Zij kregen 2 kinderen